14.Thông tư 207.2017BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/c1ec5d04-a837-4f34-a166-a6b6e40bbdce/download/14.thong-t-207.2017bqp.pdf

Thông tư 207/2017/TT-BQP. Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
idc1ec5d04-a837-4f34-a166-a6b6e40bbdce
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position13
revision id8b4dbc2d-f977-4828-a9b0-61456431296b
size574,2 KiB
stateactive
url typeupload