9.122 số bộ dữ liệu tìm thấy

Tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội Định dạng: PDF

Kết quả lọc
 • Bảo tồn và cách tân - Tạo ra một mô hình nhà ở mới cho khu vực phố cổ

  1 Resources
  Thành phố thủ đô của Việt Nam, Hà Nội, có lịch sử nghìn năm kể từ ngày thành lập vào năm 1010. Khu vực phố cổ được biết đến là “khu vực 36 phố phường” vẫn là trung tâm thương mại của thành phố và nắm giữ phần cốt lõi hoạt động đô thị. Kỷ niệm nghìn năm, bảo tồn đô thị để gìn giữ các tài sản văn hóa đã trở thành mối quan tâm lớn nhằm củng cố vai trò hạt nhân truyền thống hay quốc gia của Hà Nội.
 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập

  1 Resources
  Văn hóa bao giờ cũng gắn với dân tộc và mang bản sắc dân tộc. Có dân tộc là có văn hóa. Văn hóa phát triển cùng với sự phát triển dân tộc. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững những tinh hoa của các cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đâu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là: lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”(1).
 • Nghiên cứu bài toán phủ sóng trong điều kiện địa hình phức tạp, từ đó xây dựng phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn dựa trên bản đồ địa hình số

  1 Resources
  Trong truyền thông vô tuyến dải tần UHF/VHF, điều kiện địa hình có ảnh hưởng rất lớn đến vùng phủ sóng của trạm phát. Các vật cản có kích thước lớn, chẳng hạn như núi non... là nguyên nhân gây ra suy hao công suất truyền. Nếu vật cản không qua cao, sóng vẫn có thể truyền qua nhờ hiệu ứng nhiễu xạ. Tuy nhiên, tới một giới hạn nào đó, vật cản sẽ chắn hẳn đường truyền thẳng, tạo nên một vùng bóng vô tuyến, hay thậm chí chắn hẳn phương truyền sóng đó. Bài bào đưa ra phương pháp tính vùng phủ sóng một cách chính xác dựa vào các điều kiện địa hình thực tế lấy từ bản đồ số, từ đó khoanh vùng được các vùng bóng vô tuyến do vật cản gây ra. Các nghiên cứu này cũng đang được áp dụng để viết thành một phần mềm chuyên dụng, có tên là "Phần mềm tình vùng phủ sóng cực ngắn".
 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  1 Resources
  Trong xu thế toàn cầu đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí truyền thông Việt Nam đang có những bước phát triển đột biến vào những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX (từ Đại hội VI) nhưng sau đó mới thực sự đi vào chiều sâu về cả lượng và chất. Trong những năm qua, thông tin trên báo chí nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu vì mực tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Linh trưởng và Người

  1 Resources
  Loài người hiện đại có tên khoa học là Homo sapiens thuộc họ Hominidae của bộ Linh trưởng (Primates). Để xuất hiện loài Người hiện đại (Homo sapiens) loài người đã trải qua một chặng đường dài của quá trình tiến hóa từ cuối Miocen đến Đệ Tứ. Quá trình đó bắt đầu từ những Khi dạng người (Anthropoidea) cách nay 37 triệu năm đến các giống của họ Người (Hominiđae) là Ardipithecus, Australopithecus và Homo với loài Homo sapiens. Những phát hiện hoá thạch cho thấy tổ tiên nguyên thủy của họ Người đã xuất hiện sớm nhất ở Châu Phi, sau đó chúng di cư sang Châu Âu và Châu Á. Dạng tiến hóa gần nhất với người hiện đại là người Neanderthales, nhưng có lẽ đó không phải là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại mà là một nhánh tiến hóa riêng và đã tuyệt chủng từ cách nay 32 nghìn năm.
 • Phân tích dòng di cư và tính chọn lọc của di cư vào thành phố lớn của Việt Nam trong thập kỷ 90 ( thế kỷ XX) và thập kỷ đầu thế kỷ XXI

  1 Resources
  Trong mấy năm gần đây, chúng tôi đã có loạt bài nghiên cứu về đô thị hoá ở Việt Nam và về di cư vào đô thị trong những năm cuối của thế kỷ 20. Nghiên cứu này đề cập đến một số đặc trưng về quy mô chuyển cư vào đô thị nói chung, vào đô thị lớn nói riêng từ 1994-1999 đến 2007; tính chọn lọc của luồng di cư vào đô thị lớn, đặc biệt về tuổi và giới tính; về đặc điểm phân bố người di cư vào đô thị lớn gắn liền với việc đô thị hoá và quy hoạch lại đô thị. Dữ liệu phân tích về cơ bản dựa vào số liệu vĩ mô của các cuộc Tổng điều tra dân số 1/4/1999, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 2006, 2007. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng dựa trên kết hợp phần mềm SPSS 11.5 và MapInfo 9.0.
 • Tin khoa học - công nghệ - Mỏng hơn giấy nhưng rắn hơn thép - Mùa bão mặt trời đã khởi động - "Mũi điện Tử" phát hiện ung thư - Vật liệu tự chữa các vết trầy - Hóa thạch nhện lớn nhất - Lá nhân tạo cho năng lượng giá rẻ - Tầng Ozone ở Bắc cực suy giảm kỷ lục - Chống độc bằng vải nano - Phát hiện thiên hà "già " nhất

  1 Resources
  Các nhà khoa học đã phát triển loại siêu vật liệu với bề dày không bằng một tờ giấy nhưng bền chắc gấp 10 lần thép. Đó là hợp chất với thành phần cơ bản là than chì nhưng có kết cấu graphene nên không chỉ nhẹ hơn mà còn cứng và linh hoạt hơn cả thép.
 • Magma

  1 Resources
  Magma là hỗn hợp silicat phức tạp tồn tại trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Hỗn hợp này bao gồm vật chất dạng nóng chảy, bán nóng chảy, chất rắn (tinh thể khoáng vật) và các hợp phần chất bốc.
 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  1 Resources
  Trong xu thế toàn cầu hoá đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí truyền thông Việt Nam đang có những bước phát triển đột biến vào những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX (từ Đại hội VI) nhưng sau đó mới thực sự đi vào chiều sâu về cả lượng và chất.
 • MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG SINH HOẠT VĂN HÓA CỦA LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

  1 Resources
  Ở giai đoạn này, chủ yếu là các chiến sĩ cách mạng sang học tập ở Đại học Phương Đông, trường Quốc tế Lênin, Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa. Với tổng số gần 60 người, trong đó đã có danh sách họ tên cụ thể của 52 người, ngoài ba nơi học đã nêu trên, có thể còn một số theo học ở các trường cao đẳng cộng sản. Trong số trên có hai Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là Trần Phú và Hà Huy Tập. Đồng chí Lê Hồng Phong sau khi học xong khóa cơ bản đã vào học tại khoa Nghiên cứu sinh và viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn đã học ở khoa Nghiên cứu sinh tại Đại học Phương Đông và sau là phó giáo sư giảng dạy khóa học lịch sử phong trào cách mạng và lịch sử Quốc tế cộng sản.
 • Môi trường địa chất - Thạch quyển (TQ) và môi trường địa chất(MTĐC)

  1 Resources
  Thạch quyển (TQ) và môi trường địa chất(MTĐC) là vật chất địa chất cùng với các trường vật lý (TVL) vốn có của nó, có các tính chất cơ bản đặc thù.Giống như vật chất bất kỳ, TQ/MTĐC luôn vận động dẫn tới quá trình (QT) địa chất. Trong QT đó cấu trúc và tính chất của vật thể địa chất bị biến đổi, làm mất đi và phát sinh mới các đối tượng (ĐT) địa chất, biến cải một số ĐT này thành các ĐT khác phức tạp hơn, mới về chất, hình thành các cấp độ tổ chức mới, các cấp mới của các ĐT – các thể địa chất (TĐC), tạo nên tổ chức của TQ/MTĐC. TQ và các TĐC xét theo quan điểm hệ thống (HT), là các HT địa chất – địa hệ/thạch hệ.
 • Tự hào là thành viên của ĐHQGHN

  1 Resources
  ĐHQGHN có nhiều điểm mạnh nổi bật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học nước nhà, trong đó có cách đi độc đáo mà các thế hệ lãnh đạo ĐHQGHN đã triển khai để nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong cộng đồng ĐHQG
 • Thái độ của sinh viên trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đối với lối sống hiện nay

  1 Resources
  Một trong những nhiệm vụ của dạy học đại học là dạy thái độ cho sinh viên. Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo con người phù hợp với sự phát triển, đồng thời vẫn giữ được bản chất của người Việt Nam, ngành giáo dục nói chung và các nhà giáo dục nói riêng cần phải tiến hành nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu thái độ đối với lối sống hiện nay của sinh viên. Dạy thái độ có nhiều mảng: thái độ đối với bản thân, thái độ đối với tự nhiên, thái độ đối với xã hội, thái độ đối với người khác... Có thể nói, thái độ đối với lối sống thể hiện toàn bộ những thái độ đó. Do đó, việc nghiên cứu thái độ đối với lối sống làm bộc lộ phần lớn các mặt nêu trên.
 • NÂNG CAO TÍNH THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ, BẢO ĐẢM SỰ BỀN VỮNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG LÀ GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC, XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI HỌC TẬP, THỰC HIỆN DÂN CHỦ HÓA GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG TỚI NỀN GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI

  1 Resources
  Tính đến nay, cả nước ta đã có hơn 2000 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Đó là kết quả của một phong trào diễn ra khá sôi nổi, đặc biệt là ở các tỉnh nông thôn, miền núi như Thái Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang... Các TTHTCĐ này thuộc loại trung tâm học tập dựa vào cộng đồng, được xây dựng theo mô hình UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có tham khảo và vận dụng kinh nghiệm của một số nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và tính đến những hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam. Cùng với các cơ quan chỉ đạo, tổ chức và quản lý giáo dục thường xuyên (GDTX) được thiết lập từ trung ương đến tỉnh, huyện, TTHTCĐ ở các xã, phường, thị trấn được coi là cơ sở hạ tầng của GDTX ở cấp cơ sở.
 • Bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện nay

  1 Resources
  Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, lĩnh vực giáo dục cũng có nhiều thành tựu. Luật giáo dục đã làm tăng số trẻ em đi học tiểu học từ 9,1 triệu học sinh năm học 1991-1992 lên 10,4 triệu học sinh năm học 1996-1997 (Haughton và các cộng sự, 1999: 116). Hiện nay, Việt Nam đã đạt được phổ cập giáo dục tiểu học. Vào năm 2000, chính phủ Việt Nam hướng tới mục tiêu là đạt được phổ cập giáo dục cấp 2 (cấp Trung học cơ sở) tại các thành phố lớn, các vùng công nghiệp và một số tỉnh vùng đồng bằng. Những chính sách về cải cách giáo dục đã làm tăng cơ hội học tập cho mọi người và mở rộng giáo dục cho quảng đại quần chúng. Hiện nay, 100% số xã có trường phổ thông cơ sở cấp 1 và hoặc cấp 2. Từ năm 1993 đến năm 1998, các loại trường ngoài công lập tăng 2%; tỉ lệ biết chữ của dân số từ 10 tuổi trở lên tăng 2,87% (trong đó, tỉ lệ biết chữ ở khu vực nông thôn tăng nhanh hơn khu vực thành thị); số năm đi học bình quân của dân số từ 6 tuổi trở lên tăng từ 5,4 năm lên 6,2 năm (Tổng cục Thống kê, 2000: 44-45). Sau 5 năm (1993-1998) tỉ lệ đi học đúng tuổi đều tăng ở mọi cấp học
 • VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO VIỆT NAM

  1 Resources
  Cách tiếp cận quản lý nguồn nhân lực được xây dựng và áp dụng ở các nước phương Tây từ những năm 1980 - 1990 thay thế cho cách tiếp cận quản lý nhân sự truyền thống. Cách tiếp cận này đang có xu thế được áp dụng ngày càng nhiều vào các nước phát triển ở châu Á và đang được nghiên cứu đưa vào các nước đang phát triển ở những mức độ khác nhau. Trong tham luận trình bày tại Hội thảo quốc tế của Chương trình KX-05 được tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/ 2003, chúng tôi đã bàn đến khả năng áp dụng cách tiếp cận quản lý nguồn nhân lực vào điều kiện Việt Nam.
 • Nhu cầu học tập của sinh viên đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  1 Resources
  Số sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) có chí hướng học tập ổn định chiếm tỷ lệ từ 63,1% đến 74,1% sinh viên. Không có sự khác biệt về chí hướng học tập giữa sinh viên nam và nữ, nhưng có sự khác biệt giữa sinh viên ở các khối, ngành học và khu vực khác nhau. Chí hướng học tập không phụ thuộc vào giới tính, nhưng lại bị chi phối bởi khối học, ngành học và khu vực. Đặc biệt, chí hướng học tập của sinh viên khối 1 cao nhất, khối 4 thứ hai và thấp nhất ở khối ba. Qua đó cho thấy: ở một số không ít sinh viên, chí hướng học tập đã không được nuôi dưỡng từ năm thứ nhất cho đến năm thứ ba do những tác động khách quan và chủ quan. Đồng thời cũng thấy được vai trò của công tác thực tập sư phạm trong việc phục hồi ý tưởng học tập ở sinh viên. Chí hướng học tập có tương quan thuận với kết quả học tập, tuy sự tương quan này chưa mạnh. Vì vậy, cần phải có những biện pháp tích cực nhằm giúp sinh viên nuôi dưỡng, củng cố chí hướng học tập, tiếp tục phát triển lên mức độ ý muốn và ý định học tập.
 • Văn hóa với việc giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam

  1 Resources
  Yếu tố văn hóa là một nội dung quan trọng trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy thực hành tiếng nói riêng.Học một ngoại ngữ không chỉ là học một hệ thống ký hiệu mới mà thực tế là thâm nhập vào một thế giới mới.
 • NHỮNG VẾT TÍCH MALAYU TRONG VĂN HÓA CỦA TỘC NGƯỜI VIỆT (KINH) - QUA TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ VỀ CÁC CỘNG ĐỒNG THỦY CƯ Ở VIỆT NAM

  1 Resources
  Cách đây hơn ba mươi năm về trước, ông Bình Nguyên Lộc đã công bố một cuốn sách có thể nói là đồ sộ về: Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nami. Tính xác thực của các luận điểm cũng như các nguồn tư liệu trong cuốn sách hẳn là còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu và bàn cãi, nhưng với độ dày gần chín trăm trang trong đó có “200 biểu đối chiếc sọ, ngôn ngữ cùng nhiều khám phá mới lạ về thượng cổ sử 5.000 năm của dân ta' - như chính tác giả ghi ở đầu cuốn sách - rất đáng để chúng ta trân trọng công sức lao động của Ông. Có thể nói, những chứng tích như A. Trống đồng; B. Kiến trúc; C. Cái đình; D. Thờ mặt trời và âm, dương vật... mà ông đưa ra trong chương V: Dấu vết Mã Lai trong xã hội Việt Nam là những tư liệu thật thú vị.
 • Tương quan sinh thái - nhân văn và phát triển bền vững (Qua nghiên cứu ở Điện Biên những năm vừa qua

  1 Resources
  Mường Phăng nằm ở phía đông bắc của huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên khoảng 18km theo đường ô tô mới được mở. Nơi đây có di tích lịch sử của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại xã này gồm đủ các hệ nhân văn đại diện cho huyện Điện Biên như: Các hệ canh tác lúa nước và nương rẫy, chương trình định canh định cư, lâm nghiệp quốc doanh và lâm nghiệp cộng đồng, kinh tế tập thể và cá thể thời kỳ hợp tác xã (HTX), hồ chứa nước thuỷ nông cùng các chương trình phát triển của nhà nước và nước ngoài và kinh tế hộ gia đình. Tất cả các hệ này đã tác động tới biến động dân số và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường của địa phương.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).