12.Thông tư TT187.2017BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/ca5ae11e-ff98-423c-a1f3-2ced7acc1a8f/download/12.thong-t-tt187.2017bqp.pdf

Thông tư 187/2017/TT-BQP. Quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
idca5ae11e-ff98-423c-a1f3-2ced7acc1a8f
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position11
revision id6c3fb673-29c9-4e8c-8317-fa2696c698f6
size898,3 KiB
stateactive
url typeupload