17. Văn bản hợp nhất 02-VBHN-BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/6ccaded4-6133-458e-ad9f-60c52a05860c/download/17.-vn-bn-hp-nht-02-vbhn-bqp.pdf

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP. Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id6ccaded4-6133-458e-ad9f-60c52a05860c
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position17
revision ida7f79eeb-b831-4a03-9de6-49dfe5bf95a7
size7,1 MiB
stateactive
url typeupload