2 số bộ dữ liệu tìm thấy

Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) Định dạng: DOC DOCX

Kết quả lọc
  • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1996 – 2015)

    2 Resources
    Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa kinh qua chủ nghĩa tư bản, bị chiến tranh tàn phá, từng bước làm cho “đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” để đi tới một xã hội dân giàu, nước mạnh. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục - đào tạo luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tiếp thu những lời dạy của Bác, trong những năm qua sự nghiệp giáo dục đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân tỉnh Phú Thọ. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã vận dụng những quan điểm, phương pháp về giáo dục của Bác và đã mang lại hiệu quả tích cực, hệ thống giáo dục của tỉnh toàn diện từ mầm non đến phổ thông và chuyên nghiệp, tỷ lệ dân số trong độ tuổi đến trường tăng nhanh, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao…thế và lực của tỉnh ngày càng lớn mạnh không ngừng
  • Quyết định hình phạt trong đồng phạm theo quy định bộ luật hình sự năm 2015– sửa đổi, bổ sung năm 2017

    2 Resources
    Quyết định hình phạt trong đồng phạm có vai trò quan trọng trong giải quyết trách nhiệm hình sự đối với các vụ án phạm tội có nhiều người cùng cố ý tham gia thực hiện. Quyết định hình phạt đúng với mỗi người đồng phạm đảm bảo cho hình phạt thực hiện được mục đích đặt ra. Do đó, việc nghiên cứu về lý luận chế định quyết định hình phạt trong đồng phạm, đặc biệt là chỉ ra được các đặc điểm riêng biệt của quyết định hình phạt trong đồng phạm so với quyết định hình phạt trong trường hợp thông thường, từ đó đối chiếu với các quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi, bổ sung năm 2017 để có nhận thức toàn diện hơn về các lý luận và thực tiễn lập pháp của chế định này, đồng thời, tìm ra các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung là rất cần thiết, nhất là khi Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã được thông qua và chuẩn bị có hiệu lực thi hành.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).