Xây dựng bài giảng an toàn mạng internet cho học sinh trung học phổ thông

Nghiên cứu nhằm xây dựng một bài giảng kỹ năng an toàn mạng internet cho học sinh trung học phổ thông (THPT). Thực trạng sử dụng internet được khảo sát trên 540 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tại 2 trường THPT ở địa bàn thành phố Hà Nội, với độ tuổi trung bình là 17. Kết quả cho thấy có 450 em sử dụng internet hàng ngày (chiếm 83.3%). Bài giảng an toàn mạng internet với 3 kỹ năng chính: bảo mật thông tin – phòng ngừa lộ thông tin cá nhân; kết bạn qua mạng và ứng phó với bắt nạt trực tuyến được xây dựng và thực nghiệm. Sau khi tiến hành thực nghiệm, nhận thức của các em về an toàn mạng internet đã được cải thiện đáng kể.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Trần Văn Công, Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Ngọc Thúy Anh
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:08 (ICT)