Về các dạng bài tập luyện kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên lớp chất lượng cao ở năm thứ nhất khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga

Dạy nghe hiểu có một tầm quan trọng đặc biệt vì nó không chỉ là mục đích mà còn là phương tiện của dạy và học ngoại ngữ. Các nghiên cứu của nhiều nhà tâm lý và giáo học pháp trên thế giới đều công nhận rằng "hoạt động nghe hiểu trong cuộc sống ngày nay quan trọng không kém so với hoạt động nói vì nhờ nghe con người thu nhận khoảng 25% toàn bộ các thông tin về thế giới xung quanh.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Dương Thị Thúy Hương
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 09:11 (ICT)