5. Quyết định 3648.QĐBQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/d4c63769-0852-48b9-90d4-90d4f6cba0a6/download/5.-quyt-nh-3648.qbqp.pdf

Quyết định 3648/QĐ-BQP. Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
idd4c63769-0852-48b9-90d4-90d4f6cba0a6
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position4
revision idfca2fedf-435b-40e6-ac40-8b1b8fd0bd93
size1,2 MiB
stateactive
url typeupload