9. Quy định 06.VBHN.BQP.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/cf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9/resource/fffcb511-c46d-474c-bbcc-69bdbd42b31a/download/9.-quy-nh-06.vbhn.bqp.pdf

Quy định 06/VBHN-BQP. Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 26, 2019
Được tạo ra Tháng 3 26, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created12 tháng trước
format.pdf
idfffcb511-c46d-474c-bbcc-69bdbd42b31a
last modified12 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idcf2dca79-a1a4-4964-9386-c19bdb2aaed9
position8
revision ide12282ec-5864-4da8-ae7d-29681ac1cbcd
size5,1 MiB
stateactive
url typeupload