10.033 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả lọc
 • Pháp hiển, đường tăng, nghĩa tịnh và con đường đi của Phật giáo từ Ấn Độ tới Trung Hoa

  1 Resources
  Toàn thế giới con người là một cơ thể phụ thuộc lẫn nhau. Thời cổ đại, có ba con đường nối Ấn Độ và Trung Hoa, trong đó, có hai đường bộ và một đường biển.
 • Vài nét về văn học Nga đương đại

  1 Resources
  Văn học Nga thế ký XX được giới thiệu ở Việt Nam, so với các nền văn học của các nước khác trên thế giới, có thể nói là nhiều nhất và dành được sự quan tâm lớn nhất của bạn đọc.
 • Phụ nữ Việt Nam đang vươn tới những giá trị hiện đại

  1 Resources
  Ở Việt Nam , theo sự phân kỳ lịch sử văn hóa của các nhà văn hóa học, giai đoạn hiện đại được tính từ sau Cách mạng tháng Tám 1945.
 • Thuyết Z

  1 Resources
  Thuyết Z đưa ra phương pháp quản lý hiệu quả dẫn đến sự thành công cho nhiều công ty và trở thành thuyết quản trị nhân lực kinh điển mà đến nay vẫn được áp dụng trong nhiều doanh nghiệp.
 • Tầm quan trọng của yếu tố văn hóa trong việc dạy và học ngoại ngữ

  1 Resources
  Ngoại ngữ là chìa khóa mở cửa cho nền khoa học và kỹ thuật nước nhà hội nhập cùng nền văn minh thế giới.Song học ngoại ngữ cũng không đơn giản. Người học cần phải hiểu rõ bối cảnh của câu nói, phong tục tập quán của nước có ngôn ngữ mình đang học để hiểu rõ ý nghĩa của từ và của câu.
 • Phụ nữ trong xã hội Nho giáo truyền thống Hàn Quốc

  1 Resources
  Nhật Bản, Việt Nam , Hàn Quốc đều là những nước chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa nhưng mỗi quốc gia lại có một cách tiếp thu và thâu hóa ảnh hưởng đó một cách khác nhau tùy theo đặc trưng văn hóa của dân tộc mình.
 • Vài suy nghĩ về vấn đề bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa ở Việt Nam

  1 Resources
  Khái niệm mới nhất về di sản văn hóa (DSVH) ở Việt Nam xét từ góc độ quản lí, được đề cập đến trong Điều 1 của Luật Di sản văn hóa (DSVH), có hiệu lực thi hành từ 1/1/2002, bao gồm: DSVH vật thể và DSVH phi vật thể “Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch Sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 • Phong cảnh thiên nhiên và tình yêu con người trong thơ Tế Hanh

  1 Resources
  Ngôn ngữ có một vai trò quan trọng tác phẩm nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng. Nó là công cụ, là chất liệu cơ bản của văn học nói như M.Gorki: Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học.
 • Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và sự tạo phức của một số dẫn xuất Fomazan có khả năng tan trong nước

  1 Resources
  The synthesis, studies on structure of some water soluble formazane derivatives. Several 1,5-diaryl-3-heterocyclic water soluble formazanes have been synthesiszed by the reaction at 0-5C of aryldiazonium hydrochloride with aryhidrazone which have been prepared by the condensation of arylandehydes with arylhidrazines. Its structure has been indentified by IR, UV, and mass spectra. The band of complexes with lengths abouut 60-180nm, compared to the correspoding formazanes in water solvent.
 • Những xung đột cơ bản trong kịch Nguyễn Đình Thi

  1 Resources
  Tuyển tập kịch Nguyễn ĐÌnh Thi gồm 10 vở- gần 700 trang in, phong phú về thể loại và đa dạng về bút nháp. Tác giả tâm sự"Kịch cho phép tôi nói được những vấn đề làm tôi suy nghĩ mấy chục năm.Tôi muốn tìm câu trả lời về ý nghĩa kiếp sống của con người".
 • Dấu ấn ảnh hưởng của Thiên Diễn Luận - bản dịch trung văn cuối thế kỷ XIX của cuốn sách Evolution and Ethics ( tiến hóa và đạo đức) trong văn học của nhà nho Việt nam đầu thế kỷ XX

  1 Resources
  Chúng ta đã biết nhiều về phong trào Duy tân của nhà nho yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX qua các công trình nghiên cứu khác nhau. Nhiều nhà nghiên cứu đã nói đến ảnh hưởng của sách Tân thư đến từ Trung Quốc đối với tư tưởng của họ. Tuy nhiên, có một thực tế là tuy các tên tuổi như Mạnh Đức Tư Cưu, Lư Thoa, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu,… được nói đến đây đó khi bàn về các nhân vật có ảnh hưởng đối với nhà nho Việt Nam, song ở nước ta hiện chưa có nghiên cứu nào dành riêng cho việc khảo sát tỷ mỉ các nguồn ảnh hưởng. Chẳng hạn, nếu nói các nhà nho duy tân Việt Nam đã đọc sách của Montesquie (Mạnh Đức Tư Cưu) thì họ đã đọc qua ngôn ngữ nào?
 • Giá trị đạo đức Phật giáo trong truyền thống và hiện đại

  1 Resources
  Phật giáo là một trong ba trào lưu tư tưởng chính hợp thành hệ tư tưởng, văn hoá, đạo đức của Việt Nam. Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu Công nguyên, cùng dân tộc qua các chặng đường lịch sử, tôn tạo nên tinh thần, nhân cách Việt Nam với những điểm son dựng nước và giữ nước oai hùng. Sang thế kỷ XXI, Việt Nam cùng nhân loại hội nhập vào xu thế thời đại mới, tiếp thu nhiều thành tựu văn hoá và văn minh hiện đại của nhân loại song đồng thời phải không ngừng bảo tồn và phát huy nhừng tính ưu việt của bản sắc Việt Nam để vượt qua những thách thức mà thế giới hiện đại đang đặt ra. Phật giáo đã và có thể đóng góp hoặc phát huy gì trên thế mạnh truyền thông và khả năng hiện đại hoá. Bài viết này mong đóng góp một cách nhìn từ góc độ bàn về giá trị đạo đức của Phật giáo trong truyền thông và hiện đại.
 • Bảo tồn và cách tân - Tạo ra một mô hình nhà ở mới cho khu vực phố cổ

  1 Resources
  Thành phố thủ đô của Việt Nam, Hà Nội, có lịch sử nghìn năm kể từ ngày thành lập vào năm 1010. Khu vực phố cổ được biết đến là “khu vực 36 phố phường” vẫn là trung tâm thương mại của thành phố và nắm giữ phần cốt lõi hoạt động đô thị. Kỷ niệm nghìn năm, bảo tồn đô thị để gìn giữ các tài sản văn hóa đã trở thành mối quan tâm lớn nhằm củng cố vai trò hạt nhân truyền thống hay quốc gia của Hà Nội.
 • Nghiên cứu tách loại Cr (VI) trong nước và nước thải bằng than bùn

  1 Resources
  Việc sử dụng than bùn như một vật liệu để tách các kim loại nặng hòa tan trong nước đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đó là phương pháp đơn giản, có hiệu quả và rất kinh tế. Nguồn than bùn ở nước ta rất dồi dào. Ở Hà Nội, than bùn tập trung chủ yếu ở các vùng thuộc Huyện Đông Anh như Lỗ Khê, Mai Lâm, Dân Chủ... Cơ chế lưu giữu các ion phân loại trên than bùn là vấn đề vẫn còn nhiều trang cãi, trong đó có mtooij cơ chế chính: trao đổi ion, tạo phức, hấp thụ hóa học và hấp thụ vật lý. Trong phần nghiên cứu của mình, chúng tôi đã nghiên cứu tách loại Cr (VI) từ nước và nước thải của bể mạ Crôm của nhà máy xe đạp Thống Nhất bằng than bùn ở Lỗ Khê đã được hoạt hóa bằng axit H2SO4. Những yếu tố ảnh hưởng tới ự hấp thụ là: pH, tốc độ nạp liệu, sự cạnh tranh của các ion kim loại có mặt đòng thời trong dung dịch, nguồn than bùn, phương pháp chuẩn bị than bùn... Khoảng pH tối ưu cho quá trình hấp thụ các kim loại trên than bùn thường từ 3,5 - 6,5 (đối với Cr(VI) thì khoảng pH tối ưu là 1,5-3,0 và tốt nhất ở pH = 1,5).
 • Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, từ chính sách đến thực tiễn

  1 Resources
  Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, việc sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc đang đặt ra khá nhiều vấn đề đòi hỏi phải giải quyết cả ở tầm vĩ mô lẫn vi mô, cả ở phương diện lý luận lẫn thực tiễn... Chẳng hạn, thế nào là bảo tồn, thế nào là phát huy, thế nào là phát triển?. Một ví dụ: với dân ca quan họ Bắc Ninh, giữa những nghệ nhân hát quan họ ở các làng quan họ và các nghệ sĩ Đoàn dân ca quan họ, đâu là nhân tố cần bảo tồn và phát huy, nhân tố được phát triển có ảnh hưởng gì đến bản chất của di sản phi vật thể ấy không?. Một ví dụ khác: lên đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu có là yếu tố mê tín dị đoan hay không? Có cần được nghiên cứu hay không? Có phải quản lý sinh hoạt văn hóa có tính chất tâm linh này không? Tất cả những điều ấy đòi hỏi phải giải quyết cặn kẽ các vấn đề.
 • Nghiên cứu quy trình thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp ảnh số

  1 Resources
  Ngày nay, cùng với sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước , kinh tế phát triển đã kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng lên.Do vậy việc thành lập bản đồ địa chính để giúp Nhà nước quản lý về đất đai, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất là hết sức cần thiết và cấp bách.
 • Hát đối đáp dân ca việt nam - góc nhìn văn hóa

  1 Resources
  Hát đối đáp là một hình thức sinh hoạt ca hát dân gian mà người hát bao giờ cũng có hai bên: bên nam và bên nữ, đối đáp qua lại bằng những làn điệu dân ca, nội dung chủ yếu là đề tài tình yêu. Đó là một loại nghệ thuật nguyên hợp, có nguồn gốc lâu đời, ra đời cách đây gần 3.000 năm(1); là một trong những hình thức sinh hoạt chính trong đời sống vãn hoá dân gian của người Việt Nam thời xưa, phổ biến thịnh hành trong cả nước; là nghệ thuật vốn không được quan niệm là nghệ thuật, và thường nảy sinh một cách ngẫu hứng, bất ngờ hoặc được tổ chức dưới hình thức của một dạng trò chơi; là văn nghệ không cần biểu diễn, cũng chẳng cần sân khấu; là âm nhạc mà phần lớn các trường hợp không cần nhạc cụ; là những lời ca gắn bó mật thiết với lao động hằng ngày và những sinh hoạt cũng như lễ hội của nhân dân...
 • Nghiên cứu bài toán phủ sóng trong điều kiện địa hình phức tạp, từ đó xây dựng phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn dực trên bản đồ địa hình số

  1 Resources
  Trong truyền thông vô tuyến dải tần UHF/VHF, điều kiện địa hình có ảnh hưởng rất lớn đến vùng phủ sóng của trạm phát. Các vật cản có kích thước lớn, chẳng hạn như núi non... là nguyên nhân gây ra suy hao công suất truyền. Nếu vật cản không qua cao, sóng vẫn có thể truyền qua nhờ hiệu ứng nhiễu xạ. Tuy nhiên, tới một giới hạn nào đó, vật cản sẽ chắn hẳn đường truyền thẳng, tạo nên một vùng bóng vô tuyến, hay thậm chí chắn hẳn phương truyền sóng đó. Bài bào đưa ra phương pháp tính vùng phủ sóng một cách chính xác dựa vào các điều kiện địa hình thực tế lấy từ bản đồ số, từ đó khoanh vùng được các vùng bóng vô tuyến do vật cản gây ra. Các nghiên cứu này cũng đang được áp dụng để viết thành một phần mềm chuyên dụng, có tên là "Phần mềm tình vùng phủ sóng cực ngắn".
 • KỸ NGHỆ ĐÁ CŨ • MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (VIỆT NAM) - TƯ LIỆU MỚI VÀ NHỮNG GIẢI TRÌNH TƯƠNG THÍCH

  1 Resources
  ĐÁ CŨ (Palaeolithes) ở miền Đông Nam Bộ (Việt Nam) là vấn đề đã cũ, chí ít cũng đã hơn ba thập kỷ, khi mà nhà Đệ tứ kỷ học người Pháp Edmond Saurin ghi khắc tên mình vào “lịch sử nghiên cứu văn hóa vật chất thời viễn c ổ củ a con người’ ở rìa nam đất liền Đông Nam Á bằng các chuyên khảo về: “Đá cũ vùng Xuân Lộc” và “Những quan sát tiền sử mới phía đông Sài Gòn” (Saurin, E. 1968, 1971).
 • Những yếu tố văn hóa dân tộc trong họ tên của người Nga

  1 Resources
  Mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ và văn hóa đã được các nhà khoa học của nhiều ngành khoa học bàn đến từ lâu. Trong dạy và học ngoại ngữ, các nhà ngôn ngữ học, các nhà giáo học pháp, người dạy và người học... đều khẳng định vai trò của các kiến thức văn hóa, xã hội, địa lý, lịch sử...
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).