2. Nghị định 99.2018.NĐCP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/73eba05f-5083-4b26-b825-aaad9c8e368a/download/2.-ngh-nh-99.2018.ncp.pdf

Nghị định 99/2018/NĐ-CP. Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
formatPDF
id73eba05f-5083-4b26-b825-aaad9c8e368a
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position1
revision idff7e5349-3a6a-49ac-bb0f-ec5d51292662
size142,2 KiB
stateactive
url typeupload