3 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: PFD

Kết quả lọc
 • Nguyễn Đình Thi: Hạt bụi vàng không đơn độc

  1 Resources
  Theo Nguyễn Đình Thi, vần điệu của thơ nằm trong tình điệu nội tâm thi sĩ, thuộc về giọng thầm bên trong, mng nhạc cảm nội tâm, hắt sáng từ tâm hồn thi sĩ, tuyệt nhiên không phải thứ niêm luật bên ngoài, với nhiều ràng buộc lễ lạt của hình thức.
 • Trường Đại học phải làm nòng cốt trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu

  1 Resources
  Trái đất chúng ta hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu là chủ đề của môi trường thế giới năm 2009. Đoàn kết trong một thê giới phân cách để cùng suy nghĩ và hành động là cứu cánh hiệu nghiệm nhất bảo vệ và duy trì tương lai của nhân loại.
 • Ca sĩ Thanh Lâm: hát để tự giải thoát

  1 Resources
  Âm nhạc Đại Lâm Linh là thiên nhiên, là con người, là vũ trụ. Chỉ cần phát lên âm thanh là âm nhạc. Đôi khi âm nhạc là cả sự lặng. Sự méo mó, lắt nhắt, lé ré, khóc cười... đều thể hiện tình cảm.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).