1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Giấy phép: Khác (Khu vực công cộng) Định dạng: PDF

Kết quả lọc
  • TCCS 01-2008-VRA

    1 Resources
    Tiêu chuẩn cơ sở: Trạm thu phí đường bộ thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).