169 số bộ dữ liệu tìm thấy

Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) Định dạng: DOCX

Kết quả lọc
 • NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG ĐỘI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ: MỘT TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM

  1 Resources
  : Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, bài báo lượng hóa những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác hải sản xa bờ của đội tàu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, địa bàn cư trú, nghề khai thác, công suất phương tiện khai thác, số năm sử dụng của tàu, trình độ công nghệ thiết bị ngư nghiệp, máy tầm ngư hiện đại, số ngày bình quân một chuyến đi biển, kinh nghiệm đi biển của thuyền trưởng, tham gia tổ đoàn kết, có ảnh hưởng ý nghĩa đến nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản xa bờ. Ngược lại, ngư trường, tuổi và trình độ học vấn của thuyền trưởng lại không có ảnh hưởng ý nghĩa đến sản lượng đánh bắt. Kết quả ước lượng cũng chỉ ra rằng, công tác khuyến ngư có ảnh hưởng ý nghĩa đến nâng cao sản lượng khai thác, nhất là trên phương diện khuyến khích ngư dân ứng dụng các công nghệ đánh bắt hiện đại vào hoạt động khai thác hải sản, xóa bỏ chủ nghĩa kinh nghiệm. Kết quả nghiên cứu này cho phép chúng tôi gợi mở một số hàm ý chính sách nhằm góp phần nâng cao sản lượng khai thác hải sản xa bờ của đội tàu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian đến.
 • Sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  1 Resources
  Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015. Bài báo sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu dữ liệu bao gồm 35 ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả cho thấy, sở hữu nước ngoài càng cao thì rủi ro thanh khoản của ngân hàng càng thấp và ngược lại. Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản năm trước có quan hệ cùng chiều với rủi ro thanh khoản của ngân hàng trong năm hiện tại. Kết quả của nghiên cứu có hàm ý quan trọng trong việc cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm chứng minh vai trò của cổ đông nước ngoài trong việc quản trị rủi ro thanh khoản và các hoạt động khác ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Đăc điểm và bối cảnh phát triển của các trường đại học kỹ thuât Việt Nam hiên nay

  1 Resources
  Số liêu báo cáo của tổ chức OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) đã chỉ ra mối liên hệ rõ nét của khoa học công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Trong mối liên hệ đó, giáo dục và đào tạo ngành khoa học kỹ thuật đóng vai trò chính yếu tạo ra nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khoa học công nghệ. Trên thế giới, những quốc gia kịp thời vận dụng đúng đắn mối liên hệ này, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã tiến được những bước đáng kể trên con đường phát triển đất nước. Ở Viêt Nam, giáo dục và đào tạo khoa học kỹ thuật đã bắt kịp xu hướng với số lượng trường đại học kỹ thuât không ngừng gia tăng. Tuy nhiên viêc đầu tư phát triển các trường đại học kỹ thuât hiên nay chưa nhân được sự quan tâm tương xứng.
 • Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Ngoại giao 2008-2018

  1 Resources

  Bộ dữ liệu này không có mô tả nào

 • Suy nghĩ về việc dịch tên một khoa đào tạo sang tiếng Pháp

  1 Resources
  This article mentions the French translation of Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. First of all, the author raises the process of changing the name of this training unit, along with defining the content of Pháp văn, Tiếng Pháp, Ngôn ngữ, Văn hóa, Văn minhconcepts, it then analyzes the views of translation by three linguists G. Mounin, R. Jakobson and D. Seleskovitche. Finally, it proposes a solution for the name of the training unit.
 • Uber và Grab bổ sung một luận điểm mới vào lý thuyết kinh tế học chính trị và chính sách kinh tế

  1 Resources
  Sự xuất hiện Uber và Grab không đơn giản là sự xuất hiện một loại dịch vụ mới, thuận tiện cho dân chúng, mà đang đụng đến những vấn đề lý thuyết về triết học, kinh tế học chính trị và chính sách quản lý hiện hữu. Đó là sự xuất hiện những hãng taxi khổng lồ, không sử hữu bất kỳ một cái taxi nào. Nó gợi ý mọi người liên tưởng đến tư tưởng của cuốn sách Powershift của Alvin Toffler: Quyền lực đang chuyển dịch từ quyền tực tài chính sang quyền lực thông tin.
 • Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  1 Resources
  Chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế và chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong hai giai đoạn lịch sử khác nhau. Chủ trương đổi mới được đề ta từ Đại hội VI (1986), xác định trọng tâm là đổi mới toàn diện nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Tiếp nối tư duy đổi mới kinh tế của Đảng đề ra từ Đại hội VI, Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới toàn diện kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế được đề ra từ Đại hội XI (2011), được bổ sung phát triển trong Đại hội XII (2016).
 • Tiếp cận mới trong thay đổi chính sách an ninh lương thực của Việt Nam

  1 Resources
  Từ khi bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1986, chính sách an ninh lương thực của Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc tăng nguồn cung về gạo, đặc biệt là giữ ổn định đất lúa và hạn chế chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Theo cách tiếp cận chính sách tự chủ về gạo, Chính phủ khuyến khích nông dân tiếp tục duy trì việc trồng lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với những tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu, xu hướng bỏ ruộng đang diễn ra, thì sản xuất lúa gạo đang mất dần lợi thế so sánh do diện tích nhỏ, manh mún. Do vậy, “chính sách "lúa gạo trước tiên" cần được xem xét lại. Bài viết đã chỉ ra những thách thức đối với trồng lúa ở quy mô nhỏ và vai trò của đa dạng hoá cơ cấu để cải thiện sinh kế hộ gia đình. Điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận về chính sách an ninh lương thực của Việt Nam.
 • Các mô hình lãnh đạo trường và tác động đối với kết quả giáo dục

  1 Resources
  Lãnh đạo cấp trường đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong trường, và kết nối trường với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, các lãnh đạo trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ trong thế kỷ 21, khi quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các trường tăng lên. Trong vòng 25 năm trở lại đây, một vài mô hình lãnh đạo mới đã xuất hiện; trong số đó, hai mô hình nổi bật nhất là lãnh đạo hướng dẫn (instructional leadership) và lãnh đạo chuyển đổi (transformational leadership). Tuy nhiên, chỉ mới có một vài nghiên cứu cố gắng tìm ra ảnh hưởng của các mô hình lãnh đạo trong trường học. Bài báo này tập trung so sánh và đối chiếu hai mô hình lãnh đạo trên về khái niệm và ảnh hưởng của chúng với kết quả của trường. Ngoài ra, mô hình lãnh đạo được áp dụng hiện nay trong trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng được phân tích, nhằm làm rõ ảnh hưởng của mô hình này với các kết quả giáo dục.
 • Ảnh hưởng của phổ cập tài chính đến phong trào khởi nghiệp tại các quốc gia OECD

  1 Resources
  Phổ cập tài chính hay tài chính toàn diện (financial inclusion) và khởi nghiệp trở thành những chủ đề nhận được sự quan tâm của giới học giả và hoạch định chính sách tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Để một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, một yếu tố quan trọng không thể thiếu là doanh nghiệp cần phải nắm vững các kiến thức về quản lý tài chính. Chính vì vậy, phổ cập tài chính có mối liên hệ và ảnh hưởng đáng kể tới sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Để đánh giá mối liên hệ giữa mức độ phổ cập tài chính tác động ra sao tới sự tăng trưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp, bài viết sẽ sử dụng chỉ số phổ cập tài chính (Findex) của Ngân hàng Thế giới (WB) và số lượng tăng trưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp từ số liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Kết quả nghiên cứu cho thấy những yếu tố vay mượn từ gia đình, từ các tổ chức tín dụng có ảnh hưởng quan trọng tới sự thành lập mới của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Điều đó cũng cho thấy, để tạo đà thành công và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp thì việc tăng cường phổ cập tài chính là điều hết sức cần thiết. Bài viết sẽ đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho việc phát triển doanh nghiệp khởi...
 • Leadership Capability: “What We Do As a Leader”

  1 Resources
  As Roberto Goizueta in "From transactional to transformational leadership”, most of the leaders always desire to bring success to his organization. The problem is that how much extent of success reaching to, when it will come at, and whether it creates a turning point, a breakthrough for individual leaders, organizations, and community or not. If an organization's success primarily depends on effective work of each employee, the role of a leader is like a catalyst which contributes to the efficiency to bring the organization to success. It is so meaningful to understand who we are and what we want to be. Understanding the “Develop Our Leadership Capability” is the first step helping us to recognize whether we have any traits or factors of a leader or not, and what is the leadership model we own? In this paper, we are trying to self-reflect those major keys learning on the author’s real aspects and ambition to identify her own potential leadership model and developed it. We applied P.E.S.T.L analysis stands for Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental to analyze those models we belong to and which may come at various time with various situations. During...
 • Định giá nhãn hiệu để xác định mức phí li-xăng trong các giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

  1 Resources
  Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu) đang là phương thức được sử dụng rộng rãi bởi hiệu quả kinh tế của nó. Khác chuyển quyền sử dụng các tài sản hữu hình, khi li-xăng nhãn hiệu thì trong cùng một thời điểm nhiều chủ thể khác nhau ở các lãnh thổ khác nhau đều có thể sử dụng được loại tài sản vô hình là nhãn hiệu. Tại Việt Nam, giá của nhãn hiệu được li-xăng cũng như phương thức thanh toán phí li-xăng hiện nay rất đa dạng bởi chưa có một quy định pháp luật cụ thể nào để định hướng cho các bên xác định mức phí li-xăng trong các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cho phù hợp. Do là một loại giao dịch dân sự nên việc xác định mức phí li-xăng trong các giao dịch li-xăng nhãn hiệu phụ thuộc vào ý chí của các bên. Do đó, xuất phát thực tiễn, để các bên tham gia thoả thuận li-xăng nhãn hiệu định giá được nhãn hiệu để xác định mức phí li-xăng hợp lý thì cần đòi hỏi năng lực của các bên tham gia thoả thuận và cũng cần có một hệ thống pháp luật quy định cụ thể và rõ ràng hơn về nguyên tắc, phương pháp và tiêu chí về định giá nhãn hiệu trong các giao dịch li-xăng nhãn hiệu.
 • Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới

  1 Resources
  Hiện nay, trong xu thế phát phát triển nền kinh tế tri thức, tại nhiều quốc gia trên thế giới, đổi mới là hoạt động không thể tác rời của hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, phải khẳng định, Đổi mới không phải là một quy trình quản lý khoa học và công nghệ có thể sao chép được. Chính văn hóa mà những người này mang lại mới là yếu tố quyết định thành công, chứ không phải là đầu tư hay cơ sở vật chất hay quyết định chính trị của cơ quan chủ quản. Văn hóa đổi mới cập đến những niềm tin, giá trị, nguyên tắc ngầm, một kiểu cách tín ngưỡng và hy vọng được các thành viên trong một cộng đồng (có thể ở cấp độ tổ chức và quốc gia) cùng chia sẻ. Nó bao quát một phạm vi rộng cách ửng xử trong hoạt động khoa học và công nghệ: các phương pháp sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp và tri thức kỹ thuật, thái độ đối với các quy định của tổ chức; các thói quen và tập quán ứng xử trong đổi mới, những mục tiêu đang quan tâm, cách tiến hành các hoạt động phát triển và khai thác các ý tưởng mới, quá trình học hỏi và khám phá về các sản phẩm mới, các quy trình của tổ chức. Bài viết bàn về khái niệm văn hóa đổi mới, những rào cản trong việc hình thành văn hóa đổi mới trong hoạt động khoa học và công...
 • So sánh các quy định về hình phạt tù trong pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng Hòa Pháp

  1 Resources
  Trong hệ thống hình phạt của các quốc gia thì hình phạt tù vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, trong nghiên cứu so sánh các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam và Cộng hòa Pháp không thể không nghiên cứu, so sánh quy định về hình phạt tù. Bài viết tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hình phạt tù, nghiên cứu các quy định pháp luật thực định về hình phạt tù, quyết định hình phạt tù và thực tiễn thi hành hình phạt tù của Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Trên cơ sở đó, đưa ra các kinh nghiệm quý báu và hợp lý trong xây dựng và thực tiễn áp dụng pháp luật về hình phạt tù của Cộng hoà Pháp góp phần vào hoàn thiện pháp luật về hình phạt tù trong pháp luật hình sự của Việt Nam.
 • Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa

  1 Resources
  Bài viết này bước đầu đưa ra các cơ sở lý luận dựa trên đặc điểm và các yêu cầu của chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó xây dựng hệ tiêu chí đánh giá loại chính sách này. Hệ tiêu chí này có thể được sử dụng để tiến hành đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, vận dụng vào đánh giá chính sách ở Việt Nam và đưa ra các gợi ý hoàn thiện chính sách.
 • Tư duy hướng biển, chính sách bảo vệ chủ quyền và tài nguyên biển trong lịch sử Việt Nam

  1 Resources
  Là một quốc gia thuộc Đông Nam Á bán đảo, từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam đã hình thành các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh - Chămpa, Óc Eo - Phù Nam nổi tiếng. Chủ nhân các nền văn hóa đó đã thể hiện rõ đặc tính văn hóa biển, tư duy hướng biển. Qua các tuyến giao lưu kinh tế, văn hóa trên biển, các nền văn hóa cổ đã có nhiều mối liên hệ với các trung tâm văn hóa, văn minh phương Đông và thế giới. Làm chủ một không gian biển giàu tiềm năng, có nhiều hải cảng tự nhiên nổi tiếng đồng thời có vị trí giao thương trọng yếu ở Đông Á nên biển Việt Nam đã sớm trở thành môi trường sống và là mạch nguồn chủ đạo trong giao lưu kinh tế, văn hoá... với thế giới bên ngoài. Sau thời kỳ Bắc thuộc, bước vào kỷ nguyên độc lập, các triều đại quân chủ như Lý (1009-1225), Trần (1226-1400), Lê sơ (1428-1527), Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn (Đàng Trong, TK XVI-XVIII)... đều có ý thức sâu sắc về biển, chủ quyền biển đảo và vai trò của kinh tế đối ngoại với sự phát triển đất nước. Với chính quyền Đàng Trong, đón nhận xu thế phát triển của kinh tế thế giới, chúa Nguyễn đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chỉ trong một...
 • Vấn đề phát triển liên kết vùng với phát triển bền vững vùng Tây Bắc

  1 Resources
  Phát triển kinh tế-xã hội vùng và tăng cường liên kết vùng là những vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và được hình thành, tồn tại một cách khách quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiềuquốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.Có nhiều các tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu vùng và liên kết vùng, nhưng nhìn chung, cơ sở lý luận về vùng, phát triển kinh tế vùng, liên kết phát triển vùng chủ yếu được căn cứ theo các lý thuyết về phân cực, phân vùng, tăng trưởng kinh tế, kinh tế không gian, quy hoạch phát triển,… Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng sự hội nhập với thế giới, nền kinh tế đất nước đứng trước nhiều thách thức mới, chính sách phát triển vùng, liên kết vùng có vai trò ngày càng quan trọng, không những là một nguồn động lực cho sự phát triển kinh tế, mà đồng thời cũng là một công cụ chính sách hữu hiệu cho các vùng khó khăn (trong đó có Tây Bắc) trong việc bảo tồn tài nguyên, sinh thái, ổn định an ninh, chính trị, xã hội,… Với bài viết này, bên cạnh việc luận giải các vấn đề lý thuyết liên quan đến vùng và liên kết vùng, tác giả đã chỉ ra những lợi thế (về địa lý, tài nguyên, điều kiện kinh tế-xã hội) cũng như những khó khăn, thách thức đối...
 • Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam

  1 Resources
  Một trong những yếu tố quan trọng của bối cảnh phát triển đất nước Việt Nam chính là phong trào khởi nghiệp và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mục tiêu của chính phủ là từ 3 - 5 năm tới Việt Nam sẽ có 1 khoảng triệu doanh nghiệp. Muốn đạt được mục tiêu này một cách bền vững không còn con đường nào khác là phải thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp. Bài viết nhằm góp phần phân tích cơ hội, thách thức đối với hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở

  1 Resources
  Sự ra đời của internet đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực quyền tác giả, internet có thể giúp tác giả đưa tác phẩm của mình tới công chúng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Nhưng internet cũng cho phép các hành vi sao chép trái phép tác phẩm, gây phương hại đến quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc nhanh chóng chia sẻ kết quả nghiên cứu là cần thiết, nó giúp ích cho sự phát triển của khoa học và công nghệ, từ đó hình thành nhu cầu “truy cập mở” (Open Access). Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc nhanh chóng đưa tri thức khoa học và công nghệ vào trường học là việc làm cấp bách, từ đó hình thành nhu cầu về “tài nguyên giáo dục mở” (Open Educational Resources). Truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở không thể tách rời công cụ truy cập là internet, nhưng như đã nêu có những mâu thuẫn trong việc bảo hộ quyền tác giả và sự phát triển của internet. Bài viết phân tích những rào cản trong quy định về bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở.
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  1 Resources
  Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, năng lực quản trị nhà nước cần được nâng tầm để thích ứng. Điều này đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải đổi mới, phải thực sự là công cụ phát triển năng lực cho cán bộ, công chức. Do đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần được đổi mới cả về nội dung chương trình, phương thức tổ chức khóa bồi dưỡng để bảo đảm năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực sự được nâng lên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Bài viết này phân tích những thách thức đặt ra trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đề xuất một số giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).