202 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: DOC

Kết quả lọc
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1996 – 2015)

  2 Resources
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa kinh qua chủ nghĩa tư bản, bị chiến tranh tàn phá, từng bước làm cho “đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” để đi tới một xã hội dân giàu, nước mạnh. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục - đào tạo luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tiếp thu những lời dạy của Bác, trong những năm qua sự nghiệp giáo dục đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân tỉnh Phú Thọ. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã vận dụng những quan điểm, phương pháp về giáo dục của Bác và đã mang lại hiệu quả tích cực, hệ thống giáo dục của tỉnh toàn diện từ mầm non đến phổ thông và chuyên nghiệp, tỷ lệ dân số trong độ tuổi đến trường tăng nhanh, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao…thế và lực của tỉnh ngày càng lớn mạnh không ngừng
 • Determinants of Dividend Payout Policy A Case of Nonfinancial Listed Companies in Vietnam

  1 Resources
  This research examines the determinants that affect the dividend payout ratio of 156 listed companies in the Vietnamese security market during 2009 and 2014. This study considered the influences of ten independent variables including free cash flow, sales growth, company size, financial leverage, profitability and liquidity. The empirical results show that there are three factors having a significant relationship with the dividend payout ratio. Both the return on equity and the financial leverage variables are statistically and negatively significant with the dividend payout ratio; earnings per share are not clearly significant with the dividend payout ratio. Moreover, in the effect on the dividend payout ratio of the different industry sectors, the storage and food industry has a significant relationship with dividend payout ratio and three industries including the agricultural-forestry-fishery industry; mining industry; manufacturing industry statistically have dividend payout ratios higher than other industries.
 • Introduction to the Theoretical Framework of Dunning’s Investment Development Path

  1 Resources
  Proposed in 1981 by John H. Dunning, the investment development path (known as the IDP model) has been considered to be an application of the eclectic paradigm. It is an expansion of Dunning’s terms on internationalizing activities of TNCs at a macro level in order to explain a country’s FDI patterns. The nature of the IDP model is a dynamic approach which examines the systematic relationship between a country’s net position of foreign direct investment (both inward and outward FDI) and its different stages of development. Recently, numerous authors around the world have conducted research about the development of investment using the IDP model for countries and/or groups of countries that have been effective in terms of policy implications. This article briefly collects and introduces some theoretical aspects of Dunning’s IDP model aiming at providing a theoretical framework for further research on FDI.
 • RESEARCHING THE RELATION BETWEEN OPERATIONAL EFFICIENCY WITH PROFITABILITY OF TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY JOINT-STOCK COMPANIES

  1 Resources
  Operational efficiency (OE) and profitability always are first priorities of any enterprise. Therefore, studying the relation between OE with profitability needs to be taken comprehensively and continuously which give solutions to raise business effectiveness. This writing will focus on the relationship between OE with profitability of telecommunication technology (TT) joint-stock companies (JSCs) listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and give exact answer for above mentioned issues.
 • Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

  1 Resources
  Không được ghi nhận ngay từ đầu, chỉ được suy ra từ quyền bất khả xâm phạm nhà cửa, quyền riêng tư nhanh chóng trở thành quyền con người quan trọng trong hệ thống các quyền con người của một số quốc gia phát triển. Tiếp thu thành quả đó, Liên hợp quốc trang trọng ghi nhận quyền này trong Bộ luật Nhân quyền của mình. Với tư cách là quốc gia thành viên của nhiều Công ước quốc tế về nhân quyền, Việt Nam không chỉ ghi nhận, mà còn tìm nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ quyền này trong một môi trường kinh tế chuyển đổi.
 • Thực tiễn dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

  1 Resources
  Trong xu thế hiện nay khi điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ đang có sự biến đổi mạnh mẽ. Đặc biệt là với xu thế dân chủ hóa; cùng với những yêu cầu,những đòi hỏi của nhân dân đối với Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn, thì Nhà nước không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân, mà Nhà nước phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng các hoạt động cung ứng dịch vụ công của Nhà nước cho nhân dân và các tổ chức khác. Bài viết này phân tích, luận giải vấn đề xoay quanh dịch vụ hành chính công, làm rõ thực trạng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam; từ đó đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại Việt Nam.
 • Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Liên Bang Nga và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  1 Resources
  Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các quan hệ kinh doanh, thương mại giữa các chủ thể trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Ngân hàng là trung gian giữa người đi vay (cá nhân, tổ chức có nhu cầu về vốn) và người cho vay (người gửi tiền), trên cơ sở đó đảm bảo sự luân chuyển vốn nhịp nhàng giữa người thừa vốn và người thiếu vốn. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hoàn trả các nguồn vốn vay và hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay, ngân hàng phải áp dụng nhiều biện pháp. Có thể nói, việc áp dụng các biện pháp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng, là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của cả hệ thống ngân hàng, hạn chế sự phá sản tổ chức tín dụng và khủng hoảng ngân hàng. Tuy nhiên, mỗi một quốc gia có những đặc thù riêng trong việc qui định về các biện pháp trên. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích pháp luật của Liên Bang Nga (Nga) về các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay ngân hàng, so sánh với pháp luật Việt Nam về vấn đề này, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay ngân hàng.
 • Những giá trị nổi bật về quyền con người của Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong Hiến pháp năm 2013

  1 Resources
  Bài viết phân tích những quy định của Hiến pháp 1946 về quyền công dân và sự kế thừa, phát triển trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Chế định nghĩa vụ và quyền lợi công dân trong Hiến pháp 1946 được xây dựng theo cách tiếp cận mở và rất khoa học, kết hợp hài hoà giữa những giá trị tiến bộ của văn minh phương Tây với những tư tưởng và điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của dân tộc Việt Nam ở thời kỳ đó. Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa và phát triển những tư tưởng cơ bản về quyền con người trong Hiến pháp năm 1946 nhưng chưa triệt để, thể hiện ở việc chưa xác định việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người như là một trong các nguyên tắc nền tảng của việc xây dựng Hiến pháp. Vì vậy, có thể khẳng định trong lịch sử lập hiến ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay, đỉnh cao của tinh thần tôn trọng, đề cao quyền con người vẫn là bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.
 • Luật bình đẳng giới (2007 - 2017) - Thực tiễn và kinh nghiệm 10 năm thực hiện

  1 Resources
  Cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam đã ký kết tham gia “Công ước Liên Hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ” và ký kết thực hiện 8 mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Bài viết phân tích, luận giảinhững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới. Đồng thời, làm sáng tỏ thực trạng công tác bình đẳng giới sau giai đoạn ban hành luật; từ đó chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bình đẳng giới sau 10 năm ban hành luật bình đẳng giới (2007-2017).
 • Đặc điểm ngữ pháp của tổ hợp V+N trong tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

  1 Resources
  Tổ hợp động từ kết hợp với danh từ (tổ hợp V+N) trong tiếng Hán có cấu trúc nội tại phong phú, độ ngưng kết và chức năng ngữ pháp của nó có quan hệ mật thiết đến cấu trúc âm tiết của tổ hợp. Thông qua khảo sát ngữ liệu, bài viết miêu tả cấu trúc nội tại, độ ngưng kết và chức năng của tổ hợp V+N tiếng Hán trong mối liên hệ với cấu trúc âm tiết của nó. Trên cơ sở đó, bài viết đối chiếu với tiếng Việt để tìm ra những điểm khác biệt bên cạnh những điểm tương đồng giữa hai ngôn ngữ cùng loại hình ngôn ngữ đơn lập ở địa hạt tổ hợp V+N này.
 • QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

  1 Resources
  Quản trị các cơ sở giáo dục theo chuẩn là xu thế tất yếu của cả hệ thống giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là đối với các trường đại học, nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Hiện nay, các nhà trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phổ thông CHƯA dùng chuẩn để quản lí, mà chỉ sử dụng bộ tiêu chuẩn để đánh giá cơ sở giáo dục của mình. Việc sử dụng bộ chuẩn không phù hợp với chức năng của nó nên bộc lộ nhiều bất cập, các kết quả đánh giá chưa phản ánh trung thực thựuc trạng của nhà trường, trong khi phương thức quản lí không có gì thay đổi. Vấn đề là các nhà quản lí chưa sử dụng bộ chuẩn theo đúng chức năng của nó. Chuẩn để xây dựng một hệ thống quản trị theo chuẩn, một hệ thống quản trị khác về chất với hệ thống quản lí hiện hành, còn đánh giá chỉ xảy ra ở cuối chu kì quản trị. Bài viết này tác giả đề cập về vấn đề đó.
 • Qui định về tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước - bất cập và phương hướng hoàn thiện

  1 Resources
  Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được qui định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công. Pháp luật hiện hành về cơ bản đã hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý cho quyết định tạm ứng, ứng trước ngân sách, tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật cần có sự kiểm tra, kiểm soát toàn diện của Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước về tình trạng thu chi của các cấp ngân sách và đơn vị dự toán nói chung và cụ thể liên quan đến các khoản tạm ứng để tránh tình trạng vi phạm gây thất thoát ngân sách từ tạm ứng, ứng trước NSNN. Ngoài ra, pháp luật cần có qui định chặt chẽ điều kiện ứng trước, nguồn ứng trước và trách nhiệm của người liên quan đến khoản ứng trước.
 • Vai trò và những đóng góp của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đối với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu

  1 Resources
  Uỷ ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) là một tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập bởi Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) vào năm 1988. Bên cạnh đó, IPCC là một cơ quan khoa học dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ). Nhiệm vụ cơ bản của IPCC cung cấp cho thế giới với một quan điểm khoa học rõ ràng về tình trạng nhận thức về biến đổi khí hậu và những tác động tiềm năng mang tính chất môi trường, kinh tế và xã hội của vấn đề biến đổi khí hậu. Với tư cách là một cơ quan khoa học, IPCC có nhiệm vụ rà soát và đánh giá các thông tin kinh tế, xã hội, khoa học và kỹ thuật trên phạm vi toàn thế giới có liên quan mật thiết đến biến đổi khí hậu. Với gần 30 năm ra đời và hoạt động, Uỷ ban đã góp phần mạnh mẽ vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc thích ứng và chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu.
 • Chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện bị hại trong Tố tụng hình sự ở Nga và những gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  1 Resources
  Bài viết bàn về chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện cho người bị hại trong Tố tụng hình sự Liên bang Nga và phân tích những xu hướng phát triển trong hoạt động nghiên cứu về loại chiến thuật này trong khoa học điều tra hình sự xuất phát từ những thay đổi về tư duy cũng như các nguyên tắc pháp luật hình sự trong hệ thống pháp luật Liên bang Nga hiện đại. Trên cơ sở những phân tích trường hợp Liên bang Nga, nhóm tác giả đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo tranh tụng trong xét xử và đổi mới hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay.
 • NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH KHU VỰC GIÁP RANH GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH HÒA BÌNH

  1 Resources
  Thực hiện Chỉ thị 364-CT, các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp đã cơ bản được giải quyết và kết quả là lập được bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh thể hiện được các tính chất đầy đủ, pháp lý, chính xác và thống nhất. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đường địa giới hành chính chưa được xác định rõ ràng ngoài thực địa. Tranh chấp đất đai giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình còn tồn tại trên 7 khu vực, mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau về địa hình, dân cư, lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội nên phương án giải quyết sẽ khác nhau. Bài báo này trình bày các nguyên nhân xảy ra tranh chấp, trên cơ sở đó đưa ra được các biện pháp khắc phục và phương pháp giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, làm bài học kinh nghiệm cho việc giải quyết tranh chấp tại các địa phương khác trong cả nước.
 • Mối quan hệ giữa tải lượng với năng suất và hiệu suất xử lý COD của hai kĩ thuật xử lý yếm khí đối với nước thải giàu cặn hữu cơ

  1 Resources
  Bài báo đánh giá mối quan hệ giữa tải lượng với năng suất và hiệu suất xử lý COD đối với công nghệ yếm khí cao tải bằng kỹ thuật tuần hoàn nội trên hai hệ thí nghiệm IC và ABR áp dụng xử lý nước thải chăn nuôi lợn qui mô phòng thí nghiệm. Hai hệ được vận hành ở điều kiện nhiệt độ thường với thời gian lưu nước và tải lượng COD đầu vào tương đương nhau, và có mật độ bùn ban đầu là 13,3 g/l. Kết quả cho thấy hiệu suất xử lý COD tổng trung bình của hệ IC dao động trong khoảng từ 63-75% và có xu hướng giảm xuống khi tăng dần tải lượng đầu vào, trong khi đó hệ ABR đạt hiệu suất trung bình trong khoảng từ 67-77 % và có xu hướng tăng lên. Hệ ABR xử lý COD tổng hiệu quả và ổn định hơn hệ IC. Hai hệ đều xử lý COD hòa tan ổn định và xu hướng hiệu quả xử lý là tương đương nhau. So với IC, ABR có ưu thế khi xử lý nước thải chứa nhiều cặn và hiệu quả xử lý COD tổng tốt hơn.
 • Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

  1 Resources
  Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn là môt dạng cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể theo hướng phát triển bền vững, gắn kết quy hoạch không gian trên bờ và không gian biển, đảo ven bờ. Bản hoạch định được thực hiên theo cách liên kết tiếp cân tổ chức lãnh thổ và quy hoạch không gian, liên kết tiếp cân địa lý và tiếp cân hệ sinh thái. Kết quả đã xác lập tam giác phát triển kinh tế bắc Quảng Ngãi với hai cực trên đất liền (Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi) và môt cực trên đảo ven biển (đảo Lý Sơn), hai tuyến lực phát triển và 14 không gian phát triển kinh tế với, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 • Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để xác định nitrit trong nước thải sông Nhuệ Hà Nội bằng phương pháp trắc quang

  1 Resources
  RESEARCHES ON THE OPTIMAL CONDITIONS TO DETERMINE NITRITE CONTENT IN SEWER WATER (SEWAGE) OF NHUE RIVER BY THE SPECTROPHOTOMETRIC METHOD 1. We have detremined the optimal conditions to from colour compounds from nitries and sulfanylic acid – alphanaphtylamin. 2. We have also established norm curves (graphic) in the spectrophotometric method for determining nitrite contens in samples, with covariances under ±3%. So sulfanylic acid – naphtylamin compound can be used as teagent to determine the degree of pollution of water.
 • Understanding internal driven factors of household intention to upgrade waste treatment system - a case study of small-scale cow farming in Le Chi Commune, Gia Lam, Ha Noi

  1 Resources
  Livestock waste management at household level is one of the biggest challenges for environmental managers in Vietnam for several years. Understanding internal factors, which influentwaste management behavior of household, is extremely important to obtain successful environmental protection strategy. The study was conducted in a peri-commune of Ha Noi, Le Chi Commune in order provide useful information for better understanding about farmers intention in innovating their current waste treatment system. Through applying behavioral approach, study had interviewed 85 households to obtain necessary information for correlation models. The study found no evidence which present the relationship between the intention to upgrade the system and farmers’current farming situation as well as farmers’ satisfaction on environmental performance of the presentapplied treatment systems. However, the intension highly positive correlated to the purpose to increase farming scale (r=.490, p<.001),the cow barn expansion (r=.675, p<.001) and fairly correlated to the satisfaction of household about the time saving criteria of current waste processed methods (r=-.304, p<0.001). These results of...
 • Đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

  1 Resources
  Huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 9949,0 ha chiếm 65,83% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện. Đề tài nghiên cứu đã xác định các hệ thống sử dụng đất (LUS) của huyện Quốc Oai với 77 hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 56 đơn vị đất đai và 7 loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lĩnh vực phát triển chính trong sản xuất nông nghiệp của huyện bao gồm: sản xuất lúa nước, lúa - cá, cây lâu năm (nhãn, bưởi), chè, cây ngắn ngày, rừng sản xuất (cây keo) và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lâu năm là loại hình sử dụng có diện thích nghi khá rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất (168,4 triệu đồng/ha/năm), được nhân dân địa phương ưu tiên lựa chọn và giảm thiểu được những tác động tiêu cực đến môi trường. Quy trình đánh giá hệ thống sử dụng đất có thể áp dụng cho các huyện khác có quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).