Xu hướng việc làm Việt Nam 2010-ILO.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/1b1c7fc7-efbc-4a7f-a19e-f5fd3cc9d282/resource/038a157a-5f78-4085-b267-061f07701d97/download/xu-hng-vic-lam-vit-nam-2010-ilo.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Ấn phẩm Xu hướng việc làm Việt Nam 2010 do Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động thực hiện, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ...

Nguồn: Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 5, 2019
Được tạo ra Tháng 7 5, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 tháng trước
formatPDF
id038a157a-5f78-4085-b267-061f07701d97
last modified7 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id1b1c7fc7-efbc-4a7f-a19e-f5fd3cc9d282
revision id4976e2b3-41dd-4fb2-9166-f6c17485c2b7
size1,5 MiB
stateactive
url typeupload