174 số bộ dữ liệu tìm thấy

Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) Định dạng: DOCX

Kết quả lọc
 • Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa

  1 Resources
  Bài viết này bước đầu đưa ra các cơ sở lý luận dựa trên đặc điểm và các yêu cầu của chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó xây dựng hệ tiêu chí đánh giá loại chính sách này. Hệ tiêu chí này có thể được sử dụng để tiến hành đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, vận dụng vào đánh giá chính sách ở Việt Nam và đưa ra các gợi ý hoàn thiện chính sách.
 • Tư duy hướng biển, chính sách bảo vệ chủ quyền và tài nguyên biển trong lịch sử Việt Nam

  1 Resources
  Là một quốc gia thuộc Đông Nam Á bán đảo, từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam đã hình thành các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh - Chămpa, Óc Eo - Phù Nam nổi tiếng. Chủ nhân các nền văn hóa đó đã thể hiện rõ đặc tính văn hóa biển, tư duy hướng biển. Qua các tuyến giao lưu kinh tế, văn hóa trên biển, các nền văn hóa cổ đã có nhiều mối liên hệ với các trung tâm văn hóa, văn minh phương Đông và thế giới. Làm chủ một không gian biển giàu tiềm năng, có nhiều hải cảng tự nhiên nổi tiếng đồng thời có vị trí giao thương trọng yếu ở Đông Á nên biển Việt Nam đã sớm trở thành môi trường sống và là mạch nguồn chủ đạo trong giao lưu kinh tế, văn hoá... với thế giới bên ngoài. Sau thời kỳ Bắc thuộc, bước vào kỷ nguyên độc lập, các triều đại quân chủ như Lý (1009-1225), Trần (1226-1400), Lê sơ (1428-1527), Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn (Đàng Trong, TK XVI-XVIII)... đều có ý thức sâu sắc về biển, chủ quyền biển đảo và vai trò của kinh tế đối ngoại với sự phát triển đất nước. Với chính quyền Đàng Trong, đón nhận xu thế phát triển của kinh tế thế giới, chúa Nguyễn đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chỉ trong một...
 • Vấn đề phát triển liên kết vùng với phát triển bền vững vùng Tây Bắc

  1 Resources
  Phát triển kinh tế-xã hội vùng và tăng cường liên kết vùng là những vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và được hình thành, tồn tại một cách khách quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiềuquốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.Có nhiều các tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu vùng và liên kết vùng, nhưng nhìn chung, cơ sở lý luận về vùng, phát triển kinh tế vùng, liên kết phát triển vùng chủ yếu được căn cứ theo các lý thuyết về phân cực, phân vùng, tăng trưởng kinh tế, kinh tế không gian, quy hoạch phát triển,… Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng sự hội nhập với thế giới, nền kinh tế đất nước đứng trước nhiều thách thức mới, chính sách phát triển vùng, liên kết vùng có vai trò ngày càng quan trọng, không những là một nguồn động lực cho sự phát triển kinh tế, mà đồng thời cũng là một công cụ chính sách hữu hiệu cho các vùng khó khăn (trong đó có Tây Bắc) trong việc bảo tồn tài nguyên, sinh thái, ổn định an ninh, chính trị, xã hội,… Với bài viết này, bên cạnh việc luận giải các vấn đề lý thuyết liên quan đến vùng và liên kết vùng, tác giả đã chỉ ra những lợi thế (về địa lý, tài nguyên, điều kiện kinh tế-xã hội) cũng như những khó khăn, thách thức đối...
 • Hoạt động khởi nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng lần thứ tư - Cơ hội và thách thức ở Việt Nam

  1 Resources
  Một trong những yếu tố quan trọng của bối cảnh phát triển đất nước Việt Nam chính là phong trào khởi nghiệp và sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mục tiêu của chính phủ là từ 3 - 5 năm tới Việt Nam sẽ có 1 khoảng triệu doanh nghiệp. Muốn đạt được mục tiêu này một cách bền vững không còn con đường nào khác là phải thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp. Bài viết nhằm góp phần phân tích cơ hội, thách thức đối với hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở

  1 Resources
  Sự ra đời của internet đã tác động không nhỏ đến lĩnh vực quyền tác giả, internet có thể giúp tác giả đưa tác phẩm của mình tới công chúng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Nhưng internet cũng cho phép các hành vi sao chép trái phép tác phẩm, gây phương hại đến quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc nhanh chóng chia sẻ kết quả nghiên cứu là cần thiết, nó giúp ích cho sự phát triển của khoa học và công nghệ, từ đó hình thành nhu cầu “truy cập mở” (Open Access). Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc nhanh chóng đưa tri thức khoa học và công nghệ vào trường học là việc làm cấp bách, từ đó hình thành nhu cầu về “tài nguyên giáo dục mở” (Open Educational Resources). Truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở không thể tách rời công cụ truy cập là internet, nhưng như đã nêu có những mâu thuẫn trong việc bảo hộ quyền tác giả và sự phát triển của internet. Bài viết phân tích những rào cản trong quy định về bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở.
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  1 Resources
  Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, năng lực quản trị nhà nước cần được nâng tầm để thích ứng. Điều này đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải đổi mới, phải thực sự là công cụ phát triển năng lực cho cán bộ, công chức. Do đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần được đổi mới cả về nội dung chương trình, phương thức tổ chức khóa bồi dưỡng để bảo đảm năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực sự được nâng lên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Bài viết này phân tích những thách thức đặt ra trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đề xuất một số giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
 • Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch vùng Tây Bắc: Từ lý luận đến thực tiễn

  1 Resources
  Phát triển vùng từ lâu đã được coi là một mục tiêu phát triển chiến lược với mỗi quốc gia. Vì vậy, sự ra đời của lý thuyết phát triển vùng chính là một tất yếu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định chính sách phát triển vùng và cụ thể hơn là liên kết vùng và tiểu vùng.Một trong những điều kiện tiên quyết cho việc triển khai các chính sách phát triển vùng là vai trò của Chính phủ trong việc định hướng và xác định mục tiêu phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương và việc thực hiện các biện pháp tập hợp nguồn lực để thực hiện chính sách, nhằm hình thành một thể chế liên kết chặt chẽ và bền vững giữa các vùng, tiểu vùng góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.Với đặc thù là lĩnh vực khai thác tối đa các tài nguyên tự nhiên và nhân văn, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Dựa trên một số quan điểm về lý thuyết phát triển vùng, bài viết tập trung phân tích những nguyên tắc trongphát triển du lịch dựa trên liên kết vùng, tiểu vùng Tây Bắc hiện nay.
 • Những vấn đề lý luận về phát triển bền vững và kinh tế xanh ở Việt Nam

  1 Resources
  Nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ và sự tương tác và đồng hiệu lực trong phát triển bền vững và kinh tế xanh, tăng trưởng xanh trong bối cảnh ứng phó biến đổi khí hậu. Kinh tế xanh chính là phương tiện tốt để đạt được phát triển bền vững, nơi mà chỉnh thể thống nhất của các trụ cột phát triển được tích hợp. Các công cụ chính sách kinh tế xanh có thể can thiệp đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Từ kết quả nghiên cứu làm xuất hiện nhu cầu cho các nghiên cứu mới về công cụ chính sách kinh tế xanh, các phương pháp đo lường hệ thống kinh tế xanh cũng như đánh giá thực trạng kinh tế xanh ở nước ta.
 • Understanding students learning experiences through mining user generated contents on social media

  1 Resources
  This paper presents a work of mining informal social media data to provide insights into students’ learning experiences. Analyzing such kind of data is a challenging task because of the data volume, the complexity and diversity of languages used in these social sites. In this study, we developed a framework which integrating both qualitative analysis and different data mining techniques in order to understand students’ learning experiences. This is the first work focusing on mining Vietnamese forums for students in natural science fields to understand issues and problems in their education. The results indicated that these students usually encounter problems such as heavy study load, sleepy problem, negative emotion, English barriers, and carreers’ targets. The experimental results are quite promising in classifying students’ posts into predefined categories developed for academic purposes. It is expected to help educational managers get necessary information in a timely fashion and then make more informed decisions in supporting their students in studying.
 • Tiếp cận dựa trên quyền con người trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam

  1 Resources
  Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói là một trong tám mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Tại Việt Nam, giảm nghèo là chiến lược nhằm giải quyết đói nghèo và phát triển kinh tế quốc gia được thực hiện xuyên suốt trong nhiều thập kỷ thông qua nhiều chính sách cụ thể và bằng nhiều góc độ tiếp cận. Sử dụng tiếp cận dựa trên quyền con người, bài viết đánh giá những nội dung chủ yếu trong chính sách giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các định hướng xây dựng chính sách trong thời gian tới.
 • An assessment model for cyber security of Vietnamese organization

  1 Resources
  This article aims to introduce the cyber security assess model (CSAM), an important component in cyber security architecture framework, especially for the developing country as Vietnam. This architecture framework is built up with the Enterprise Architecture approach and based on the ISO 2700x and NIST SP 800-53 Rev.4. From the holistic perspective based on EGIF developed previously by UNDP group and the main TOGAF features, ITI-GAF is simplified to suit the awareness, capability and improvement readiness of the developing countries. The result of survey and applying in countries as Vietnam, Lao affirms the applicable value of ITI-GAF and the CSAM. The comprehensive, accurate and prompt assessment when applying ITI-CSAM enables the organization to identify the cybersecurity strengths and weaknesses, thereby determine the key parts need invested and its effects to the whole organization’s cybersecurity, then build up the action plan for short-term and long-term.
 • An overview of credit report/credit score models and a proposal for Vietnam

  1 Resources
  Having a national credit database system would help financial institutions (FIs) reduce credit risk and reduce non-recovered bad debts. The government will feel at ease when FIs and the people are protected from bad debts in a sustainably developing and transparent market. On the other hand, borrowers will also receive benefit. Those who have good credit history will be provided with a more favorable interest rate and less requirements, or even without collateral. In 2014 the Vietnam National Assembly passed the Citizen Identity Law, which requires the government to issue a unique lifetime personal identification number for each citizen (starting 2016). This will play a crucial role in building a national credit database system. In this article we will give an overview of credit report and credit score models, mainly in the United States. Based on that, we draft a detailed proposal for a national credit database system which can be implemented in Vietnam.
 • Rhetoric in advertising

  1 Resources
  Advertising mobilizes many methods relevant to three fundamental elements of Rhetoric such as Ethos, Pathos and Logos by using, for example Rhetorical Figures such as special images, unusual words, and arrangement of informations leading to desirable deduction and strong emotion. Methods using images are more efficient than traditional ones using words. They are known as Visual rhetoric. In television, these methods prove a good combination of word and image for high efficiency.
 • Thể chế và phát triển, phát huy nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

  1 Resources
  Phát triển và hưng thịnh của quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào việc khơi dậy, giải phóng và phát huy nguồn lực con người, đặc biệt trong nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển hay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từng được tiếp cận từ góc độ chăm sóc sức khỏe, y tế và giáo dục. Trong khuôn khổ bài viết này, phát triển nguồn nhân lực được tiếp cận từ góc độ học hỏi trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội (Learning by Doing). Bằng và thông qua việc thu hút nguồn nhân lực tham gia các hoạt động xã hội, các thể chế, gián tiếp và trực tiếp, tác động đến quá trình học hỏi, tích lũy tri thức và kỹ năng, nâng cao năng lực nguồn nhân lực. Thể chế phù hợp không chỉ tạo ra mà còn phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển xã hội. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thể chế ở Việt Nam trên phương diện thu hút nguồn nhân lực cho phát triển, bài viết đề xuất cần tiếp cận các bên hữu quan trong đổi mới thể chế như hàm ý chính sách phát triển và phát huy nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
 • KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC VÀ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -Going concern and financial reporting quality: Evidence from Vietnam

  1 Resources
  Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa khả năng hoạt động liên tục (KNHĐLT) và chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 279 công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở VN trong khoảng thời gian 2009-2015, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả kết luận có sự tương quan giữa KNHĐLT và chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và góp phần làm minh bạch thông tin báo cáo tài chính.
 • Big data system for health care records

  1 Resources
  So far, medical data have been used to serve the need of people’s healthcare. In some countries, in recent years, a lot of hospitals have altered the conventional paper medical records into electronic health records. The data in these records grow continuously in real time, which generates a large number of medical data available for physicians, researchers, and patients in need. Systems of electronic health records share a common feature that they are all constituted from open sources for Big Data with distributed structure in order to collect, store, exploit, and use medical data to track down, prevent, treat human’s diseases, and even forecast dangerous epidemics.
 • Portfolio Optimization: Some Aspects of Modeling and Computing

  1 Resources
  The paper focuses on computational aspects of portfolio optimization (PO) problems. The objectives of such problems may include: expected return, standard deviation and variation coefficient of the portfolio return rate. PO problems can be formulated as mathematical programming problems in crisp, stochastic or fuzzy environments. To compute optimal solutions of such single- and multi-objective programming problems, the paper proposes the use of a computational optimization method such as RST2ANU method, which can be applied for non-convex programming problems. Especially, an updated version of the interactive fuzzy utility method, named UIFUM, is proposed to deal with portfolio multi-objective optimization problems.
 • UBER” nhân lực RD Một cách tiếp cận trong thu hút và sử dụng nhân lực nhân lực hiện nay

  1 Resources
  Trước bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu sắc, nhiều quốc gia đã thay đổi tư duy về hoạch định và thực thi các chính sách về quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực R&D. Suốt một thời gian dài, các quốc gia lo sợ về hiện tượng “Chảy máu chất xám” và sự hình thành các “Cực nam châm” hút các luồng di động xã hội của nhân lực R&D thì giờ đây, dưới tác động của Cuộc Cách mạng Công nghiệp thứ tư và sự lưu chuyển của nhân lực R&D ngày càng trở nên linh hoạt, các nhà quản lý khoa học và công nghệ đang ngày càng chủ động đảm bảo các điều kiện để nhân lực R&D có thể lưu chuyển thông qua các phương thức tổ chức lao động có sự hỗ trợ của kỹ thuật số. Từ những phân tích về đặc điểm của nhân lực R&D, di động xã hội của nhân lực R&D và những tác động của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, bài báo sẽ phân tích sự hình thành phương thức tổ chức lao động - UBER nhân lực R&D, với một cách tiếp cận mới trong thu hút và sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN). Từ đó đưa ra những hàm ý chính sách trong quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực R&D hiện nay, với mục tiêu khuyến khích nguồn nhân lực này phát huy được...
 • Benefit from income diversification of Viet Nam Commercial Banks

  1 Resources
  In this study, relationship between non-interest income generating activities (income diversification) and bank performance is investigated by using an unbalanced panel dataset of ten commercial banks listed on Vietnam stock market during the period 2007–2016. Our empirical results indicate that income diversification decrease insolvency risk and enhance performance of listed banks and the relationship between income diversification and bank performance is non-linear. In addition to be affected by factors of income diversification, bank performance is also affected by banks’ characteristics and business environment factors. Bank size, deposit on total liabilities ratio, the first lags risk adjusted returns have positive effects on bank performance while the effect of enforcement index on bank performance is negative.
 • Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam: Một tiếp cận phân tích cơ sở pháp lý

  1 Resources
  Cuộc cách mạng KH&CN đã và đang tạo ra sự liên kết, hợp tác giữa các nước trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ, song cũng đặt ra những thách thức về cạnh tranh nguồn lực phát triển giữa các quốc gia. Trước bối cảnh đó, một trong những chiến lược trọng tâm của Việt Nam là phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, với sự tăng cường đầu tư cho các hoạt động ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và sự ra đời của các quỹ đầu tư cho các vườn ươm doanh nghiệp cả về nguồn lực hoạt động và định hướng phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ hiện nay cũng gặp phải rất nhiều các rào cản nội sinh từ chính hệ thống khung khổ pháp lý trong quá trình tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, đến việc huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ. Để góp phần nhận diện những rào cản này, trong phạm vi nghiên cứu của bài báo, nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích về hệ thống khung khổ pháp lý của Việt Nam về ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đồng thời nhận định những khó khăn và vướng mắc trong các văn...
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).