11. Thông tư 224.2017BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/52e01586-b9db-4b63-9ec7-245334eccdbf/download/11.-thong-t-224.2017bqp.pdf

Thông tư 224/2017/TT-BQP. Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id52e01586-b9db-4b63-9ec7-245334eccdbf
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position10
revision id6d2b4365-d6ab-4843-be5b-1b379299e1b5
size305,3 KiB
stateactive
url typeupload