Xác định các gen mã hóa Nuclear factor-YB trên sắn (Manihot esculenta Crantz) bằng công cụ tin sinh học

Nuclear factor-Y (NF-Y) là nhân tố phiên mã được tìm thấy ở hầu hết các loài thực vật, có vai trò quan trọng trong điều hòa và đáp ứng với tác nhân bất lợi. Trong nghiên cứu này, 17 gen mã hóa cho tiểu phần Nuclear factor-YB đã được xác định trên sắn (Manihot esculenta Crantz). Họ gen NF-YB phân bố trên các nhiễm sắc thể với tỷ lệ khác nhau. Phân tích cấu trúc cho thấy họ gen MeNF-YB rất đa dạng về chiều dài và sự sắp xếp exon/intron. Các gen cùng nằm trên một nhánh phân loại thường có cấu trúc exon/intron tương đồng nhau. Dựa trên dữ liệu microarray, hầu hết các gen NF-YB đều được tăng cường phiên mã tại ít nhất 1 mô chính. Đáng chú ý, MeNF-YB12 có thể biểu hiện mạnh ở mô phân sinh đỉnh chồi, MeNF-YB2 được tăng cường ở mô sẹo phôi hóa. Bên cạnh đó, một số gen như MeNF-YB4/8/13/5 cũng biểu hiện mạnh ở mô sẹo phôi hóa. Kết quả này chứng tỏ rằng các gen NF-YB ở sắn có thể liên quan đến các quá trình sinh trưởng, phát triển của các mô phân sinh.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Chu Đức Hà, Lê Thị Thảo, Lê Quỳnh Mai, Phạm Thị Lý Thu
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:19 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 14:26 (ICT)