21.Xác thực VBHN số 01.VBHN-BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/e434886f-c3bc-4854-88d3-f5f9c2c9e97b/download/21.xac-thc-vbhn-s-01.vbhn-bqp.pdf

Xác thực văn bản hợp nhất Số 01/VBHN-BQP. Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
ide434886f-c3bc-4854-88d3-f5f9c2c9e97b
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position21
revision id740346e3-9b81-402d-b6ef-a6e573a4b82c
size2,8 MiB
stateactive
url typeupload