15.Thông tư 49.2017BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/7d46fde2-847c-4da7-bb71-de6c8f9a018a/download/15.thong-t-49.2017bqp.pdf

Thông tư 49/2017/TT-BQP. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
id7d46fde2-847c-4da7-bb71-de6c8f9a018a
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position14
revision id4556d219-0a85-4ec8-9c31-f8cca15d3a01
size3,7 MiB
stateactive
url typeupload