6. Nghị định 23.2018.NĐCP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/e6181c93-250c-47cc-a1c1-57a8532d5720/download/6.-ngh-nh-23.2018.ncp.pdf

Nghị định 23/2018/NĐ-CP. Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
ide6181c93-250c-47cc-a1c1-57a8532d5720
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position5
revision idf7f38872-6d2d-4180-a6e8-03633d14a84a
size716,8 KiB
stateactive
url typeupload