Xây dựng năng lực đánh giá cho giáo sinh ngành sư phạm tiếng Anh tại Đại học quốc gia Hà Nội dựa trên nguyên tắc về tính giá trị

Trong bối cảnh năng lực đánh giá ngày càng trở nên quan trọng trong hệ thống các năng lực chuyên môn của giáo viên nói chung, và giáo viên dạy tiếng Anh nói riêng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một khung năng lực đánh giá tiếng Anh và bàn luận những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng một khung năng lực như vậy về mặt phương pháp luận, cũng như về mặt cơ sở lý luận và thực tiễn. Cụ thể, các tác giả phân tích tính giá trị với vai trò là nguyên tắc cốt lõi của phương pháp xây dựng năng lực đánh giá, đồng thời trình bày quá trình áp dụng nguyên tắc này trong việc xây dựng năng lực đánh giá cho giáo sinh ngành Sư phạm tiếng Anh (SPTA) tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN). Thông qua phân tích tài liệu và phỏng vấn các chuyên gia về một khung năng lực đánh giá tiếng Anh ban đầu, dựa trên bảng câu hỏi về các khía cạnh của tính giá trị, các tác giả bàn luận về những cân nhắc thực tiễn và đối chiếu với những cân nhắc mang tính lý luận.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Dương Thu Mai, Nguyễn Thị Chi, Phạm Thị Thu Hà
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 10:01 (ICT)