176 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: DOCX

Kết quả lọc
 • The 2016 National Matriculation and General Certificate of Secondary Education English Test: a Challenge to the Goal of Foreign Languages Education in Vietnamese Schools

  1 Resources
  Every year in Vietnam there are nearly a million Vietnamese 12 graders taking as compulsory the national general certificate of secondary education English testto be eligible to receive general certificate of secondary school education. Since 2015, the English test has been used for students to achieve two goals: (1) to receive general certificate of secondary school education and (2) to gain entrance to Vietnamese universities and colleges. The test is referred to as “the national matriculation and general certificate of secondary education English test”. It has a clear format, clearly specified contents, a clear and detailed scoring scheme, and is made public in the Vietnamese mass media. However, looked at from both theoretical and practical levels, there are still problems with the test that need to be examined and discussed. This is the purpose of this paper. As a way of start, the paper will provide a description of the test. Then, it will examine some of its key qualities, and present its washback and impact on the Vietnamese general school foreign language education. In the conclusion, after summarizing the strengths and weaknesses of the test, the paper will conclude...
 • TỔ CHỨC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP

  1 Resources
  Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi tổ chức các khoá học bồi dưỡng với số lượng lớn giáo viên trong toàn quốc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Với những khả năng mạnh mẽ và hiệu quả của việc tổ chức các khoá học theo mô hình dạy học kết hợp sẽ tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả của các khoá bồi dưỡng giáo viên. Mô hình dạy học Blended learning hay còn gọi là mô hình dạy học kết hợp là sự phối hợp giữa dạy học giáp mặt trực tiếp (face-to-face) với các mô hình dạy học trực tuyến hiện nay. Dạy học kết hợp làm tăng các cơ hội xã hội trong lớp học với các khả năng thúc đẩy việc học tập tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong môi trường trực tuyến. Nghiên cứu đề cập đến việc xây dựng mô hình đào tạo giáo viên trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây sẽ “đơn giản hóa” và “công nghệ hóa” toàn bộ mọi hoạt động diễn ra của các chủ thể tham gia trong quá trình giáo dục, dạy học. Việc tổ chức các hoạt động này được diễn ra thông qua hệ quản trị bài giảng (LMS) với một số lượng lớn người cùng tham gia, không hạn chế về không gian, thời gian, tăng khả năng liên thông, tích hợp các tài nguyên, hỗ trợ công tác đào tạo giáo viên...
 • HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI ĐỂ ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM

  1 Resources
  MOBILIZING SOCIAL RESOURCES TO PROMOTE THE SOCIETALIZATION OF EDUCATION IN VIETNAM Based on the analysis of societalization of education (SE) based on the official documents of Vietnamese Government and the practice of SE in the past years, the paper presents the main causes of the deterioration of the effectiveness of SE's policy, the comparison between the SE our country with the basic characteristics of a social movement in general to draw conclusions about the need to mobilize social resources to promote the SE in the current context.
 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi

  1 Resources
  Phương pháp kiểm tra đánh giá là khâu then chốt xác định chất lượng đào tạo, năng lực giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Để đánh giá xác thực năng lực của sinh viên trong mỗi môn học, ngân hàng câu hỏi là thành tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Ngân hàng câu hỏi chất lượng phải đảm bảo đầy đủ các tham số đặc trưng chuẩn, các yêu cầu cần thiết đặt ra đáp ứng khả năng đánh giá được các năng lực khác nhau của sinh viên. Bài viết trình bày nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi tại trường Đại học Sài Gòn qua kết quả khảo sát và phân tích thông tin thu thập được từ 107 giảng viên tham gia biên soạn câu hỏi. Kết quả cho thấy yếu tố kỹ thuật biên soạn câu hỏi và động cơ của người tham gia biên soạn ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi.
 • Xây dựng bài giảng an toàn mạng internet cho học sinh trung học phổ thông

  1 Resources
  Nghiên cứu nhằm xây dựng một bài giảng kỹ năng an toàn mạng internet cho học sinh trung học phổ thông (THPT). Thực trạng sử dụng internet được khảo sát trên 540 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tại 2 trường THPT ở địa bàn thành phố Hà Nội, với độ tuổi trung bình là 17. Kết quả cho thấy có 450 em sử dụng internet hàng ngày (chiếm 83.3%). Bài giảng an toàn mạng internet với 3 kỹ năng chính: bảo mật thông tin – phòng ngừa lộ thông tin cá nhân; kết bạn qua mạng và ứng phó với bắt nạt trực tuyến được xây dựng và thực nghiệm. Sau khi tiến hành thực nghiệm, nhận thức của các em về an toàn mạng internet đã được cải thiện đáng kể.
 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  1 Resources
  Nghiên cứu này có mục đích mô tả tình hình nghiên cứu khoa học và giảng dạy ngoại ngữ trong các trường đại học. Một điều tra bằng bảng hỏi và một loạt phỏng vấn trực tiếp với một mẫu nghiên cứu 488 giảng viên ngoại ngữ của 201 trường đại học chuyên ngữ và không chuyên ngữ. Kết quả nghiên cứu đã phác họa một bức tranh tổng thể về đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan tới giáo dục ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.
 • PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  1 Resources
  Giáo dục phát triển là một lợi thế bền vững của quốc gia, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ phía giảng viên. Với vai trò to lớn của đội ngũ giảng viên vừa đi dạy vừa là nhà nghiên cứu thì không những chất lượng giảng dạy mà kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên là vấn đề rất quan trọng và cần được quan tâm. Dựa trên thực trạng về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên trẻ (GVT) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả đưa ra 3 nhóm nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết qủa NCKH của GVT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) gồm: (1) Nguyên nhân liên quan đến môi trường và điều kiện NCKH; (2) Nguyên nhân liên quan đến bản chất các hoạt động NCKH; (4) Nguyên nhân ở bản thân đội ngũ GVT. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm giúp các nhà quản lý các cấp và bản thân GVT nhìn nhận và thay đổi cơ chế và phương thức quản lý nhằm phát triển NCKH của GVT trong Nhà trường
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN NAM CAO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  1 Resources
  Trên cơ sở khảo sát hệ thống câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu các truyện ngắn của Nam Cao trong sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành, bài viết đề xuất hệ thống câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học truyện ngắn Nam Cao ở trường phổ thông. Các câu hỏi được đề xuất vừa giúp HS đọc hiểu truyện của Nam Cao theo đặc trưng thể loại, vừa tuân thủ quy trình dạy học đọc hiểu.
 • Action Research about Students’ Significant Learning in Higher Education: one of the Valuable Tools for Pedagogical Professional Development

  1 Resources
  This paper aims to depict the valuable tools for pedagogical professional development through an action research about students’ significant learning in a context of higher education. This three-year educational action research was conducted with the participations of 108 students with 4 groups in a course of a bachelor program in pedagogy to collect data through the documental evidence relevant to the research issues using student reflection, student reflection, and teacher’s self-reflective journal entry. The data collection was framed using Padilla’s Unfolding Matrix before being analyzed for the findings and discussions. As a result, this study contributes to the contextual practices of Fink’s taxonomy that the teacher should exploit the values of the action research in the classroom with attention to the signals of problems and resolve them to change for better students’ learning from their feedback during the lessons.
 • Bàn về cách đặt vấn đề “văn bản quảng cáo” trong Chương trình Ngữ văn trung học phổ thông

  1 Resources
  Bài viết này là một cố gắng chỉ rõ những gượng gạo và bất cập trong diễn giải của NBS bài học “Viết văn bản quảng cáo” sách Ngữ văn 10. Phân tích lần lượt nội dung các mục trong bài học này giúp tác giả sơ bộ kết luận rằng cách đặt vấn đề “Viết văn bản quảng cáo” của SGK là không phù hợp với thực tiễn. Như phân tích trong suốt bài viết này cho thấy – quảng cáo là một tình huống xã hội rộng lớn, việc cố soạn bài Viết Quảng Cáo chỉ làm cho chương trình học nặng nề nếu như không muốn nói rõ rằng đó là một bài không cần thiết.
 • THIẾT KẾ BÀI HỌC KHOA HỌC THEO HƯỚNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM

  1 Resources
  Bài viết trình bày một thiết kế bài học cụ thể theo hướng học tập trải nghiệm dành cho nội dung khoa học ở tiểu học. Thiết kế bài học tập trung vào việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh thực hiện thay vì tái hiện những nội dung kiến thức đòi hỏi học sinh cần ghi nhớ như trong sách giáo khoa hiện hành. Học sinh trở thành chủ thể tích cực trong việc tham gia kiến tạo tri thức thông qua việc thực hiện các hoạt động giàu trải nghiệm, có tính thực tế cao. Các em không chỉ chiếm lĩnh được kiến thức mà còn là những kĩ năng khoa học cần thiết, đặc biệt là các kĩ năng tư duy khoa học. Ngoài ra, mô hình thiết kế này có thể giúp học sinh phát triển và nuôi dưỡng hứng thú học tập, thái độ tò mò khoa học, tình yêu đối với thế giới tự nhiên xung quanh, giúp các em nhận thấy được ý nghĩa của vấn đề được học, vận dụng điều được học vào trong cuộc sống thực tế, phát triển khả năng thẩm mĩ, sáng tạo cho các em. Thiết kế bài học này cho thấy sự khác biệt và tiến bộ so với thiết kế bài học trong sách giáo khoa ở chương trình hiện hành. Bài viết là sự hồi đáp tích cực đối với những lời kêu gọi về việc thực hiện đổi mới chương trình và hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục,...
 • CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

  1 Resources
  Giáo dục đào tạo là nhân tố quyết định để phát huy tiềm năng trí tuệ, năng lực sáng tạo của con người. Ngày nay, hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại, sự giàu mạnh hoặc đói nghèo của một quốc gia phụ thuộc vào chất lượng của giáo dục đại học, mà chất lượng được phản ánh thông qua kết quả học tập của sinh viên. Nhận thức được các yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả học tập có thể giúp các nhà giáo dục phát triển các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nhằm xác định các yếu tố, cũng như mức độ ảnh hưởng của những yếu tố này đến kết quả học tập của sinh viên. Kết quả nghiêc cứu đã xác định 7 nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, đó là: năng lực trí tuệ, sở thích học tập (bản thân sinh viên), động cơ của ba mẹ (gia đình), cơ sở vật chất, học bổng (nhà trường), áp lực bạn bè cùng trang lứa, áp lực xã hội (xã hội). Bảy nhân tố này ảnh hưởng đến kết quả học tập với nhiều mức độ khác nhau.
 • Ứng dụng Matlab và phương pháp Euler-Gromer để khảo sát dao động của con lắc

  1 Resources
  Matlab là một trong những phần mềm ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng các bài toán vật lý và kỹ thuật. Sử dụng Matlab không những giải quyết triệt để được bài toán một cách tổng quát mà còn giúp người đọc hiểu rõ hơn bản chất của bài toán cũng như dự đoán được những hiện tượng có thể xảy ra. Bài toán dao động của con lắc đơn là một trong những bài toán quan trọng và khá thú vị trong chương trình vật lý. Tuy nhiên để giải quyết trọn vẹn bài toán dao động của con lắc một cách tổng quát là tương đối phức tạp, đặc biệt là trường hợp con lắc dao động tắt dần, dao động cưỡng bức. Trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm Matlab và phương pháp gần đúng Euler-Gromer để khảo sát chuyển động hỗn loạn của con lắc vật lí dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức.
 • SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KHOA HỌC GIÁO DỤC

  1 Resources
  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục là một trong những nội dung của nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Điều quan trọng là đào tạo được đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Dựa trên việc so sánh chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta với chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục của trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản, bài viết đề xuất một số định hướng cho chương trình cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta.
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

  1 Resources
  Chính tả có một vai trò quan trọng trong giao tiếp. Hiện nay, có rất nhiều người mắc lỗi chính tả. Điều đó gây ra nhiều hệ lụy. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc viết sai chính tả. Muốn khắc phục vấn nạn này cần tìm hiểu những nguyên nhân đó và có những giải pháp phù hợp. Bài báo này nghiên cứu vấn đề đó.
 • Đo lường và đánh giá các nhân tố tác động tới phân bổ nguồn lực tài chính ở Việt Nam

  1 Resources
  Nghiên cứu trình bày phương pháp đo lường phân bổ nguồn lực tài chính và xem xét tác động của các nhân tố trong quá trình phát triển kinh tế tới việc phân bổ nguồn lực. Dựa trên ý tưởng của Wurgle (2000) [1], bài viết mở rộng xây dựng hệ số đo lường phân bổ theo cơ cấu ngành kinh tế và đánh giá tác động chính của phát triển tài chính tới hệ số phân bổ trong khoảng thời gian từ năm 1995-2016 tại Việt Nam và một số quốc gia lân cận. Kết quả từ mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL cho thấy mối quan hệ phi tuyến tính theo hình chữ U ngược giữa tín dụng cho khu vực tư nhân và hiệu quả phân bổ. Điều này ủng hộ quan điểm về việc gia tăng các khoản tín dụng cho khu vực tư nhân để đạt hiệu quả kinh tế tối ưu. Ngoài ra, bài viết cũng cung cấp bằng chứng về tác động của nguồn lực tài chính ngoài nước, sự phát triển của thị trường chứng khoán, độ mở thương mại, mức cung tiền, chênh lệch lãi suất và chi tiêu của chính phủ đến hiệu quả phân bổ nguồn lực tài chính.
 • ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ: CÁI NHÌN TỪ PHÍA KHOA HỌC THẦN KINH

  1 Resources
  Thật khó để tưởng tượng một thế giới không có mạng Internet do sự phổ biến và sức ảnh hưởng to lớn của nó. Tuy nhiên, nghiện Internet đã trở thành một mối lo thực sự, và còn được so sánh với các rối loạn gây nghiện khác. Sự thay đổi trong cấu trúc và các chất hoá học trong não do sử dụng Internet quá nhiều gây ra một mối lo ngại với các nhà nghiên cứu và giáo dục học đối với sự phát triển của những người trẻ. Bài nghiên cứu này thảo luận những ảnh hưởng của mạng Internet với thanh thiếu niên bằng cách phân tích ba khía cạnh cụ thể, bao gồm (1) việc tìm kiếm trên Internet, (2) chơi trò chơi điện tử, và (3) liên kết mạng xã hội. Dựa trên các bằng chứng của khoa học thần kinh, nghiên cứu này đi đến kết luận rằng mạng Internet chắc chắn là một công cụ hữu hiệu cho những người trẻ, với điều kiện nó được sử dụng một cách hợp lý dưới sự hướng dẫn sát sao của các nhà giáo dục.
 • Xung quanh câu chuyện tích hợp văn-sử trong chương trình dạy học phổ thông hiện nay

  1 Resources
  Trên cơ sở lí luận của việc tiếp cận tri thức khoa học liên ngành văn-sử, bài viết tìm cách nhận thức và mô tải lại tương quan nội bộ giữa các “phân môn” của văn khoa với các phân ngành trong khoa học lịch sử nhằm góp phần vào việc xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra có tích hợp các nội dung tri thức liên môn và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên PTTH.
 • TÍCH HỢP KIẾN THỨC DI TRUYỀN HỌC TRONG DẠY HỌC TIẾN HÓA (SINH HỌC 12)

  1 Resources
  Trong Giáo dục, tích hợp (Integration) được hiểu là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học
 • The Development of a Writing Course for Engineers at Vietnam Atomic Energy Institute Using Competence-based Approach

  1 Resources
  Strong needs of working learners, urgent demands of the occupation and great expectation of leaders have revealed an immediate call for designing a writing course at Vietnam Atomic Energy Institute (VAEI). At the same time, the use of competence-based approach so that the learning outcomes can meet future staffing requirements of the organization has emerged as advantageous over other approaches of course design. In this case, based on VAEI contexts, learners’ needs and employers’ requirements analysis, the paper is to explore the target genres, determine the specificity of writing competences covered within the course, and then develop a competence-based course schedules. Notably, there have been no attempts in investigating this issue before. Hopefully, the paper would not only present a needed course for engineers at VAEI but also provide suggestions for the course design and implementation in the light of Competence-Based Approach.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).