Xu hướng hiện nay của giáo học pháp ngoại ngữ

Lịch sử giảng dạy ngoại ngữ đã có bề dày hàng nghìn năm và trong quá trình đó phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cũng không ngừng thay đổi theo hướng phát triển đi lên, ngày càng hoàn thiện hơn nhờ sự phát triển của các khoa học liên quan nhất là khoa học ngôn ngữ, khoa học tâm lý, khoa học thông tin, khoa học kỹ thuật.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Vi Văn Đinh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 11:16 (ICT)