23.Thông tư 32.2017.TT-BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/65835857-3e3b-4fa5-9d51-f54880534b39/download/23.thong-t-32.2017.tt-bqp.pdf

Thông tư 37/2017/TT-BQP. Hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id65835857-3e3b-4fa5-9d51-f54880534b39
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position23
revision id3529759a-4f59-4601-a499-f4a950c043dc
size4,5 MiB
stateactive
url typeupload