108 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Kết quả lọc
 • Đề án tổng thể Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020

  1 Resources
  Thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 về Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó quy định: giao Chính phủ chỉ đạo xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững (tại Công văn số 7126/VPCP-KGVX ngày 26/8/2013 của Văn phòng Chính phủ): giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể về đổi mới phương pháp tiếp cận nghèo đói ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), các Bộ, ngành liên quan, Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc (UNDP) tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận, Đề án chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 như sau:
 • Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

  1 Resources
  Báo cáo này được thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động giám sát giảm nghèo tối cao của Quốc hội theo Nghị quyết Nghị quyết số 47/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và Nghị quyết số 621/NQ-UBTVQH 13 ngày 22/7/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Mục tiêu tổng thể của báo cáo nhằm đánh giá tổng quan các kết quả chính của các nghiên cứu trong giai đoạn 2005-2013 về giảm nghèo ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra những vấn đề mang tính gợi ý sâu cho các hoạt động giám sát của Đoàn Giám sát theo nội dung của Nghị quyết.
 • Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

  1 Resources
  Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh trong hai thập kỷ gần đây. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi - tập trung chủ yếu các hộ nghèo được Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án. Với sự quan tâm của Chính phủ, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi đã có sự tăng trưởng đáng kể, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh qua hàng năm.
 • Bản tin cập nhật thị trường lao động số 21, quý 1 năm 2019

  1 Resources

  Bộ dữ liệu này không có mô tả nào

 • Xu hướng việc làm Việt Nam 2010

  1 Resources
  Ấn phẩm Xu hướng việc làm Việt Nam 2010 do Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động thực hiện, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ dự án EC/MOLISA/ILO do Liên minh châu Âu tài trợ.
 • Danh sách 46 doanh nghiệp XKLĐ bị thu hồi giấy phép

  1 Resources
  Danh sách 46 doanh nghiệp XKLĐ bị thu hồi giấy phép
 • Danh sách cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/2/2019 đến 12/3/2019

  1 Resources
  Danh sách cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/2/2019 đến 12/3/2019
 • Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 09/4/2019 đến 04/5/2019

  1 Resources
  Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 09/4/2019 đến 04/5/2019
 • Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 28/12/2018 đến 20/2/2019

  1 Resources
  Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 28/12/2018 đến 20/2/2019
 • NHIỆM VỤ KHCN - BỘ LĐTB&XH

  3 Resources
  Với mong muốn phổ biến rộng rãi trong thực tiễn những thành tựu nghiên cứu khoa học của Bộ LĐTB&XH, những thông tin về các đề tài nghiên cứu sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn độc giả quan tâm.
 • Bản tin chắt lọc chính sách số 1,2,3 năm 2019

  3 Resources
  Số 1: Tác động của các hiệp định thương mại thế hệ mới đến vấn đề lao động, việc làm ở Việt Nam - Số 2: Định hướng phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng ở Việt Nam - Số 3: Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động khu vực phi chính thức
 • Văn bản Giáo dục nghề nghiệp

  Các văn bản lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 • Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 1, quý 1-2014

  Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 1, quý 1-2014
 • Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/10/2018 - 07/11/2018

  Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/10/2018 - 07/11/2018
 • ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên Thiết bị di dộng

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.molisaapp https://itunes.apple.com/app/id1381409957 Đây là ứng dụng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh; hỗ trợ học sinh, phụ huynh, người lao động, doanh nghiệp có thêm kênh thông tin để tìm hiểu, lựa chọn ngành nghề đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo học. Với cơ sở dữ liệu bao gồm toàn bộ danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp (gồm 854 nghề, trong đó: 821 nghề trình độ trung cấp, 558 nghề trình độ cao đẳng; 902 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: 380 trường cao đẳng; 503 trường trung cấp; 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; thông tin mô tả các nghề đào tạo của 213 nghề). Ứng dụng cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật thông tin tuyển sinh của trường mình lên để chuyển tải, quảng bá hoạt động, các thông tin hữu ích về ngành nghề đào tạo, thế mạnh của trường đến thí sinh
 • Báo cáo dạy nghề Việt Nam năm 2012

  Bộ dữ liệu này không có mô tả nào

 • Báo cáo dạy nghề Việt Nam năm 2011

  1 Resources
  Báo cáo nhằm đưa ra "bức tranh" tổng thể về dạy nghề ở Việt Nam hiện nay (cập nhật đến thời điểm tháng 12/2011), những ưu điểm, những tồn tại và hạn chế chính của hệ thống dạy nghề; qua đó đề xuất các khuyến nghị để hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề.
 • Luật 72/2006/QH11 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  1 Resources
  Văn bản hướng dẫn các hoạt động liên quan công tác đưa người lao đông Việt Nam ra nước ngoài làm việc
 • Bản tin cập nhật thị trường số 16 (Labour Market Update vol.16)

  1 Resources
  Cung cấp thông tin về thị trường lao động Quý 4 năm 2017
 • Luật Giáo dục nghề nghiệp

  1 Resources
  Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 số 74/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014. Nội dung Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).