Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu thể loại thơ Nôm Đường luật ở THPT

Thơ Nôm Đường luật là một bộ phận văn học hay và khó đối với cả việc dạy của GV và việc học của HS. Tuy nhiên, chất lượng dạy học thơ Nôm Đường luật phụ thuộc khá nhiều vào cách GV đặt câu hỏi cho HS. Xây dựng được bộ câu hỏi dạy học đọc hiểu thể loại thơ Nôm Đường luật sẽ giúp GV có được một tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình soạn giáo án, góp phần hình thành năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh THPT.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lã Phương Thúy, Đoàn Thị Thành
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:31 (ICT)