300 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: .pdf

Kết quả lọc
 • THỰC TRẠNG TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN KHỐI NGHÀNH LỊCH SỬ TẠI KHOA SƯ PHẠM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

  1 Resources
  Do nhu cầu phát triển kinh kế - xã hội, hợp tác giao lưu quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước ta chủ trương cải cách, đổi mới nền giáo dục sao cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của thời đại. Nghị quyết II của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã ghi: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục - Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân và nhất là thanh niên”
 • Kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường

  1 Resources
  Các nước phát triển giáo dục (GD) trong những nền kinh tế thị trường (KTTT) khác nhau: KTTT tự do, KTTT điều tiết, KTTT xã hội, KTTT định hướng XHCN hay KTTT đặc sắc kiểu Trung Quốc...GD của các nước trong nền KTTT vừa chịu sự quản lý và điều tiết của nhà nước , vừa chịu sự tác động của thị trường với các qui luật cạnh tranh, cung-cầu, giá cả và các tính chất của nó: tự do, linh hoạt, "Bàn tay vô hình"...
 • Tổng hợp và tính chất Focmazan. VI. tổng hợp một vài dẫn xuất đifomazan có chứa nhân dị vòng furan

  2 Resources
  Các hợp chất focmazan có ý nghĩa quan trọng trong lí thuyết cũng như thực tế đặc biệt là công nghiệp phẩm nhuộm và trong phản tích. Tiếp theo các bài báo trước, chúng tôi đã tổng hợp thêm dãy các hợp chất difoulazan có chứa nhân dị vòng furan và indol.
 • Urban Poverty in Vietnam: Determinants and Policy Implications

  1 Resources
  This study examines the profile and determinants of poverty in the two largest cities in Vietnam – Hanoi and Ho Chi Minh. Data used in this study are from the 2009 Urban Poverty Survey. Using the poverty line of 12,000 thousand VND/year, the poverty incidence is estimated at 17.4 percent for Hanoi and 12.5 percent for Ho Chi Minh (HCM) city. There is a large proportion of the poor who are found stochastically poor. Hanoi has higher rates of structurally poverty than HCM city.
 • Effect of Neodymium and Transition Metals Co-doped on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials

  1 Resources
  Structural, optical and magnetic properties of BiFeO3and Bi0.9Nd0.1Fe0.95TM0.05O3(TM = Ni, Co) polycrystallines prepared by sol–gel method have been investigated. X-ray diffraction (XRD) patterns reveal that all samples crystalize in rhombohedrally distorted perovskite structure belonging to R3Cspace group. The analysis results of both XRD and Raman scattering show the increase of lattice distortion with the co-replacing of Nd and TM ions into A and B sites respectively. All samples exhibit a weak ferromagnetic behavior at room temperature with the enhancement of the magnetization in Nd and TM co-doped samples.
 • Áp dụng nghiên cứu hành động vào dạy học lịch sử ở Việt Nam

  1 Resources
  Dạy học lịch sử hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam -- Nghiên cứu hành động (Action Research) -- Hướng dẫn sử dụng Ả cho giáo viên dạy môn lịch sử
 • Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam

  1 Resources
  Các thụ thể xuyên màng kết cặp G-protein (GPCR) của người có vai trò quan trọng trong các nghiên cứu sàng lọc và phát hiện dược phẩm. Vì vậy, việc biểu hiện thành công các thụ thể này bằng công nghệ ADN tái tổhợp có ý nghĩa quan trọng. Trong các hệ vectơ biểu hiện, hệ vectơ có nguồn gốc từ Virut Semliki Forest (SFV) có nhiều ưu điểm nổi bật trong biểu hiện các thụ thể màng tế bào nhờ khả năng lây nhiễm rộng các tế bào động vật có vú giúp sự cải biến protein sau dịch mã hiệu quả. Mục đích của nghiên cứu này là cải biến hệ vectơSFV cơ bản (pSFV) để tạo vectơ biểu hiện có vị trí đa nhân dòng (MCS) và các mã kết thúc dịch mã (stop codons) mở rộng đểnâng cao hiệu quả sử dụng hệ vectơ. Phiên bản vectơ sau khi được cải biến đã được áp dụng thành công để biểu hiện thụ thể neurokinine-1 (NK1R), một thụ thể GPCR điển hình, có chức năng sinh học đầy đủ được kiểm chứng qua phương pháp lai miễn dịch (Western Blot) và phép đo chức năng thụ thể(Fura-2). Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng hệ vectơp SFV cải biến cho biểu hiện và sản xuất các thụ thể GPCR tái tổ hợp của người Việt Nam phục vụ cho các nghiên cứu về sinh học thụ thể hoặc trong các nghiên cứu sàng lọc và...
 • Nghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trong sữa

  1 Resources
  Các độc tố ruột của tụ cầu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo que thử phát hiện nhanh và đồng thời các độc tố ruột tụ cầu thường gặp, bao gồm SEA, SEB, SEC1, SED và SEE trong sữa dựa vào kỹ thuật sắc ký miễn dịch cạnh tranh. Để đạt mục tiêu này, độc tố ruột tụ cầu SEC1 được sản xuất và tinh sạch bằng con đường tái tổ hợp và sau đó được cố định lên hạt nano cac bon để tạo cộng hợp phát hiện. Bên cạnh đó, kháng thể đa dòng IgY kháng các độc tốruột tụcầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE)và IgYkháng Bovine serum albumin (BSA) cũng được tạo ra và tinh sạch trước khi được in lên vạch thử nghiệm và vạch kiểm chứng của que thử sắc ký miễn dịch cạnh tranh. Các kết quả nghiên cứu về việc sản xuất SEC1trong tế bào Escherichia coliBL21 đã chỉ ra rằng điều kiện thích hợp để thu nhận độc tố này là nuôi lắc 150 vòng/phút ở 30oC; nồng độ chất cảm ứng isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG)là0,5 mM; thời gian cảm ứng là 8 giờ. Các thông số thích hợp để tạo que thử cũng đã được xác định là: lượng kháng thể IgY kháng các độc tốruột tụ cầu (SEA, SEB, SEC1, SED và SEE) cần cố...
 • Exporting Vietnams Agricultural and Fishery Products to European Union Market under Green Trade Barriers

  1 Resources
  The number of environmental protection regulations, acting as green trade barriers is increasing despite the fact that there is no common policy framework or a powerful international organisation responsible for monitoring them. The vague borderline between environment protection and trade protectionism has fuelled many trade disputes and concerns over its negative impacts on exporting countries. This research is done with a view to providing a comprehensive theoretical framework on impacts of environmental trade barriers as well as exploring how they work in reality, especially in Vietnam and European Union trade relationship. The study finds one important result: requirements to upgrade technology to meet the precise technical regulations and expenditure for conformity assessment actually increase production costs to small and medium companies in the short-term. However, proper adjustments to these requirements will bring about long-term benefits. Specifically, studying the case of applying good agricultural practices (GAP), one kind of voluntary environment regulations reveals that GAP helps to improve products’ quality and raise the productivity, which opens an access to...
 • A combination of the identification algorithm and the modal superposition method for feedback active control of incomplete measured systems

  1 Resources
  In a previous paper , the identiíication algorithm is presented for feedback active controlled systems.However, this method can only be appỉied to complete measured systems. The aim o f this paper is to present a combination of the identification algorithm and the modal superposition method to control the incomplete measured systems. The system response is expanded by modal eigenfiinction technique. The extemaỉ excitation acting on some íĩrst modes is identiíìed vvith a time delay and vvith a small error depending on the ỉocations of the sensors. Then the control forces vvill be generated to balance the identiíĩed excitations. A numerical simulation is applied to a building modeled as a cantilever beam subjected to base acceleration.
 • Characterization of Organic Solar Cells Made from Hybrid Photoactive Materials of P3HT:PCBM/nc-TiO2

  1 Resources
  Nanorod-like TiO2was grown on Ti wafers by annealing at 700oC for 1.5h. Hybrid Organic Solar Cells (HOSC) were then prepared by using a nano hybrid material of P3HT:PCBM/nc-TiO2. The HOSC have the laminar structure of Al/P3HT:PCBM/TiO2/Ti, where P3HT:PCBM were made by spincoating. Under illumination of the standard light wavelength (λ= 470 nm), the polymer luminescence quenching was observed at the heterojunctions, resulting in the charge separation. With an illumination power of 56 mW/cm2, a best hybrid solar cell exhibited an open circuit voltage of 0.60 V, short cut current density of 4.60 mA/cm2, fill factor of 0.54 and photoelectrical conversion efficiency of 2.6 %. This suggests a useful application for fabricating “reverse” OSCs, where the illumination light goes-in through the windows of Al-electrode cathode, instead of the indium tin oxide (ITO). For these devices, the Ohmic contact of wires to metallic Ti-substrates can be made much better than to ITO electrode.
 • Nhận diện khái niệm Quản lí và lãnh đạo trong quá trình điều khiển một nhà trường

  1 Resources
  Trong thực tế không ít Hiệu trưởng nhà trường chưa ứng xử tốt vai trò kép của một người vừa là người đứng đầu một tổ chức, vừa là người trực tiếp điều hành một nhà trường; cho nên " vừa ôm đồm vừa buông lỏng " và đôi lúc họ chưa thể hiện hết "vai trò lãnh đạo" một tập thể sư phạm. Chúng tôi rất đồng tình với khuyến cáo của TS Nguyễn Lộc nêu ra trong bài báo " góp phần tìm hiểu về lãnh đạo và quản lí trong GD" đăng trong tạp chí phát triển GD, số 1/2002 là...
 • Applying CBR to estimate software costs

  1 Resources
  Most of current software costs estimation approaches based on statistical models appear to be too complicated and hard to apply in reality. This paper proposes an approach to estimate software costs using Case-Based Reasoning (CBR) where the costs of a new project are estimated by firstly retrieving the similar previous project and then adapting its costs to the current conditions. The project is described as an ontology which allows the managers to estimate with various level of requirement analysis. Moreover, the statistical analysis results of the COCOMO model are utilized to reflect the domain knowledge
 • Chuẩn giáo viên trung học cơ sở - vấn đề đặt ra đối với công tác bồi dưỡng giáo viên

  1 Resources
  Chất lượng giáo viên và vấn đề xây dựng chuẩn giáo viên -- Chuẩn giáo viên -- Chuẩn giáo viên trung học cơ sở -- Đào tạo giáo viên đạt chuẩn -- Bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn
 • Synthesis and characterization of segmented polyurethanes based on polyethylene and polytetramethylene glycols. Part 2: Thermo-mechanical and swelling properties

  1 Resources
  In the previous paper we presented our study on the synthesis and characterization of some SPUs based on polyethylene and polytetramethylene glycols. Segmented polyurethanes (SPUs) are multiblock copolymers. Due to their specific phase separation characteristics caused by incompatibility between the hard and soft segments, they have quite good biocompatibility. In this paper we present the second part of our study on the thermo-mechanical and swelling properties of the SPUs based on polyethylene and polytetramethylene glycols. The effects of the macrodiols on properties of the SPUs obtained discussed
 • ADAPTIVE NOISE CANCELLATION IMPLEMENTATION WITH A VARIABLE STEP-SIZE LMS ALGORITHM

  1 Resources
  For emilinating the interference introduced by 50Hz power transmission lines in the recording of ECG and EEG signals, a Notch Filter was selected because it removes the power-line noise only, figure 1. In the case when the frequency of noise is not constant at exactly 50Hz the use of the Notch Filer
 • UML design verification based on model checking techniques

  2 Resources
  The advance of embedded computing technologies makes our society increasingly depend on these systems, and the reliability of the systems becomes more and more important for our daily life. Against this background, we have been examining the application of model checking techniques to embedded software design verification, and also developing a tool to support UML design verification. In my talk, I will explain our approach and tool, then emphasize the necessity of developing modeling techniques for design verification
 • Thành lập bản đồ các đảo trong khu vực bảo vệ danh thắng quốc tế vịnh Hạ Long phục vụ mục đích du lịch

  1 Resources
  Trong bài này đề cập đến thành lập bản đồ các đảo trong khu vực bảo vệ danh thắng quốc tế vịnh Hạ Long phục vụ mục đích du lịch. Ngày 14/12/1994 tại kỳ họp lần thứ 18, Hội đồng Di sản thế giới đã công nhận và chính thức đưa vịnh Hạ Long của Việt Nam vào danh mục di sản thế giới. Sự kiện trên đã khẳng định giá trị toàn cầu của vịnh Hạ Long. Từ lâu vịnh Hạ Long đã được biết đến như là một kỳ quan thiên nhiên với vẻ đẹp hoành tráng và nên thơ của hàng ngàn hòn đảo nhỏ.
 • Geomagnetic field and Landau-Pomeranchuk-Migdal effect in extensive air shower simulations

  1 Resources
  The influence of the effect of the interaction with the Earth’s magnetic field and that of the Lamdan-Pomeranchuk-Migdal effect on the development of extensive and showers initiated by extremely high energy cosmic rays are calenlated for several cases based on the simulation systems AIRES. The observable calculations are analyzed
 • MỘT VÀI KẾT QUẢ MỚI THỬ NGHIỆM ÁP DỤNG TỔ HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP THẢM DÒ ĐIỆN ĐỂ PHÁT HiỆN DI TÍCH CỔ

  1 Resources
  Từ trưỏc đến nay, ở nước ta đã phát hiện ra nhiều công trình di tích cổ cũng như các di v ật cổ bị chôn vùi tro n g lòng đất. T ấ t cả các p h át hiện này đều do việc tiến hành đào bối th ủ công m à ra. C hính vì vậy, việc bảo quản công trìn h di tích cổ sau khi đã ph át hiện do đào bới là h ế t sức khó khăn, tốn kém mà h iệu quả th ấp . V ấn đề đ ặ t ra là làm th ế nào để p h á t hiện ra các công trìn h di tích cổ m à không p h ải đào bới như hiện nay?. Trong bài báo này, ch ú n g tôi m uôn giới thiệu m ột số k ế t q u ả b an đầu về việc áp dụng tổ hợp phương p h áp R a đa xuyên đ ấ t và Thăm dò điện hệ đa cực để nghiên cứu p h át hiện, tìm kiếm các công trìn h di tích cổ bị chôn vùi tro n g lòng đất. Đây là m ột đôi tứợng m à từ trước đến nay ở nưốc ta các n h à khoa học Đ ịa V ật lý chưa hoặc chưa được quan tâm nghiên cứu.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).