Về thuật ngữ "an sinh xã hội"

Ở Việt Nam, thuật ngữ "an sinh xã hội" được xuất hiện vào những năm 70 trong một cuốn sách nghiên cứu về pháp luật của một số học giả Sài Gòn. Sau năm 1975, thuật ngữ này được dùng ngày càng nhiều và đặc biệt là từ năm 1995 trở lại đây nó được dùng khá rộng rãi hơn.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đặng Đức San
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 11:35 (ICT)