16.Nghị định 112.2017.NĐ-CP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/5e438a35-ce76-4074-8c18-5592135a7af7/download/16.ngh-nh-112.2017.n-cp.pdf

Nghị định 112/2017/NĐ-CP. Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id5e438a35-ce76-4074-8c18-5592135a7af7
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position15
revision id1d4a3dfc-a9ef-4543-ad59-08e32ef03698
size1,1 MiB
stateactive
url typeupload