162 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: DOCX

Kết quả lọc
 • Impacts of educational factors to entrepreneurship intention in university students

  1 Resources
  Drawing on the theory of planned behavior in entrepreneurship, the research proposes a model linking educational determinants, perceived entrepreneurial behavior control and entrepreneurial intentions. The model is tested with a sample of 163 students at National Economics University. The result shows that university education factors including “entrepreneurship inspiration”, “work integrated learning” and “extra curricular activities” have impact to “students’ entrepreneurial behavior control” and then “entrepreneurial behavior control” as a platform through which the educational factors have impact to “overall entrepreneurial intention”. The findings provide support to the Ajzen’s theory of planned behaviour and have wider implications for the practice of teaching in higher educational institutions.
 • CEO CHARACTERISTICS AND TIMELINESS OF FINANCIAL REPORTING OF VIETNAMESE LISTED COMPANIES

  1 Resources
  Timeliness of financial reporting is a qualitative characteristics that enhance the usefulness of information and significant to users of financial statements. This study examines that board diversity (GENDERCHAIR), CEO age (CEOAGE) have impact on audit report timeliness. The sample of this study comprises of 100 companies listed on Vietnamese Stock Exchange in the period 2012 - 2014. Ordinary Least Square (OLS) regression analysis are performed to test the audit report timeliness determinants . Using quantitative research methods, findings found that there is a significant positive relationship between board diversity on timeliness of financial reporting while proxy variables of the CEO age have a significant negative relationship with timeliness of financial reporting. . This paper extends prior research by addressing the potential effects of female executives on timeliness of financial reporting.
 • Phát triển sinh kế nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Nam Định theo hướng bền vững

  2 Resources
  Dựa trên các tài liệu thu thập tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và kết quả phỏng vấn với 200 hộ gia đình tại các xã ven biển thuộc ba huyện kể trên, bài báo tập trung vào việc nghiên cứu các nguồn lực cho nông nghiệp của người dân địa phương. Trên cơ sở đó tác giả phân tích hiện trạng phát triển và đánh giá tính hiệu quả của sinh kế nông nghiệp cả ở cấp độ cộng đồng và cấp hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù được coi là sinh kế cơ bản của người dân vùng ven biển Nam Định, nhưng dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và sự chuyển dịch các điều kiện kinh tế - xã hội, nông nghiệp hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của sản xuất. Do đó, để nền nông nghiệp vùng ven biển Nam Định có thể phát triển bền vững, cộng đồng địa phương và mỗi hộ gia đình cần có các giải pháp vừa tức thời, vừa lâu dài để đảm bảo tính hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.
 • Xây dựng mô hình đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

  1 Resources
  Nâng cao hiệu quả đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn và khảo sát ý kiến 50 doanh nghiệp về mức độ đáp ứng kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp so với yêu cầu doanh nghiệp. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên ba nhóm kỹ năng bao gồm: nhóm kỹ năng kỹ thuật, nhóm kỹ năng nhận thức, nhóm kỹ năng xã hội và hành vi. Từ kết qủa khảo sát, tác giả nhận định rằng: kỹ năng của sinh viên hiện nay ở mức thấp so với yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm kỹ năng xã hội và hành vi. Từ đó, trên cơ sở phân tích nguyên nhân của tình trạng trên, bài viết đề xuất mô hình đào tạo và tự đào tạo kỹ năng cho sinh viên nhằm đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Roles of female leaders of educational in Vietnam National University

  1 Resources
  In order to understanding the increasing number of women leaders in Vietnamese higher education. The research was a qualitative study using a narrative inquiry research design as a means to elicit the lived experience of some respected female educational leaders. However, a higher of males leader than females still fills senior management roles in Vietnamese higher education. This study explores of perspective the leadership styles of women leaders who want to positions of leadership in higher education. Most of the female leaders have not leadership training at any school, so their leadership and management by experiences.The identification of important factors effect on the educational leadership of these figures will provide insight into the nature of leadership in relation to teaching and learning in Vietnamese higher education. Research will focus on interview as method for exploring thestories offemale educational leaders in Vietnam National University, Hanoi (VNU). The role of female leaders in changing, developing and perfecting valuable structures. Exploring these stories will demonstrate and can be understood the leadership styles of female leader in at VNU.
 • UNDERGRADUATE STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS LEARNING ENGLISH: A CASE STUDY AT NONG LAM UNIVERSITY

  1 Resources
  Effective learning a second language is influenced by many factors. Among of those, attitude has been identified as an important one. Better understanding of students' attitude will help language teaching programmers, school managers and educators to develop strategies to improved student’s learning outcomes. The drive of this study is to explore students’ attitude toward learning English. Data were collected through a questionnaire from a total of 694 students at Nong Lam University. The results of the study showed that the students have positive attitude toward learning English as a foreign language
 • Using English to teach English: Classroom English competence of English language teachers in Vietnam

  1 Resources
  The National Foreign Language Project 2020 (Project 2020) has been laying its emphasis on the development of general English language proficiency and English language teaching methods of English language teachers in Vietnamese schools. This article argues that these focuses might overlook an area which is essential for these teachers to use English efficiently in the classrooms: the development of classroom English proficiency. This argument is corroborated by a case study with qualitative data collected from videotaping 113 teachers in their microteaching sessions. It reveals certain limitations in their classroom English competence, especially linguistic and strategic competence. The article concludes by putting forward certain suggestions for Project 2020 as well as future studies to explore other facets of this competence.
 • Interactive virtual classroom

  1 Resources
  Developing virtual classroom training doesn't have to a chore. In fact, once you know each of the steps involved in the process, you can create deliverables that effectively improve employee skills and job performance, regardless of the subject matter. Even dreaded compliance training can become an engaging and exciting experience for your audience.
 • Mạng lưới xã hội với việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Xã hội học

  1 Resources
  Mạng lưới xã hội ảnh hưởng đến nhiều phương diện đời sống vật chất và tinh thần của con người. Thị trường lao động là một trong những nơi thể hiện rõ sự tồn tại của các mối liên hệ xã hội. Nhiều nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước cho thấy mạng lưới xã hội là một kênh tìm kiếm việc làm không chính thức, mang lại nhiều hiệu quả. Kết quả nghiên cứu sinh viên ngành xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (QH – 2011X, QH – 2012X) tốt nghiệp các năm 2015, 2016 cung cấp các nhận thức, cập nhật mới hơn những kết quả thực nghiệm về vai trò của mạng lưới xã hội trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp.
 • Research on the factors impact on the cohesion in higher education training between universities and enterprises: case study in Danang

  1 Resources
  Higher education plays critical role in providing human resources to society in all areas. Universities are thriving to carry out the test of training citizens to meet social needs; exploring science and technology, bringing scientific achievements into practice to serve the industrialization and modernization of the countries. However, our higher institutions have not accomplished all of these goals; we are preferring to focus on training generations of graduates with excellent results only in their academic performance, despite the increasing demands of enterprises in reality. This research studied the factors that influence the cohesion between universities and enterprises, thereby, suggesting further feasible solutions and policies strengthening this critical relationship, shifting universities education closer to practical needs, generating high-quality employees for society, producing breakthroughs in scientific research, therefore, delivering benefits to among universities, enterprises, and society to improve linkage in geo-training in Da Nang city in particular and Central Vietnam in general.
 • Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt trong dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông

  1 Resources
  Các nhà sư phạm đến nay dường như đã xác định được về cơ bản hệ thống các năng lực chuyên biệt mà việc dạy học môn Ngữ văn cần hướng tới. Mặc dù vậy phân tích sâu hơn bản thân các năng lực chuyên biệt trong mối liên hệ hòa kết hướng tới một mục tiêu giáo dục chung của môn Ngữ văn vẫn là một việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bài viết này tập trung nêu mấy ý kiến về vấn đề này
 • The 2016 National Matriculation and General Certificate of Secondary Education English Test: a Challenge to the Goal of Foreign Languages Education in Vietnamese Schools

  1 Resources
  Every year in Vietnam there are nearly a million Vietnamese 12 graders taking as compulsory the national general certificate of secondary education English testto be eligible to receive general certificate of secondary school education. Since 2015, the English test has been used for students to achieve two goals: (1) to receive general certificate of secondary school education and (2) to gain entrance to Vietnamese universities and colleges. The test is referred to as “the national matriculation and general certificate of secondary education English test”. It has a clear format, clearly specified contents, a clear and detailed scoring scheme, and is made public in the Vietnamese mass media. However, looked at from both theoretical and practical levels, there are still problems with the test that need to be examined and discussed. This is the purpose of this paper. As a way of start, the paper will provide a description of the test. Then, it will examine some of its key qualities, and present its washback and impact on the Vietnamese general school foreign language education. In the conclusion, after summarizing the strengths and weaknesses of the test, the paper will conclude...
 • TỔ CHỨC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP

  1 Resources
  Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi tổ chức các khoá học bồi dưỡng với số lượng lớn giáo viên trong toàn quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Với những khả năng mạnh mẽ và hiệu quả của việc tổ chức các khoá học theo mô hình dạy học kết hợp sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả của các khoá bồi dưỡng giáo viên. Mô hình dạy học Blended learning hay còn gọi là mô hình dạy học kết hợp là sự phối hợp giữa dạy học giáp mặt trực tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay. Dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội xã hội trong lớp học với các khả năng thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi trường trực tuyến. Nghiên cứu đề cập đến việc xây dựng mô hình đào tạo giáo viên trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây sẽ “đơn giản hóa” và “công nghệ hóa” toàn bộ mọi hoạt động diễn ra của các chủ thể tham gia trong quá trình giáo dục, dạy học. Việc tổ chức các hoạt động này được diễn ra thông qua hệ quản trị bài giảng (LMS) với một số lượng lớn người cùng tham gia, không hạn chế về không gian, thời gian, tăng khả năng liên thông, tích hợp các tài nguyên, hỗ trợ công tác đào tạo giáo viên...
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI ĐỂ ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM

  1 Resources
  MOBILIZING SOCIAL RESOURCES TO PROMOTE THE SOCIETALIZATION OF EDUCATION IN VIETNAM Based on the analysis of societalization of education (SE) based on the official documents of Vietnamese Government and the practice of SE in the past years, the paper presents the main causes of the deterioration of the effectiveness of SE's policy, the comparison between the SE our country with the basic characteristics of a social movement in general to draw conclusions about the need to mobilize social resources to promote the SE in the current context.
 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi

  1 Resources
  Phương pháp kiểm tra đánh giá là khâu then chốt xác định chất lượng đào tạo, năng lực giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Để đánh giá xác thực năng lực của sinh viên trong mỗi môn học, ngân hàng câu hỏi là thành tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Ngân hàng câu hỏi chất lượng phải đảm bảo đầy đủ các tham số đặc trưng chuẩn, các yêu cầu cần thiết đặt ra đáp ứng khả năng đánh giá được các năng lực khác nhau của sinh viên. Bài viết trình bày nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi tại trường Đại học Sài Gòn qua kết quả khảo sát và phân tích thông tin thu thập được từ 107 giảng viên tham gia biên soạn câu hỏi. Kết quả cho thấy yếu tố kỹ thuật biên soạn câu hỏi và động cơ của người tham gia biên soạn ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi.
 • Xây dựng bài giảng an toàn mạng internet cho học sinh trung học phổ thông

  1 Resources
  Nghiên cứu nhằm xây dựng một bài giảng kỹ năng an toàn mạng internet cho học sinh trung học phổ thông (THPT). Thực trạng sử dụng internet được khảo sát trên 540 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tại 2 trường THPT ở địa bàn thành phố Hà Nội, với độ tuổi trung bình là 17. Kết quả cho thấy có 450 em sử dụng internet hàng ngày (chiếm 83.3%). Bài giảng an toàn mạng internet với 3 kỹ năng chính: bảo mật thông tin – phòng ngừa lộ thông tin cá nhân; kết bạn qua mạng và ứng phó với bắt nạt trực tuyến được xây dựng và thực nghiệm. Sau khi tiến hành thực nghiệm, nhận thức của các em về an toàn mạng internet đã được cải thiện đáng kể.
 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  1 Resources
  Nghiên cứu này có mục đích mô tả tình hình nghiên cứu khoa học và giảng dạy ngoại ngữ trong các trường đại học. Một điều tra bằng bảng hỏi và một loạt phỏng vấn trực tiếp với một mẫu nghiên cứu 488 giảng viên ngoại ngữ của 201 trường đại học chuyên ngữ và không chuyên ngữ. Kết quả nghiên cứu đã phác họa một bức tranh tổng thể về đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan tới giáo dục ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.
 • PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  1 Resources
  Giáo dục phát triển là một lợi thế bền vững của quốc gia, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ phía giảng viên. Với vai trò to lớn của đội ngũ giảng viên vừa đi dạy vừa là nhà nghiên cứu thì không những chất lượng giảng dạy mà kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên là vấn đề rất quan trọng và cần được quan tâm. Dựa trên thực trạng về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên trẻ (GVT) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả đưa ra 3 nhóm nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết qủa NCKH của GVT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) gồm: (1) Nguyên nhân liên quan đến môi trường và điều kiện NCKH; (2) Nguyên nhân liên quan đến bản chất các hoạt động NCKH; (4) Nguyên nhân ở bản thân đội ngũ GVT. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm giúp các nhà quản lý các cấp và bản thân GVT nhìn nhận và thay đổi cơ chế và phương thức quản lý nhằm phát triển NCKH của GVT trong Nhà trường
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN NAM CAO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  1 Resources
  Trên cơ sở khảo sát hệ thống câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu các truyện ngắn của Nam Cao trong sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành, bài viết đề xuất hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học truyện ngắn Nam Cao ở trường phổ thông. Các câu hỏi được đề xuất vừa giúp HS đọc hiểu truyện của Nam Cao theo đặc trưng thể loại, vừa tuân thủ quy trình dạy học đọc hiểu.
 • Action Research about Students’ Significant Learning in Higher Education: one of the Valuable Tools for Pedagogical Professional Development

  1 Resources
  This paper aims to depict the valuable tools for pedagogical professional development through an action research about students’ significant learning in a context of higher education. This three-year educational action research was conducted with the participations of 108 students with 4 groups in a course of a bachelor program in pedagogy to collect data through the documental evidence relevant to the research issues using student reflection, student reflection, and teacher’s self-reflective journal entry. The data collection was framed using Padilla’s Unfolding Matrix before being analyzed for the findings and discussions. As a result, this study contributes to the contextual practices of Fink’s taxonomy that the teacher should exploit the values of the action research in the classroom with attention to the signals of problems and resolve them to change for better students’ learning from their feedback during the lessons.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).