161 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: DOCX Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)

Kết quả lọc
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1996 – 2015)

  2 Resources
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa kinh qua chủ nghĩa tư bản, bị chiến tranh tàn phá, từng bước làm cho “đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” để đi tới một xã hội dân giàu, nước mạnh. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục - đào tạo luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tiếp thu những lời dạy của Bác, trong những năm qua sự nghiệp giáo dục đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân tỉnh Phú Thọ. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã vận dụng những quan điểm, phương pháp về giáo dục của Bác và đã mang lại hiệu quả tích cực, hệ thống giáo dục của tỉnh toàn diện từ mầm non đến phổ thông và chuyên nghiệp, tỷ lệ dân số trong độ tuổi đến trường tăng nhanh, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao…thế và lực của tỉnh ngày càng lớn mạnh không ngừng
 • Mua sắm công xanh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  1 Resources
  Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, và cạn kiệt tài nguyên đang là những vấn đề cấp thiết ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng thân thiện với môi trường. Một trong những xu hướng được quan tâm đó là thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm xanh (SPX). Trong đó, MSX trong khu vực công có vai trò quan trọng trong việc định hướng và dẫn dắt thị trường. Mặc dù đã có nhiều tổ chức và học giả trên thế giới nghiên cứu các vấn đề khác nhau liên quan tới mua sắm công xanh (MSCX), nhưng số lượng các nghiên cứu này tại Việt Nam còn rất hạn chế. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu là trên cơ sở đánh giá thực trạng chính sách liên quan tới MSCX, kinh nghiệm quốc tế trong việc MSCX, thuận lợi và khó khăn trong thực hiện MSCX tại Việt Nam, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần thúc đẩy sự thực hiện MSCX tại Việt Nam.
 • Giải pháp hợp tác giữa trường đại học điện lực và doanh nghiệp trong việc đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên

  1 Resources
  Bài báo ra đời với mục đích nghiên cứu các giải pháp hợp tác giữa Trường Đại học và doanh nghiệp trong việc đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên. Thông qua khảo sát đánh giá về kỹ năng nghề của sinh viên và nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp đối với Trường Đại học Điện Lực, nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết hài hòa giữa hai nhân tố cơ chế hợp tác qua lại giữa trường học và doanh nghiêp với đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên để đảm bảo sinh viên ra trường có thể đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển dụng cũng như yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hôi và giải quyết viêc làm.
 • Sử dụng Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

  1 Resources
  Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ bằng chứng lịch sử của một quốc gia, dân tộc mà còn là một môi trường học tập bổ ích dành cho học sinh. Các hiện vật, tranh ảnh…trưng bày tại bảo tàng là minh chứng sống động góp phần giúp HS tìm hiểu, khám phá lịch sử. Mỗi bảo tàng có nội dung trưng bày khác nhau nên có ưu thế riêng trong việc dạy và học LS. Trong đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là nơi trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, hội họa tiêu biểu của dân tộc. Trên cơ sở phân tích vai trò của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khảo sát thực trạng sử dụng Bảo tàng này trong dạy học lịch sử ở trường THPT, bài viết đề xuất những định hướng cho việc sử dụng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX và kết quả bước đầu của việc tiến hành thử nghiệm sư phạm tại trường THPT Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội).
 • Chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc ở biển đông và giải pháp cho Việt Nam

  1 Resources
  Hợp tác cùng phát triển (khai thác chung) trên thực tế, là nhu cầu và cũng là giải pháp phù hợp có thể áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp tại một số khu vực ở Biển Đông hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam phải hết sức thận trọng và nhận diện rõ tham vọng của Trung Quốc ẩn sau chính sách “gác tranh chấp cũng khai thác”. Bài viết trình bày tổng quan về chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” này từ sự hình thành cho đến những nội dung cơ bản của chính sách. Từ đó, đề xuất các giải pháp cho Việt Nam để thực hiện hợp tác cùng phát triển (tiến hành khai thác chung) tại Biển Đông nhưng vẫn giữ vững chủ quyền của Việt Nam và các bên tranh chấp khác. Việt Nam sẽ chỉ tiến hành khai thác chung trên cơ sở Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982.
 • Bị hại trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

  1 Resources
  Trong bối cảnh Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã được ban hành nhưng tạm thời chưa có hiệu lực, tác giả nghiên cứu những quy định về bị hại, các quyền và nghĩa vụ của bị hại và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS năm 2015.
 • Trung Quốc cải tạo bãi đá vành khăn (Trường Sa) và hệquả pháp lý đối với chủ quyền trên biển của Việt Nam

  1 Resources
  Trên cơ sở trình bày, phân tích động thái cải tạo Đá Vành Khăn (Trường Sa, Việt Nam) của Trung Quốc, tác giả chỉ ra các hệ quả pháp lý của việc này liên quan đến chủ quyền trên biển của Việt Nam.
 • Chức năng của viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố theo bộ luật tố tụng hình sự 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện

  1 Resources
  Trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực, nhóm tác giả nghiên cứu một số quy định về chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS 2015.
 • Reading strategies used by Vietnamese EFL and ESL university students

  1 Resources
  Reading comprehension is one of the most important factors in English language learning for all students because it is the basis of instruction in all aspects of language learning (Mikulecky, 2008). Comprehension is enhanced when the reader actively uses appropriate strategies in the reading process (Brown,1980). This paper is an attempt to find out if there are any differences in the use of reading strategies between Vietnamese university students who learn English as a subject (EFL students) and those who use English as a means for their academic programs (ESL students) in their reading English for general academic purpose articles.
 • The difficulties in esp reading comprehension encountered by English–majored students

  1 Resources
  This study aimed at exploring difficulties of ESP reading comprehension faced by English-majored students at Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE). Eighty English-majored students were involved in answering a close-ended questionnaire, and three ESP teachers were invited to participate in semi-structured interview. The findings showed that students did not have much trouble in dealing with reading ESP texts; nonetheless, it was sometimes seen thattwo common areas of difficulties in ESP reading comprehension studentswere faced with were unknown words and background knowledge of subject matters. This study furtherrevealed that students did not confront with difficulties of text covering, organization structure, and grammar used in ESP reading texts.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  1 Resources
  Nghiên cứu ước lượng sức cạnh tranh và xem xét các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm thông tin kế toán và tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2005-2014. Bài viết sử dụng chỉ số Lerner để đo lường sức cạnh tranh của ngân hàng và các phương pháp ước lượng cho dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam tương đối mạnh mẽ trên mối tương quan với các ngân hàng thương mại Trung Quốc. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy các yếu tố như quy mô vốn, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, số lượng ngân hàng, sở hữu nhà nước, lạm phát và tốc độ tăng trưởng GDP đều có ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh của các ngân hàng.
 • Attitude toward science and achievement in science subjects among students: The case of STEM summer program in University of Gondar

  1 Resources
  Quite recently in 2011, the Ethiopian Government has given priority to science, technology, engineering and mathematics education. To this end, a 70:30 mix ratio has been implemented where universities enroll 70 % of students in science and technology and the remaining 30 % to social sciences (MoE, 2012). The main purpose of 70:30 mix ratio to produce scientifically and technologically competent workforce and to fill the human resource shortage in the areas Emphasizing on science and technology and increasing the number of students majoring in these areas may help to address the market demand in the industry and health sector. However, the 70:30 mix ratio has faced challenges. Among others, negative perception about STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) has become a problem for the success of the plan.
 • Pháp luật của Nhật Bản về thay đổi giới tính - Gợi mở phương hướng hài hòa với quy định của Bộ luật dân sự 2015

  1 Resources
  Sau khi Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) có hiệu lực ngày 1/1/2017, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam công nhận chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên xoay quanh vấn đề này còn tồn tại nhiều vấn đề pháp lý chưa thể giải quyết được, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng Luật liên quan để những quy định này của BLDS 2015 đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Bài viết nghiên cứu pháp luật Nhật Bản về thay đổi giới tính dưới góc độ lý luận và thực tiễn, từ đó đưa ra những đề xuất về phạm vi điều chỉnh, cấu trúc của Luật liên quan về vấn đề này của Việt Nam trong tương lai.
 • CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  1 Resources
  Bài viết này nghiên cứu sự tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Bài viết có sử dụng số liệu của 59 công ty xây dựng đang niêm yết trên cả hai Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2012 – 2016. Các nhân tố được đưa vào nghiên cứu là quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ số khả năng thanh toán nhanh, kỳ thu tiền trung bình, số ngày một vòng quay hàng tồn kho, tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng doanh thu và tốc độ tăng trưởng GDP, để kiểm tra sự tác động của chúng đến các chỉ số ROA, ROE là hai biến đại diện cho khả năng sinh lời của công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy năm nhân tố quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán nhanh, số ngày một vòng quay hàng tồn kho, tốc độ tăng trưởng doanh thu là những nhân tố chủ yếu có tác động đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành xây dựng trong giai đoạn này.
 • NHẬN THỨC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VỀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU (KPI) TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

  1 Resources
  Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu (KPIs) trong đánh giá thành tích của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là một chủ đề mới đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và được áp dụng bởi nhiều doanh nghiệp. Để hệ thống đánh giá thành tích theo KPIs được triển khai hiệu quả đòi hỏi nhà quản trị trong doanh nghiệp cần có nhận thức chính xác về bản chất, về vai trò và những điều kiện, khó khăn của doanh nghiệp khi triển khai đánh giá thành tích theo KPIs. Với phương pháp nghiên cứu định lượng qua khảo sát 162 SMEs, tác giả đánh giá thực trạng về nhận thức của nhà quản trị về bản chất, vai trò và những khó khăn khi triển khai chỉ số KPIs trong đánh giá thành tích tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp với nhà quản trị để có những nhận thức đúng đắng trong triển khai áp KPIs trong hệ thống đánh giá thành tích.
 • Dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực bắc Bắc Tây Nguyên – Thực trạng và một số kiến nghị

  1 Resources
  Trong Nnăm vừa qua2016???, kim ngạch xuất khẩu tại khu vực Bắc Tây Nguyên chưa đạt được kết quả kì kỳ vọng. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách thức. Nguyên nhân là do, như: tình Tình hình xuất khẩu cà phê không thuận lợi, giá cao su vẫn ở mức thấp. ; Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp xuất khẩu trên tại khu vực có quy mô nhỏ và vừa, chưa đủ năng lực xuất khẩu trực tiếp, chủ yếu xuất khẩu qua trung gian , do đónên giá trị xuất khẩu không được tính cho tỉnh. C; công tác xây dựng chiến lược, xúc tiến thương mại, dự báo, phân tích biến động thị trường chưa được đạt hiệu quả... Do đó, bBài viết nhằm phân tích thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) trên tại khu vực Bắc Tây Nguyên nhằm đề xuất kiến nghị . Đây sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, để thúc đẩy tăng trưởng cho ngành nông nghiệp, tăng thu ngân sách cho khu vực.
 • Incorporating risk into technical efficiency: the case of ASEAN banks

  1 Resources
  The objective of this paper is to incorporate risk in technical efficiency of listed ASEAN banks in a panel data framework for the period 2000 to 2015. Many researchers apply frontier estimation techniques such as data envelopment analysis (DEA) or stochastic frontier analysis (SFA) for their efficiency analysis. However, the banks’ complex production process requires more sophisticated techniques to account for internal structures within the black box so relying only traditional DEA or SFA is not adequate to deal with a multiple-input and multiple-output production technology. To incorporate undesirable outputs such as risk into inefficiency, we rely on the directional distance function (DDF). We employ the DDF under both parametric (SFA) and semi-parametric (SEMSFA) framework to make a comparison efficiency scores with risk adjusted in two scenarios. Our results suggest that risk is an important factor that bank managers should pay more focus to achieve long-term efficiency in ASEAN banks.
 • LOCAL ECONOMIC GOVERNANCE AND THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SECTOR IN VIETNAM

  1 Resources
  Local economic governance plays an important role in the development of business sector. To assess its impact on the business sector growth in Vietnam, the empirical study is conducted at the local level with all 63 provinces nationwide in the period from 2006 to 2014. Provincial Competitiveness Index (PCI) is used as a measurement for local economic governance. The finding reveals that overall PCI has a positive effect on growth in the number of enterprises and output generated in the business sector. At the sub-index level, 5 indicators show positive effects with labor training having the largest impact, followed by time costs of regulatory compliance, informal charges, transparency and finally business support service. Land access and security of tenure and proactivity of provincial leadership are unexpectedly show negative effects while the other 2 indicators including entry cost for new firms and legal institutions have no significant impact on business sector growth.
 • RECOGNIZING INTELLECTUAL CAPITAL IN THE INTANGIBLE ASSET STRUCTURE OF ENTERPRISES IN THE INTEGRATION PERIOD

  1 Resources
  Value theory is one of the fundamental problems of economics which is applied in many different disciplines. However, the application of this economic theory in recognizing the valuation of intellectual capital of enterprises is a complex issue, especially knowledge is considered as an important form of resource and exchanged on the market. According to modern accounting theories, the accounting of intellectual capital is associated with the use of a measure of value to recognize, measure, and report on intangible assets of enterprises. However, current accounting practices do not meet the information demand of enterprise knowledge resources. This article focuses on clarifying the theoretical issues of knowledge resources in enterprises and the current state of accounting of intellectual resources in particular and intangible assets accounting in general in Vietnam in the integration period. Based on the research on content, requirements for managing knowledge resources and accounting methods, this article provides the guiding principles for the development of the accounting of intangible assets to exploit the enterprise's knowledge resources.
 • KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP

  1 Resources
  Bài viết này tập trung vào tổng quan các nghiên cứu về nhân thức và dự định khởi nghiệp và xem xét các khía cạnh nhận thức về khởi nghiệp sau đây: (i) nhận thức về động lực khởi nghiệp, (ii) nhận thức về thách thức của khởi nghiệp, (iii) nhận thức về các tố chất của doanh nhân và (iv) nhận thức về các yếu tố thành công của khởi nghiệp, từ đó, xây dựng mô hình nghiên cứu nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).