174 số bộ dữ liệu tìm thấy

Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) Định dạng: DOCX

Kết quả lọc
 • Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới

  1 Resources
  Đổi mới trong doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên liệu, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống, hạn chế ảnh hưởng của thiên nhiên đến sản xuất và đời sống, đặc biệt trong giai đoạn nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phải xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới như thế nào cho phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu hội nhập cũng như tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới.
 • Áp dụng phương pháp nhìn trước công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  1 Resources
  Nhìn trước công nghệ được áp dụng cho các ngành và lĩnh vực kỹ thuật cụ thể như công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và truyền thông,... ở mức độ ngắn hạn, trung hạn, hoặc dài hạn. Bài viết này chỉ nêu phương pháp nhìn trước công nghệ triển vọng ở nhiều mức độ khác nhau theo đối tượng, phạm vi và quy mô ở cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và tổ chức. Dựa trên kỹ thuật xây dựng lộ trình thương mại hóa công nghệ, triển vọng phát triển của các công nghệ mới có thể được nhìn trước trên cơ sở những số liệu, thông tin thu được.
 • Vai trò tranh tụng của luật sư Trong các vụ án hình sự tại Hà Nội

  1 Resources
  Hoạt động tranh tụng trong các vụ án hình sự hiện nay đang là vấn đề nóng được quan tâm trong tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam, vai trò của luật sự cũng được chú trong hơn so với giai đoạn trước, hoạt động tranh tụng của luật sự tại các phiên tòa hình sự sẽ giúp cho hoạt động xét xử được khách quan, công minh và tránh oanh sai, bỏ lọt tội phạm.
 • Đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình dạy học cả ngày ở một số trường THCS ở Hà Nội

  1 Resources
  Môt trường học hiêu quả được đánh giá bằng 7 tiêu chí: (1) Viễn cảnh, sứ mạng của nhà trường rõ ràng; (2) Thành tích học tập của học sinh (HS) thường xuyên được nâng cao; (3) Năng lực của lãnh đạo nhà trường liên tục được cải thiện; (4) Năng lực của giáo viên và nhân viên thường xuyên được cải tiến; (5) Môi trường và điều kiện dạy học, giáo dục được cải thiện tốt; (6) Nhà trường và các lực lượng liên quan có mối liên hệ hợp tác chặt chẽ, tích cực trong viêc giáo dục HS; (7) Nhà trường thường xuyên giám sát và đánh giá sự tiến bộ của HS. Trường học dạy học cả ngày (FDS) được xem là môt mô hình trường học hiêu quả. Ở Hà Nôi, các trường thực hiên mô hình FDS mang tính đăc trưng riêng của Hà Nôi. Dựa trên 7 tiêu chí này và các đặc trưng FDS của Hà Nôi, 6 trường THCS thực hiên mô hình FDS đã được đánh giá để xác định hiêu quả và tính đăc trưng của mô hình, từ đó đưa ra các đề xuất giúp các trường THCS ở Hà Nôi nâng cao hiêu quả thực hiên FDS. Kết quả đánh giá cho thấy, các trường đạt môt phần các tiêu chí hiêu quả và thể hiên được một số đặc trưng của Hà Nôi. Tuy nhiên, điều kiên thực hiên mô...
 • ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ BIG C THĂNG LONG

  1 Resources
  Dịch vụ khách hàng là một phần bổ sung cần thiết để làm tăng tính hấp dẫn hoặc làm gia tăng giá trị sản phẩm chính của nó. Dịch vụ khách hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ chân khách hàng và tạo lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở lý luận về dịch vụ khách hàng, tác giả đã đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng tại siêu thị Big C Thăng Long và số liệu tác giả khảo sát thực tế về chất lượng dịch vụ khách hàng. Trong đề tài này, tác giả đã sử dụng các phương pháp như thống kê các yếu tố liên qua đến dịch vụ trước khi bán, trong khi bán và sau khi bán nhằm làm rõ chất lượng dịch vụ khách hàng tại siêu thị Big C Thăng Long. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 phân tích xây dựng nên mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng tại Big C Thăng Long. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại siêu thị Big C Thăng Long.
 • Án lệ trong dân luật Pháp và hướng áp dụng án lệ ở Việt Nam

  1 Resources
  Hiện nay, khi mà việc áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử của tòa án là một trong những giải pháp hiển nhiên trong mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, thì nan đề cần giải quyết lúc này đó là: Mô hình án lệ nào phù hợp nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại? Trong số hai mô hình án lệ tiêu biểu và phổ biến trên thế giới hiện nay của hai trường pháp pháp luật châu Âu lục địa và Thông luật, Việt Nam không nên áp dụng rập khuôn bất kỳ mô hình nào mà cần có sự phân tích sâu sắc và kỹ lưỡng nhằm chỉ ra những điểm căn bản của từng mô hình, từ đó áp dụng một cách hợp lý vào hệ thống pháp luật trong nước. Đề tài được thực hiện nhằm phân tích bản chất, vai trò và hiệu lực của án lệ trong mô hình trong dân luật Pháp và mô hình của Việt Nam hiện nay, từ đó chỉ ra những thiếu sót, bất cập và đề xuất những giải pháp nền tảng nhằm xây dựng mô hình phù hợp.
 • NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG ĐỘI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ: MỘT TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM

  1 Resources
  : Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, bài báo lượng hóa những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác hải sản xa bờ của đội tàu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, địa bàn cư trú, nghề khai thác, công suất phương tiện khai thác, số năm sử dụng của tàu, trình độ công nghệ thiết bị ngư nghiệp, máy tầm ngư hiện đại, số ngày bình quân một chuyến đi biển, kinh nghiệm đi biển của thuyền trưởng, tham gia tổ đoàn kết, có ảnh hưởng ý nghĩa đến nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản xa bờ. Ngược lại, ngư trường, tuổi và trình độ học vấn của thuyền trưởng lại không có ảnh hưởng ý nghĩa đến sản lượng đánh bắt. Kết quả ước lượng cũng chỉ ra rằng, công tác khuyến ngư có ảnh hưởng ý nghĩa đến nâng cao sản lượng khai thác, nhất là trên phương diện khuyến khích ngư dân ứng dụng các công nghệ đánh bắt hiện đại vào hoạt động khai thác hải sản, xóa bỏ chủ nghĩa kinh nghiệm. Kết quả nghiên cứu này cho phép chúng tôi gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm góp phần nâng cao sản lượng khai thác hải sản xa bờ của đội tàu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian đến.
 • Sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  1 Resources
  Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015. Bài báo sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu dữ liệu bao gồm 35 ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả cho thấy, sở hữu nước ngoài càng cao thì rủi ro thanh khoản của ngân hàng càng thấp và ngược lại. Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản năm trước có quan hệ cùng chiều với rủi ro thanh khoản của ngân hàng trong năm hiện tại. Kết quả của nghiên cứu có hàm ý quan trọng trong việc cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm chứng minh vai trò của cổ đông nước ngoài trong việc quản trị rủi ro thanh khoản và các hoạt động khác ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Đăc điểm và bối cảnh phát triển của các trường đại học kỹ thuât Việt Nam hiên nay

  1 Resources
  Số liêu báo cáo của tổ chức OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) đã chỉ ra mối liên hệ rõ nét của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trong mối liên hệ đó, giáo dục và đào tạo ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò chính yếu tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khoa học công nghệ. Trên thế giới, những quốc gia kịp thời vận dụng đúng đắn mối liên hệ này, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã tiến được những bước đáng kể trên con đường phát triển đất nước. Ở Viêt Nam, giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã bắt kịp xu hướng với số lượng trường đại học kỹ thuât không ngừng gia tăng. Tuy nhiên viêc đầu tư phát triển các trường đại học kỹ thuât hiên nay chưa nhân được sự quan tâm tương xứng.
 • Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Ngoại giao 2008-2018

  1 Resources

  Bộ dữ liệu này không có mô tả nào

 • Suy nghĩ về việc dịch tên một khoa đào tạo sang tiếng Pháp

  1 Resources
  This article mentions the French translation of Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. First of all, the author raises the process of changing the name of this training unit, along with defining the content of Pháp văn, Tiếng Pháp, Ngôn ngữ, Văn hóa, Văn minhconcepts, it then analyzes the views of translation by three linguists G. Mounin, R. Jakobson and D. Seleskovitche. Finally, it proposes a solution for the name of the training unit.
 • Uber và Grab bổ sung một luận điểm mới vào lý thuyết kinh tế học chính trị và chính sách kinh tế

  1 Resources
  Sự xuất hiện Uber và Grab không đơn giản là sự xuất hiện một loại dịch vụ mới, thuận tiện cho dân chúng, mà đang đụng đến những vấn đề lý thuyết về triết học, kinh tế học chính trị và chính sách quản lý hiện hữu. Đó là sự xuất hiện những hãng taxi khổng lồ, không sử hữu bất kỳ một cái taxi nào. Nó gợi ý mọi người liên tưởng đến tư tưởng của cuốn sách Powershift của Alvin Toffler: Quyền lực đang chuyển dịch từ quyền tực tài chính sang quyền lực thông tin.
 • Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  1 Resources
  Chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế và chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Chủ trương đổi mới được đề ta từ Đại hội VI (1986), xác định trọng tâm là đổi mới toàn diện nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp nối tư duy đổi mới kinh tế của Đảng đề ra từ Đại hội VI, Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế được đề ra từ Đại hội XI (2011), được bổ sung phát triển trong Đại hội XII (2016).
 • Tiếp cận mới trong thay đổi chính sách an ninh lương thực của Việt Nam

  1 Resources
  Từ khi bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1986, chính sách an ninh lương thực của Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc tăng nguồn cung về gạo, đặc biệt là giữ ổn định đất lúa và hạn chế chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Theo cách tiếp cận chính sách tự chủ về gạo, Chính phủ khuyến khích nông dân tiếp tục duy trì việc trồng lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với những tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu, xu hướng bỏ ruộng đang diễn ra, thì sản xuất lúa gạo đang mất dần lợi thế so sánh do diện tích nhỏ, manh mún. Do vậy, “chính sách "lúa gạo trước tiên" cần được xem xét lại. Bài viết đã chỉ ra những thách thức đối với trồng lúa ở quy mô nhỏ và vai trò của đa dạng hoá cơ cấu để cải thiện sinh kế hộ gia đình. Điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận về chính sách an ninh lương thực của Việt Nam.
 • Các mô hình lãnh đạo trường và tác động đối với kết quả giáo dục

  1 Resources
  Lãnh đạo cấp trường đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong trường, và kết nối trường với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, các lãnh đạo trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ trong thế kỷ 21, khi quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường tăng lên. Trong vòng 25 năm trở lại đây, một vài mô hình lãnh đạo mới đã xuất hiện; trong số đó, hai mô hình nổi bật nhất là lãnh đạo hướng dẫn (instructional leadership) và lãnh đạo chuyển đổi (transformational leadership). Tuy nhiên, chỉ mới có một vài nghiên cứu cố gắng tìm ra ảnh hưởng của các mô hình lãnh đạo trong trường học. Bài báo này tập trung so sánh và đối chiếu hai mô hình lãnh đạo trên về khái niệm và ảnh hưởng của chúng với kết quả của trường. Ngoài ra, mô hình lãnh đạo được áp dụng hiện nay trong trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng được phân tích, nhằm làm rõ ảnh hưởng của mô hình này với các kết quả giáo dục.
 • Ảnh hưởng của phổ cập tài chính đến phong trào khởi nghiệp tại các quốc gia OECD

  1 Resources
  Phổ cập tài chính hay tài chính toàn diện (financial inclusion) và khởi nghiệp trở thành những chủ đề nhận được sự quan tâm của giới học giả và hoạch định chính sách tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Để một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, một yếu tố quan trọng không thể thiếu là doanh nghiệp cần phải nắm vững các kiến thức về quản lý tài chính. Chính vì vậy, phổ cập tài chính có mối liên hệ và ảnh hưởng đáng kể tới sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Để đánh giá mối liên hệ giữa mức độ phổ cập tài chính tác động ra sao tới sự tăng trưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp, bài viết sẽ sử dụng chỉ số phổ cập tài chính (Findex) của Ngân hàng Thế giới (WB) và số lượng tăng trưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp từ số liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Kết quả nghiên cứu cho thấy những yếu tố vay mượn từ gia đình, từ các tổ chức tín dụng có ảnh hưởng quan trọng tới sự thành lập mới của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều đó cũng cho thấy, để tạo đà thành công và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp thì việc tăng cường phổ cập tài chính là điều hết sức cần thiết. Bài viết sẽ đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho việc phát triển doanh nghiệp khởi...
 • Leadership Capability: “What We Do As a Leader”

  1 Resources
  As Roberto Goizueta in "From transactional to transformational leadership”, most of the leaders always desire to bring success to his organization. The problem is that how much extent of success reaching to, when it will come at, and whether it creates a turning point, a breakthrough for individual leaders, organizations, and community or not. If an organization's success primarily depends on effective work of each employee, the role of a leader is like a catalyst which contributes to the efficiency to bring the organization to success. It is so meaningful to understand who we are and what we want to be. Understanding the “Develop Our Leadership Capability” is the first step helping us to recognize whether we have any traits or factors of a leader or not, and what is the leadership model we own? In this paper, we are trying to self-reflect those major keys learning on the author’s real aspects and ambition to identify her own potential leadership model and developed it. We applied P.E.S.T.L analysis stands for Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental to analyze those models we belong to and which may come at various time with various situations. During...
 • Định giá nhãn hiệu để xác định mức phí li-xăng trong các giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

  1 Resources
  Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu) đang là phương thức được sử dụng rộng rãi bởi hiệu quả kinh tế của nó. Khác chuyển quyền sử dụng các tài sản hữu hình, khi li-xăng nhãn hiệu thì trong cùng một thời điểm nhiều chủ thể khác nhau ở các lãnh thổ khác nhau đều có thể sử dụng được loại tài sản vô hình là nhãn hiệu. Tại Việt Nam, giá của nhãn hiệu được li-xăng cũng như phương thức thanh toán phí li-xăng hiện nay rất đa dạng bởi chưa có một quy định pháp luật cụ thể nào để định hướng cho các bên xác định mức phí li-xăng trong các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cho phù hợp. Do là một loại giao dịch dân sự nên việc xác định mức phí li-xăng trong các giao dịch li-xăng nhãn hiệu phụ thuộc vào ý chí của các bên. Do đó, xuất phát thực tiễn, để các bên tham gia thoả thuận li-xăng nhãn hiệu định giá được nhãn hiệu để xác định mức phí li-xăng hợp lý thì cần đòi hỏi năng lực của các bên tham gia thoả thuận và cũng cần có một hệ thống pháp luật quy định cụ thể và rõ ràng hơn về nguyên tắc, phương pháp và tiêu chí về định giá nhãn hiệu trong các giao dịch li-xăng nhãn hiệu.
 • Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới

  1 Resources
  Hiện nay, trong xu thế phát phát triển nền kinh tế tri thức, tại nhiều quốc gia trên thế giới, đổi mới là hoạt động không thể tác rời của hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, phải khẳng định, Đổi mới không phải là một quy trình quản lý khoa học và công nghệ có thể sao chép được. Chính văn hóa mà những người này mang lại mới là yếu tố quyết định thành công, chứ không phải là đầu tư hay cơ sở vật chất hay quyết định chính trị của cơ quan chủ quản. Văn hóa đổi mới cập đến những niềm tin, giá trị, nguyên tắc ngầm, một kiểu cách tín ngưỡng và hy vọng được các thành viên trong một cộng đồng (có thể ở cấp độ tổ chức và quốc gia) cùng chia sẻ. Nó bao quát một phạm vi rộng cách ửng xử trong hoạt động khoa học và công nghệ: các phương pháp sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp và tri thức kỹ thuật, thái độ đối với các quy định của tổ chức; các thói quen và tập quán ứng xử trong đổi mới, những mục tiêu đang quan tâm, cách tiến hành các hoạt động phát triển và khai thác các ý tưởng mới, quá trình học hỏi và khám phá về các sản phẩm mới, các quy trình của tổ chức. Bài viết bàn về khái niệm văn hóa đổi mới, những rào cản trong việc hình thành văn hóa đổi mới trong hoạt động khoa học và công...
 • So sánh các quy định về hình phạt tù trong pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng Hòa Pháp

  1 Resources
  Trong hệ thống hình phạt của các quốc gia thì hình phạt tù vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, trong nghiên cứu so sánh các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam và Cộng hòa Pháp không thể không nghiên cứu, so sánh quy định về hình phạt tù. Bài viết tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hình phạt tù, nghiên cứu các quy định pháp luật thực định về hình phạt tù, quyết định hình phạt tù và thực tiễn thi hành hình phạt tù của Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Trên cơ sở đó, đưa ra các kinh nghiệm quý báu và hợp lý trong xây dựng và thực tiễn áp dụng pháp luật về hình phạt tù của Cộng hoà Pháp góp phần vào hoàn thiện pháp luật về hình phạt tù trong pháp luật hình sự của Việt Nam.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).