Vấn đề nhận diện hành động thỉnh cầu trong giao tiếp bằng lời dưới góc độ dụng học

Từ thập kỉ 50 của thế kỉ trước, khi mà Austin - nhà triết giả người Anh đưa ra giả thuyết nền móng: "Nói một điều gì, tức là làm điều đó", một lí thuyết mới đã ra đời - Lí thuyết về các hành động ngôn ngữ.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đỗ Quang Việt
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:15 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 14:19 (ICT)