Về sự kết hợp của động từ trong tiếng Nga

Việc miêu tả và nghiên cứu khả năng kết hợp của từ trong việc Dạy và Học ngoại ngữ, mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Thiếu Ngân
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 10:46 (ICT)