247 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: .pdf

Kết quả lọc
 • Some problem on the shadow of segments infinite boolean rings

  1 Resources
  In this paper , we consider finite Boolean rings in which were defined two orders: natural order and antilexicographic order. The main result is concemed to the notion of shadow of a segment. We shall prove some necessary and sufficient conditions for the shadow of a segment to be a segment
 • Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên chuyên ngành Lịch sử ở khoa Sư phạm

  1 Resources
  Căn cứ vào mục tiêu chung và đặc trưng của trường sư phạm có một chức năng quan trọng là đào tạo, rèn luyện sinh viên trở thành người thầy giáo vững về chính trị, khoa học và giỏi về nghề nghiệp. Để thực hiện mục đích đào tạo đó đối với người giáo viên nói chung, giáo viên Lịch sử nói riêng đòi hỏi nhiều năng lực khác nhau như: năng lực tự học, năng lực dạy học và năng lực nghiên cứu khoa học, trong đó năng lực dạy học là đặc trưng cơ bản nhất của việc đào tạo nghề dạy học. Việc hình thành năng lực dạy học môn Lịch sử mang tính chuyên biệt và phải được tiến hành ngay từ khi sinh viên bước chân vào các trường sư phạm. Trên thực tế vấn đề này chưa được tiến hành thật hiệu quả
 • Ước tính lượng phát thải dinh dưỡng từ hoạt động nuôi cá lồng tại vịnh Bến Bèo, Cát Bà, Hải Phòng

  1 Resources
  Kết quả ước tính lượng các chất thải N, P từ hoạt động nuôi lồng bè tại vịnh Bến Bèo cho thấy có tới 91% N và 90% P trong tổng lượng các thành phần N, P đầu vào (qua thức ăn) bị mất vào môi trường. Lượng thải tương ứng là 323,5t N và 37,3t P trong một vụ nuôi với sản lượng cá là 982,9t. Lượng N được thải ra dưới dạng vô cơ hòa tan (DIN) chiếm 48% tổng lượng N trong thức ăn được s dụng, lượng P được thải ra dưới dạng vô cơ hòa tan (DIP) chiếm 21,5% tổng lượng P trong thức ăn sử dụng. Lượng N thải ra dưới dạng hữu cơ rắn (PON) chiếm 43% tổng lượng N trong thức ăn sử dụng, lượng P thải ra dưới dạng hữu cơ rắn (POP) chiếm 68% tổng lượng P trong thức ăn s dụng.
 • Sử dụng một số phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học theo quan điểm “ lấy người học làm trung tâm"

  1 Resources
  Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yêu cầu bức thiết trong công cuộc cải cách giáo dục. Theo quan điểm giáo dục hiện nay, người học được coi là trung tâm của quá trình dạy học. Vì vậy, trong đề tài này chúng tôi đi sâu nghiên cứu hai PPDH tích cực là PPDH theo nhóm và tổ chức thông qua trò chơi và có áp dụng vào môn Sinh học, với mục tiêu làm cho môn học trở nên gần gũi, dễ hiểu với HS, gây hứng thú cho HS. Qua đó pháy huy tính tích cực, chủ động trong học tập của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy- học
 • THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SGK TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

  1 Resources
  Hiện nay công cuộc cải cách Giáo dục đang diễn ra trên tất cả các mặt. Trong đó đổi mới SGK thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. SGK Lịch sử có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học nhưng trên thực tế có nhiều quan niệm chưa đúng dẫn đến cách sử dụng SGK chưa hợp lí và chưa hiệu quả. Năm học 2007–2008 là năm đầu tiên triển khai thực hiện đại trà SGK mới môn Lịch sử lớp 11. Đây là những lí do để tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng sử dụng SGK trong dạy học Lịch sử lớp 11 ở trường THPT”
 • HỌC TẬP THEO DỰ ÁN TRONG MÔN “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ”

  1 Resources
  Ngày nay, cùng với việc đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học đã trở thành một yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong “chiến lược giáo dục đào tạo giai đoạn 2001–2010”, phương hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được chỉ rõ: “đổi mới và hệ thống hóa phương pháp dạy học chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động “thầy giảng trò ghi” sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức”, tăng cường hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học...
 • Accelerated Parallel Magnetic Resonance Imaging with Multi-Channel Chaotic Compressed Sensing

  1 Resources
  Fast acquisition in magnetic resonance imaging (MRI) is considered in this paper. Often, fast acquisition is achieved using parallel imaging (pMRI) techniques. It has been shown recently that the combination of pMRI and compressed sensing (CS), which enables exact reconstruction of sparse or compressible signals from a small number of random measure- ments, can accelerate the speed of MRI acquisition because the number of measurements are much smaller than that by pMRI per se. Also recently in CS, chaos filters were designed to obtain chaotic measurements. This chaotic CS approach potentially offers simpler hardware implementation. In this paper, we combine chaotic CS and pMRI. However, instead of using chaos filters, the measurements are obtained by chaotically undersampling the k -space. MRI image reconstruction is then performed by using nonlinear conjugate gradient optimization. For pMRI, we use the well-known approach SENSE – sensitivity encoding –, which requires an estimation of the sensitivity maps. The performance of the proposed method is analyzed using the point spread function, the transform point spread function, and the reconstruction error measure
 • Động cơ học tập theo lý thuyết về sự tự quyết

  1 Resources
  Giới thiệu cách phân loại động cơ theo "lý thuyết về sự tự quyết (Self-determination theory). Trình bày một số kết quả nghiên cứu dựa theo lý thuyết này nhằm cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng lý thuyết trong thực tiễn dạy học
 • A Context – Aware Mobile Learning Adaptive System for Supporting Foreigner Learning English

  1 Resources
  This paper represents a personalized context –aware mobile learning architecture for supporting student to learn English as foreign language in order to prepare for TOEFL test. It provides adaptive content for different learners based on context –awareness. In our model, the context includes location, time, manner as well as learner’s knowledge. Through suggested topics as well as test questions, the learners will be supported adaptive content meeting their demands as well as their knowledge. Besides, this paper also describes CAMLES systemprototype that allows the learner to learnadaptive materials for TOEFL test anytime in anywhere with mobile phone.
 • An overview on Vietnam software outsourcing in the international market

  1 Resources
  Vietnam is known as one of the potential nations of software outsourcing with the low cost labor, young workforce...However, what is the position of Vietnam software outsourcing in the international market? In addition, how should Vietnam software outsourcing develop? Because of necessity of the issue, I choose the topic: “A look on Vietnam software outsourcing”. The aim of the study is to clarify the situation of the Vietnam software outsourcing, client’s evaluation on the world, then giving the suggestions and solutions for Vietnam software outsourcing
 • Những khó khăn trong nhận thức các sự kiện lịch sử của học sinh dân tộc thiểu số trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế - Bắc Giang)

  1 Resources
  Đi sâu nghiên cứu những khó khăn trong việc nhận thức các sự kiện lịch sử của học sinh dân tộc thiểu số tại trường trung học phổ thông Mỏ Trạng (Yên Thế - Bắc Giang) và đưa ra một số kết luận quan trọng.
 • Sử dụng các phương pháp dạy học (phần di truyền học) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh

  1 Resources
  Xác định những phương pháp dạy học hiệu quả phần Di truyền học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Đề xuất một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình giảng dạy phần Di truyền học (sinh học 12)
 • SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  1 Resources
  Sự bùng nổ công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay đang tác động mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, nền giáo dục phổ thông đã có những đổi mới tích cực nhằm đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sinh học là một khoa học gắn liền với thực tế đời sống, có nhiều quá trình rất phức tạp diễn ra ở cấp độ vĩ mô hoặc vi mô
 • Sử dụng phương pháp Graph vào dạy học các bài ôn tâp, tổng kết trong chương trình lịch sử lớp 10 THPT

  1 Resources
  Một yêu cầu bức thiết của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh. Phương pháp Graph là một phươg pháp dạy học đáp ứng được các yêu cầu đổi mới trên và rất phù hợp với yêu cầu củabài ôn tập. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sử dụng phương pháp này vào dạy học lịch sử nói chung và bài ôn tập lịch sử nói riêng mới chỉ dừng lại ở việc thiết kế một số Graph như một loại đồ dùng trực quan trong dạy học.
 • THỰC TRẠNG TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN KHỐI NGHÀNH LỊCH SỬ TẠI KHOA SƯ PHẠM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

  1 Resources
  Do nhu cầu phát triển kinh kế - xã hội, hợp tác giao lưu quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước ta chủ trương cải cách, đổi mới nền giáo dục sao cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của thời đại. Nghị quyết II của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã ghi: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục - Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân và nhất là thanh niên”
 • Kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường

  1 Resources
  Các nước phát triển giáo dục (GD) trong những nền kinh tế thị trường (KTTT) khác nhau: KTTT tự do, KTTT điều tiết, KTTT xã hội, KTTT định hướng XHCN hay KTTT đặc sắc kiểu Trung Quốc...GD của các nước trong nền KTTT vừa chịu sự quản lý và điều tiết của nhà nước , vừa chịu sự tác động của thị trường với các qui luật cạnh tranh, cung-cầu, giá cả và các tính chất của nó: tự do, linh hoạt, "Bàn tay vô hình"...
 • Tổng hợp và tính chất Focmazan. VI. tổng hợp một vài dẫn xuất đifomazan có chứa nhân dị vòng furan

  2 Resources
  Các hợp chất focmazan có ý nghĩa quan trọng trong lí thuyết cũng như thực tế đặc biệt là công nghiệp phẩm nhuộm và trong phản tích. Tiếp theo các bài báo trước, chúng tôi đã tổng hợp thêm dãy các hợp chất difoulazan có chứa nhân dị vòng furan và indol.
 • Urban Poverty in Vietnam: Determinants and Policy Implications

  1 Resources
  This study examines the profile and determinants of poverty in the two largest cities in Vietnam – Hanoi and Ho Chi Minh. Data used in this study are from the 2009 Urban Poverty Survey. Using the poverty line of 12,000 thousand VND/year, the poverty incidence is estimated at 17.4 percent for Hanoi and 12.5 percent for Ho Chi Minh (HCM) city. There is a large proportion of the poor who are found stochastically poor. Hanoi has higher rates of structurally poverty than HCM city.
 • Effect of Neodymium and Transition Metals Co-doped on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials

  1 Resources
  Structural, optical and magnetic properties of BiFeO3and Bi0.9Nd0.1Fe0.95TM0.05O3(TM = Ni, Co) polycrystallines prepared by sol–gel method have been investigated. X-ray diffraction (XRD) patterns reveal that all samples crystalize in rhombohedrally distorted perovskite structure belonging to R3Cspace group. The analysis results of both XRD and Raman scattering show the increase of lattice distortion with the co-replacing of Nd and TM ions into A and B sites respectively. All samples exhibit a weak ferromagnetic behavior at room temperature with the enhancement of the magnetization in Nd and TM co-doped samples.
 • Áp dụng nghiên cứu hành động vào dạy học lịch sử ở Việt Nam

  1 Resources
  Dạy học lịch sử hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam -- Nghiên cứu hành động (Action Research) -- Hướng dẫn sử dụng Ả cho giáo viên dạy môn lịch sử
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).