10.033 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả lọc
 • Bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện nay

  1 Resources
  Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, lĩnh vực giáo dục cũng có nhiều thành tựu. Luật giáo dục đã làm tăng số trẻ em đi học tiểu học từ 9,1 triệu học sinh năm học 1991-1992 lên 10,4 triệu học sinh năm học 1996-1997 (Haughton và các cộng sự, 1999: 116). Hiện nay, Việt Nam đã đạt được phổ cập giáo dục tiểu học. Vào năm 2000, chính phủ Việt Nam hướng tới mục tiêu là đạt được phổ cập giáo dục cấp 2 (cấp Trung học cơ sở) tại các thành phố lớn, các vùng công nghiệp và một số tỉnh vùng đồng bằng. Những chính sách về cải cách giáo dục đã làm tăng cơ hội học tập cho mọi người và mở rộng giáo dục cho quảng đại quần chúng. Hiện nay, 100% số xã có trường phổ thông cơ sở cấp 1 và hoặc cấp 2. Từ năm 1993 đến năm 1998, các loại trường ngoài công lập tăng 2%; tỉ lệ biết chữ của dân số từ 10 tuổi trở lên tăng 2,87% (trong đó, tỉ lệ biết chữ ở khu vực nông thôn tăng nhanh hơn khu vực thành thị); số năm đi học bình quân của dân số từ 6 tuổi trở lên tăng từ 5,4 năm lên 6,2 năm (Tổng cục Thống kê, 2000: 44-45). Sau 5 năm (1993-1998) tỉ lệ đi học đúng tuổi đều tăng ở mọi cấp học
 • VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO VIỆT NAM

  1 Resources
  Cách tiếp cận quản lý nguồn nhân lực được xây dựng và áp dụng ở các nước phương Tây từ những năm 1980 - 1990 thay thế cho cách tiếp cận quản lý nhân sự truyền thống. Cách tiếp cận này đang có xu thế được áp dụng ngày càng nhiều vào các nước phát triển ở châu Á và đang được nghiên cứu đưa vào các nước đang phát triển ở những mức độ khác nhau. Trong tham luận trình bày tại Hội thảo quốc tế của Chương trình KX-05 được tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/ 2003, chúng tôi đã bàn đến khả năng áp dụng cách tiếp cận quản lý nguồn nhân lực vào điều kiện Việt Nam.
 • Nhu cầu học tập của sinh viên đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  1 Resources
  Số sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) có chí hướng học tập ổn định chiếm tỷ lệ từ 63,1% đến 74,1% sinh viên. Không có sự khác biệt về chí hướng học tập giữa sinh viên nam và nữ, nhưng có sự khác biệt giữa sinh viên ở các khối, ngành học và khu vực khác nhau. Chí hướng học tập không phụ thuộc vào giới tính, nhưng lại bị chi phối bởi khối học, ngành học và khu vực. Đặc biệt, chí hướng học tập của sinh viên khối 1 cao nhất, khối 4 thứ hai và thấp nhất ở khối ba. Qua đó cho thấy: ở một số không ít sinh viên, chí hướng học tập đã không được nuôi dưỡng từ năm thứ nhất cho đến năm thứ ba do những tác động khách quan và chủ quan. Đồng thời cũng thấy được vai trò của công tác thực tập sư phạm trong việc phục hồi ý tưởng học tập ở sinh viên. Chí hướng học tập có tương quan thuận với kết quả học tập, tuy sự tương quan này chưa mạnh. Vì vậy, cần phải có những biện pháp tích cực nhằm giúp sinh viên nuôi dưỡng, củng cố chí hướng học tập, tiếp tục phát triển lên mức độ ý muốn và ý định học tập.
 • Văn hóa với việc giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam

  1 Resources
  Yếu tố văn hóa là một nội dung quan trọng trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy thực hành tiếng nói riêng.Học một ngoại ngữ không chỉ là học một hệ thống ký hiệu mới mà thực tế là thâm nhập vào một thế giới mới.
 • NHỮNG VẾT TÍCH MALAYU TRONG VĂN HÓA CỦA TỘC NGƯỜI VIỆT (KINH) - QUA TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ VỀ CÁC CỘNG ĐỒNG THỦY CƯ Ở VIỆT NAM

  1 Resources
  Cách đây hơn ba mươi năm về trước, ông Bình Nguyên Lộc đã công bố một cuốn sách có thể nói là đồ sộ về: Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nami. Tính xác thực của các luận điểm cũng như các nguồn tư liệu trong cuốn sách hẳn là còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu và bàn cãi, nhưng với độ dày gần chín trăm trang trong đó có “200 biểu đối chiếc sọ, ngôn ngữ cùng nhiều khám phá mới lạ về thượng cổ sử 5.000 năm của dân ta' - như chính tác giả ghi ở đầu cuốn sách - rất đáng để chúng ta trân trọng công sức lao động của Ông. Có thể nói, những chứng tích như A. Trống đồng; B. Kiến trúc; C. Cái đình; D. Thờ mặt trời và âm, dương vật... mà ông đưa ra trong chương V: Dấu vết Mã Lai trong xã hội Việt Nam là những tư liệu thật thú vị.
 • Tương quan sinh thái - nhân văn và phát triển bền vững (Qua nghiên cứu ở Điện Biên những năm vừa qua

  1 Resources
  Mường Phăng nằm ở phía đông bắc của huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên khoảng 18km theo đường ô tô mới được mở. Nơi đây có di tích lịch sử của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại xã này gồm đủ các hệ nhân văn đại diện cho huyện Điện Biên như: Các hệ canh tác lúa nước và nương rẫy, chương trình định canh định cư, lâm nghiệp quốc doanh và lâm nghiệp cộng đồng, kinh tế tập thể và cá thể thời kỳ hợp tác xã (HTX), hồ chứa nước thuỷ nông cùng các chương trình phát triển của nhà nước và nước ngoài và kinh tế hộ gia đình. Tất cả các hệ này đã tác động tới biến động dân số và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường của địa phương.
 • Văn hóa dân tộc với phong cách học của sinh viên ngoại ngữ

  1 Resources
  Người giáo viên ngoại ngữ có thể tác động như thế nào vào quá trình học ngoại ngữ của người học. Trên cơ sở đó chúng ta có thể giúp người học xây dựng và duy trì chiến lược học đúng đắn, đem lại hiệu quả cao.
 • Dịch văn học việt nam : Những người dịch Truyện Kiều và những người dịch Nhật ký trong tù

  1 Resources
  Cách đây đã gần sáu năm, vào cuối năm 2002, Hội Nhà văn Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Cuộc gặp gỡ Quốc tế lần thứ nhất những người dịch văn học Việt Nam. Không phải hội nghị, hội thảo, mà mới chỉ là cuộc gặp gỡ - họp mặt, có tính chất "hữu nghị" bước đầu. Tuy nhiên, lần ấy cũng đã có mặt khá đông các dịch giả trong nước bấy nay có tham gia dịch các tác phẩm văn học Việt Nam ra các ngữ nước ngoài và một số đại biểu, các dịch giả, các nhà nghiên cứu nước ngoài quan tâm đến văn học Việt Nam, từ các nước Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Mỹ, Hàn Quốc, Thuỵ Điển. Và ở cuộc gặp gỡ này, những người tham dự đã đề cập đến bức tranh toàn cảnh, tuy còn sơ sài, còn xa mới được gọi là đầy đủ, về hoạt động dịch thuật văn học Việt Nam sang các ngữ, tính từ xa xưa đến thời điểm đó1.
 • Về một thuật ngữ trong đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

  1 Resources
  Giáo học pháp ngoại ngữ và đặc biệt là giáo học pháp tiếng Pháp hai thập kỷ gần đây đã có nhiều chuyển biến cả trên lĩnh vực nghiên cứu lẫn các phương pháp giảng dạy trên lớp học.
 • VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI VÀ NGUỒN NHÂN LỰC ĐẦU THẾ KỶ XXI

  1 Resources
  Bắt đầu một thế kỷ mới, thế kỷ của thời đại thông tin, công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng mới), tạo nên biết bao biến đổi sâu sắc, to lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó nổi bật lên là toàn cầu hóa, hội nhập và mở cửa, thời đại của kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức đang được đánh giá có thể là cơ sở hạ tầng của xã hội học tập (xã hội trí tuệ, xã hội thông tin).
 • Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính tạo động lực cho các trường đại học phát triển

  1 Resources
  Hệ thống giáo dục đại học nước ta có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài cho đất nước. Trong những năm qua, quy mô và chất lượng giáo dục đại học liên tục phát triển, uy tín từng bước được nâng lên ngang tầm khu vực và quốc tế.
 • MỘT VÀI TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA VIỆT NAM VỚI SỰ PHỒN VINH CỦA THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

  1 Resources
  Đặc trưng của tôn giáo Việt Nam là sự khoan dung với các tín ngưỡng khác. Theo Hiến pháp của Việt Nam, tôn giáo được hoàn toàn tự do, không tôn giáo hay tín ngưỡng nào được coi là quốc giáo. Trong bầu không khí tự do này, những người theo Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, đạo Hoà Hảo, đạo Cao Đài, Cồng giáo, Tin lành, thờ Tổ tiên và các loại tâm linh khác đều được tự do thờ cúng và thực hành tôn giáo của họ.
 • Tiền đề, diễn biến và hệ quả của cách mạng công nghiệp

  1 Resources
  Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới. Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân tay được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn. Tên gọi "Cách mạng công nghiệp" thường dùng để chỉ giai đoạn thứ nhất của nó diễn ra ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Giai đoạn hai hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục ngay sau đó từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
 • Văn hóa Huế (dưới góc nhìn khoa học liên ngành)

  1 Resources
  Trên thế giới đặc biệt ở Mỹ và Nhật, ngành Nghiên cứu Khu vực học rất phát triển. Ở nước ta và một số nước phương Đông ngày trước đã từng có ngành Địa phương chí bắt đầu từ Dư địa chí của Nguyễn Trãi.
 • GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

  1 Resources
  Văn hóa bao giờ cũng gắn với dân tộc và mang bản sắc dân tộc. Có dân tộc là có văn hóa. Văn hóa phát triển cùng với sự phát triển dân tộc. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững những tinh hoa của các cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đâu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là: lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”(1).
 • Đại học của mọi người

  1 Resources
  Tháng hai vừa qua, một tin thu hút sự quan tâm của sinh viên và giới giáo dục trên toàn thế giới khi “Đại học của mọi người (University of People – Uopeople)” đã chính thức được Hội đồng Giáo dục và đàotạo từ xa (Distance Education and Training Council – DETC), một Tổ chức được Bộ Giáo dục Mỹ công nhận cấp chứng nhận kiểm định quốc gia cho 4 chương trình quản trị kinh doanh và Khoa học máy tính
 • Quản lý và sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước ngành công nghiệp

  1 Resources
  Khi bàn chuyện sản xuất kinh doanh, các nhà quản trị doanh nghiệp đều quan tâm đặc biệt tới vấn đề vốn. Thực tiễn sản xuất kinh doanh cho thấy, đối với nền kinh tế Việt Nam muốn tăng được 1 đồng GDP thì phải cần từ 3,4 đến 3,5 đồng vốn.
 • Phương pháp trực quan trong việc dạy từ vựng tiếng Nga cho sinh viên ở giai đoạn đầu

  1 Resources
  Từ là bộ phận chủ yếu cấu thành ngôn ngữ, là những viên gạch để xây nên lâu đài ngôn ngữ, còn các quy tắc ngữ pháp có thể coi như là vữa,là chất kết dính giúp người sử dụng ngôn ngữ xây nên những bức tường vững chắc.
 • Tác dụng của bột linh chi tới nồng độ nhóm SH ở máu, gan, lách chuột nhắt trắng Swiss khi bị chiếu xạ tia Gamma

  1 Resources
  Để đánh giá khả năng bảo vệ phóng xạ của bột Linh chi chúng tôi đã tiến hành xác định nồng độ nhóm SH của một số mô chuột nhắt trắng ở lô đối chứng sinh học: chuột không được uống thuốc, không được chiếu xạ.
 • Nội dung thông tin và phương án tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

  1 Resources
  Thực tế hoạt động của ngành Địa chính trong những năm gần đây cho thấy các hệ thống thông tin đất đai là một công cụ đắc lực phục vụ quản lý nhà nước về đất đai bởi chúng có khả năng xử lý và cung cấp chính xác , kịp thời một khối lượng lớn thông tin.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).