Vấn đề dạy đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Nga trong đào tạo cử nhân kinh tế

Chất lượng đào tạo của các trường đại học phải hòa nhịp với trình độ phát triển chung của nền kinh tế, của các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Bùi Bá Luy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 15:35 (ICT)