8. Thông tư 35.2017.BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/768f495c-29c8-4fe4-b581-22ff736d5286/download/8.-thong-t-35.2017.bqp.pdf

Thông tư 34/2017/TT-BQP. Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id768f495c-29c8-4fe4-b581-22ff736d5286
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position7
revision idc8e37769-d5d6-4b78-8cc1-e31705dcafe6
size8,6 MiB
stateactive
url typeupload