24.Thông tư 37.2017BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/a14785cb-4bdb-4351-98ec-6d14ce36a3d8/download/24.thong-t-37.2017bqp.pdf

Thông tư 32/2017/TT-BQP. Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
ida14785cb-4bdb-4351-98ec-6d14ce36a3d8
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position24
revision idc93ff2b5-0ffa-4b35-bdd8-5385be3c8d53
size14,2 MiB
stateactive
url typeupload