176 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: DOCX

Kết quả lọc
 • YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

  1 Resources
  Hiệu quả giảng dạy của giảng viên được xem là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục đại học. Một khi giảng viên thỏa mãn, yêu thích với công việc của mình, họ sẵn sàng phấn đấu hết mình để công việc ngày một tốt hơn, điều này góp phần vào sự thành công của một trường đại học, đồng thời xây dựng được nguồn nhân lực có trình độ phục vụ cho đất nước. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Trên cơ sở thực trạng được khảo sát, xử lý, phân tích kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: sự phản hồi và kết quả của sinh viên; Đồng nghiệp; Cơ sở vật chất; Lương, thưởng và phụ cấp lần lượt ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên.
 • Nghiên cứu mức độ sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam

  1 Resources
  Kế toán sáng tạo là một chủ đề nghiên cứu thu hút nhiều sự quan tâm vì liên quan đến việc điều chỉnh số liệu kế toán thực tế theo cách ban điều hành mong muốn thông qua việc lợi dụng các quy định kế toán hiện hành hoặc phớt lờ các quy định này. Bằng phương pháp tổng thuật tài liệu và khảo sát các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu này đã làm rõ các thủ thuật phổ biến và động cơ thực hiện kế toán sáng tạo, đồng thời đánh giá xu hướng và mức độ áp dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy xu hướng áp dụng kế toán sáng tạo tại Việt Nam ngày càng gia tăng, mức độ áp dụng kế toán sáng tạo phụ thuộc vào quy mô, loại hình doanh nghiệp, động cơ thực hiện kế toán sáng tạo của doanh nghiệp chủ yếu nhằm mục đích tối ưu lợi ích về thuế, tăng giá trị công ty và hoàn thành kế hoạch được giao.
 • An investigation into efl teachers’ perceptions of in-class English speaking assessment

  1 Resources
  The study was conducted to explore EFL teachers’ perceptions of in-class English speaking assessment. The constructs of teachers’ perceptions investigated in the current research include their general understanding of speaking assessment, the task types of in-class speaking assessment, and the teachers’ work involved in the assessment implementation. Questionnaire and interview were employed as data collection instruments of the study. Forty-two EFL teachers at different high schools in Quang Tri, Vietnam responded to the questionnaire and then five of them participated in the subsequent interview sessions. The findings revealed that the teachers’ perceptions of in-class English speaking assessment in terms of three investigated aspects were generally appropriate. Nonetheless, the teachers showed their limited knowledge about oral portfolios as a speaking assessment type; they also articulated their need for more instruction on how to implement self-assessment as a type of English speaking assessment.
 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể - Trường hợp các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

  1 Resources
  Tính hững hờ tập thể đề cập đến xu hướng của cá nhân trong nhóm ít nỗ lực hơn để đạt mục tiêu so với khi cá nhân đó làm việc độc lập, và nó chịu tác động của sự công bằng tổ chức. Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phân tích định lượng. Kết quả cho thấy chỉ có hai yếu tố là công bằng phân phối và công bằng thủ tục có tác động ngược chiều đến tính hững hờ tập thể của nhân viên.
 • THE RELATIONS BETWEEN PROFESSIONAL ETHICS AND INDIVIDUAL - ORGANIZATIONAL FACTORS

  1 Resources
  By employing and adopting the measures from the studies of Han, Park et al. (2013) and Valentine and Fleischman (2008), the present study aims to examine students’ awareness of professional ethics. Students with different majors are the studied subject. Reviewing literature and conducting the empirical survey show some noteworthy points. Firstly, not much can be found on professional ethics in Vietnam, in terms of academic studies and instructions (i.e. codes of conduct) for occupations. Secondly, from students’ perspectives, individual ethical standards do not play any role in their awareness of professional ethics. As a consequence, a systematic educational program professional ethics requires a priority significantly.
 • Tourist Attitudes toward Green Hotel: Do Vietnamese Care about Environmentally Friendly Practices in Hotels?

  1 Resources
  Green management is an inevitable trend in the hotel industry as response to the needs of sustainable development. However the common question is that whether tourists care about environmental protection measures of hotels. This study sets out to examine the relationship between green activities in hotel room and the tourists’ attitude. The results have confirmed that the attitudes of hotel guests are positively related to green practices. Among all factors, the utilization of new technology appliance has the strongest influence on guests’ attitude. Based on research result, it suggests that the hotelier should be employ new technology appliances as well as launch plenty of environmentally friendly policies in order to obtain positive attitude from their customers.
 • Causal Linkage among Tax Revenue, Provincial Competitiveness and Economic Growth at the Provincial Level: Evidence from Vietnam

  1 Resources
  To investigate the role of governance and economic growth at the provincial level, this study conducted the Granger causality test for a panel data of 60 provinces in Vietnam from 2006 to 2014 and found that there is an existence of bi-directional causality linkage between provincial competitiveness (hereafter we call “governance”) and economic growth. Furthermore, running a two-step system generalized method of moments estimation (SGMM), this work shows the general provincial competitiveness index and tax revenue have a significantly positive impact on economic growth at a 1% level in three models. Notably, the effects of components of tax revenue and sub-provincial competitiveness on growth are diverse. In addition, student rate, and poverty rate relate negatively to economic growth. These findings imply that policymakers should focus on the increasing provincial competitiveness index as well as setting up an effective tax collection system for rising growth. Moreover, local governors are better providing variety of career options to reduce both ratios of student and poverty for sustainable developing economies in their areas.
 • Dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực bắc Tây Nguyên – thực trạng và một số kiến nghị

  1 Resources
  Trong năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu tại khu vực Bắc Tây Nguyên chưa đạt được kết quả kì vọng. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách. Nguyên nhân là do, tình hình xuất khẩu cà phê không thuận lợi, giá cao su vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp xuất khẩu trên khu vực có quy mô nhỏ và vừa, chưa đủ năng lực xuất khẩu trực tiếp, chủ yếu xuất khẩu qua trung gian, do đó giá trị xuất khẩu không được tính cho tỉnh. Công tác xây dựng chiến lược, xúc tiến thương mại, dự báo, phân tích biến động thị trường chưa được hiệu quả. Bài viết nhằm phân tích thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) trên khu vực. Đây sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng cho ngành nông nghiệp, tăng thu ngân sách cho khu vực.
 • Female Entrepreneurship In Vietnam: Encouragements And Constraints From Legislation And Culture

  1 Resources
  Nowadays, Vietnamese women are participating actively in parts of the economy that were previously deemed male domain. Women are involved in business activities at all levels in Vietnam, making significant contributions to economic development of the country. By December 2011, there were 81,226 small and medium enterprises headed by women, accounted for 25% total number of enterprises in the country (GSO, 2013). In Vietnam, despite recent economic development, socio-cultural and legal barriers are still very difficult to women since the general perception in society is that a women's main duty is to be a good housewife and mother and they are also often perceived as weak, passive and irrational (VWEC, 2007). Even though the studies related to women entrepreneurship development are quite extensive, amongst them only a limited number of research on the role of legal and socio - culture barriers on women entrepreneur in the context of Vietnam have been investigated. Thus, supported by World Trade Institute (WTI) in Bern, Switzerland, the researchers have chosen it as the subject of this study. Based on a quantitative survey of 110 companies in Hanoi and adjacent area, the research...
 • Factors Affecting Employee Job Satisfaction And Job Performance – An Empirical Study In The Fields Of Informatics, Electronics And Telecommunication In Ho Chi Minh City

  1 Resources
  The purpose of this study was to identify the main factors which occurred in the workplace and to measure the direct and indirect effects of them on employee satisfaction and job performance. This study applied quantitative approach with online structured questionnaire sent directly to 354 employees working in the fields of Informatics, Electronics and Telecommunicating in Ho Chi Minh City. The application of statistical techniques, which includpha1exploratory factor analysis, multiple regression and path analysis, was used to process and analyze the data. The empirical results of this study indicated that factors of training, working environment, relationship with manager, career development, and job satisfaction directly affected employee job performance. In addition, factors of working environment, compensation and benefits, team spirit, working condition, relationship with manager, and career development directly affected employee job satisfaction and then indirectly affected employee job performance. It is suggested that, to increase the quality and the effectiveness of employees’ performance, organizations or companies should achieve high level of employee job...
 • The Effect of Top Executive Gender on Accrual Earnings Management: Sample Analysis of Vietnam Listed Firms

  1 Resources
  The intent of this study is to investigate that top excecutive gender effect on earnings management of companies listed on the stock market. Based on data from 100 companies listed on Vietnam stock markets (HNX and HOSE) listed before 2009 in the period from 2011 to 2014, using quantitative research methods, we find a correlation between earnings management and top executive gender (GENDERCHAIR, GENDERCEO, GENDERCFO), the proxy of firm size, the tenure of CEO. This paper extends prior research by addressing the potential effects of female executives on earnings management. The findings reported in this paper provide novel insights to the empirical financial accounting literature.
 • FACTORS AFFECTING FINANCIAL LITERACY OF VIETNAMESE ADULTS IN THE URBAN AREAS

  1 Resources
  This research examines the factors affecting financial literacy of in Vietnamese adults. Using a sample of 266 observations of adults in the 2 big cities in Vietnam, the author evaluates the literacy level of adults in the urban areas. The financial literacy of the interviewed people is low. The multiple regression results show that lower financial literacy levels associate with higher age and married status and higher financial literacy levels associate with higher education, more family members, the person making financial decision and the person attending a useful financial course. This research also explores the association between financial literacy and financial behaviors of individuals employing logistic models. It is found that higher financial literacy associates with less probability of overspending and higher probability of saving money and careful spending. Higher financial literacy is also found to associate with higher probability of opening a saving account and making various investments.
 • Qualification Mismatch in The Labor Market and Effects On Earnings: Evidence From Vietnam

  1 Resources
  Studies on school-to-work transition have increasingly focused on the mismatch between qualifications that workers possess and what is required by their jobs (Assirelli 2015, 536). This mismatch can have certain negative ramifications on individuals such as wage penalty (Allen & van der Velden 2001, 434), job dissatisfaction (Tsang and Levin 1985, 97) and on society such as underutilization of potential human capital (Black 2013, 58). Following Freeman’s pioneering work (1975), subsequent research attempts to identify the determinants and consequences of qualification mismatch, in particular, the phenomenon of overeducation (Kucel 2011, 131; Leuven & Oosterbeek 2011, 16).
 • An application of the SMART model to assess impacts of the EVFTA on Vietnam's imports of automobiles from the EU

  1 Resources
  This paper assesses the potential impacts of the European - Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) on Vietnam's imports of automobiles from the EU by adopting the Software on Market Analysis and Restrictions on Trade (SMART) based on two scenarios. The simulation results reveal that the EVFTA would result in a significant increase in Vietnam's automobile imports from the EU, implying that the EU would be still among the biggest car sources for Vietnam in the upcoming time. However, when Vietnam extends its coverage of tariff elimination to also ASEAN+3, the reduction in Vietnam's automobile imports from the EU would be considerable. Another important finding is that an uneven distribution in Vietnam’s additional automobile imports from the EU by nation, automobile group and automobile product would occur when the EVFTA comes into effect. In both scenarios, trade creation effects are higher than trade diversion effects and hence, the EVFTA could raise welfare of Vietnam. Based on these results, the paper ends by drawing out some implications for the Vietnamese government and domestic enterprises to be better prepare for the upcoming ambitious EVFTA.
 • Celebrity Endorsement as Drivers of Advertising Strategy: The Case of Toc Tien Endorsing Oppo

  1 Resources
  This study focuses on the consumer perceptions of celebrity endorsement in Vietnam using the case of Toc Tien endorses OPPO brand. Specifically, the research examines the impact of celebrity endorsement on viewers’ preference towards the advertising and purchase intention by using the structural equation method with the sample size of 304 respondents. We found out some interesting results that attractiveness, expertise, familiarity, performance, likeability, and celebrity/ product fit are statistically significant positive relationship with advertising. Moreover, there was no evidence to show any linkage between trustworthiness and advertising. Findings indicate that viewers’ preference towards the advertising has a positive impact on purchase intention. Implications for marketers as well as suggestions for future research are also discussed.
 • CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

  1 Resources
  Bài viết này có mục đích khám phá các nhân tố ảnh hưởng tới nợ nước ngoài của khu vực công ở các nước đang phát triển. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy mô hình có tác động cố định với dữ liệu mảng của 50 quốc gia đang phát triển trong khoảng thời gian 1996-2015, kết quả phân tích cho thấy, nợ nước ngoài của Chính phủ những năm qua đã tăng lên đáng kể do sự gia tăng của nợ cũ chưa trả được, cùng với mở rộng đầu tư công và tỷ giá hối đoái. Ngược lại, sự gia tăng của nhịp độ tăng trưởng GDP, lạm phát và xuất khẩu ròng có tác động làm giảm dư nợ từ bên ngoài của các quốc gia.
 • MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

  1 Resources
  Bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của lý thuyết EKC tại 17 quốc gia thuộc châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2005 - 2011. Sử dụng đa dạng các phương pháp kinh tế lượng, bao gồm Pool OLS, FEM, REM, FGLS và GMM, bài viết chỉ ra mối quan hệ U ngược giữa chất lượng môi trường và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra mối quan hệ thuận chiều giữa sử dụng năng lượng và sự suy giảm của môi trường.
 • ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM- NGHIÊN CỨU THỰC CHỨNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

  1 Resources
  Bài viết hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến quản trị chiến lược trong ngân hàng, đề xuất và đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị chiến lược của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thông qua nghiên cứu thực chứng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM với cách tiếp cận PLS, nghiên cứu cho thấy danh tiếng có ảnh hưởng lớn nhất đến quản trị chiến lược trong ngân hàng. Các nhân tố khác xếp theo thứ tự giảm dần bao gồm: môi trường vĩ mô, nguồn lực của ngân hàng, phong cách quản lý của ban lãnh đạo, cạnh tranh giữa các đối thủ và cấu trúc sở hữu của ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu đưa ra đề xuất có tính ứng dụng thực tiễn cao cho các nhà quản trị để thực thi hiệu quả quản trị chiến lược tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
 • Đánh giá khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất đến sản xuất nông nghiệp tại xã Bản Díu, huyên Xín Mần và xã Tân Nam, huyên Quang Bình, tỉnh Hà Giang

  1 Resources
  Nông nghiệp là sinh kế chủ yếu của bà con miền núi tỉnh Hà Giang, do đó việc xác định khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất đến sản xuất nông nghiệp là cần thiết nhằm giúp nhà quản lý có thể đưa ra các giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro do trượt lở đất đối với đời sống của người dân. Nghiên cứu áp dụng phương pháp của Bohle (2001) nhằm xác định chỉ số khả năng tổn thương phụ thuộc vào tính phơi lộ và khả năng ứng phó của cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy trước tai biến trượt lở đất, xã Bản Díu (huyện Xín Mần) có nguy cơ phơi lộ thấp hơn xã Tân Nam (huyện Quang Bình), tuy nhiên xã Tân Nam có khả năng ứng phó tốt hơn. Vì vậy, xét chung tổng thể, thì khả năng tổn thương đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp ở hai xã là tương đương. Các thôn Na Lũng, Mào Phố (xã Bản Díu) và Nà Mèo, Lùng Chún (xã Tân Nam) có khả năng tổn thương do trượt lở đất cao hơn so với các thôn còn lại ở cả hai khu vực nghiên cứu.
 • Mối quan hệ giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp: Các hướng nghiên cứu tiềm năng

  1 Resources
  Bài viết lược sử các nghiên cứu gần đây trong chuyên ngành quản trị doanh nghiệp để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết chỉ ra những câu hỏi nghiên cứu quan trọng mà cho đến nay các phân tích thực nghiệm trong chuyên ngành vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Một là có hay không mối quan hệ nhân quả giữa các biến cấu trúc quản trị (đặc biệt là biến đa dạng giới và biến cấu trúc sở hữu), chất lượng quản trị và hiệu quả doanh nghiệp, một khi bản chất nội sinh động của các mối quan hệ này được tính đến? Hai là liệu các mối quan hệ nhân quả đó (nếu có) có bị điều hòa bởi chất lượng quản trị quốc gia hay không? Đây có thể là những hướng nghiên cứu tiềm năng trong chuyên ngành quản trị doanh nghiệp hiện nay.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).