204 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: word

Kết quả lọc
 • Đặt tình huống, lập một công ty (công ty phát triển theo một số gia đoạn) phân tích để đưa ra các chiến lược của công ty.

  1 Resources
  Cuộc đời là một quá trình chia ra nhiều chặng đường.Ở mỗi chặng đường, chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn cái này hay cái khác.Như một chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm từng nói: cuộc đời là một chuỗi quyết định phải đưa ra. Có những quyết định làm cho con người ta trở nên giàu có và thành công hơn. Nhưng cũng có những quyết định làm cho người ta tán gia bại sản, thất bại nghiêm trọng. Thế nhưng, nếu cứ lo sợ không dám đưa ra quyết định, sợ những điều xấu xảy ra với mình mà không dám đưa ra quyết định thì bạn sẽ mãi không bao giờ tiến bộ.Vậy có cách nào để đưa ra quyết định mà tỉ lệ thành công cao không?
 • Tiểu luận giữa kỳ - Bài làm áp dụng Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009

  1 Resources
  Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ở nước ngoài đặc biệt là các quốc gia không bảo hộ “chỉ dẫn địa lý” thì việc đầu tiên và vô cùng quan trọng là phải lập tức chuyển từ bảo hộ “chỉ dẫn địa lý” sang “nhãn hiệu chứng nhận”. Điều này sẽ giúp các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam khi đưa ra thị trường quốc tế dễ dàng và có lợi thế cạnh tranh hơn, bảo vệ được giá trị sản phẩm cũng như danh tiếng và uy tín của địa phương, khu vực và quốc gia. Đối với một số quốc gia bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì việc tiếp cận thị trường sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với các quốc gia không bảo hộ chỉ dẫn địa lý, vì vậy việc chuyển đổi từ bảo hộ chỉ dẫn địa lý sang “nhãn hiệu chứng nhận” là bước đi nền móng cho sự phát triển thương mại. Ngoài ra thì còn có thể đăng ký bảo hộ “nhãn hiệu thập thể” để thay thế cho “chỉ dẫn địa lý”.
 • Interference suppression at the Base Station in the case of multi-user environment using MIMO where Mobile Stations move

  1 Resources
  A future model in physical mobile layer consists of a Base Station and some Mobile Stations equipped MIMO antennas. However, what is information needed to be fed back to the Base Station that uses to form beam patterns and how to not affect on the other mobiles is very important. The paper concentrates on the spatial information of the MIMO channel because its almost constant in fast fading transmission environment. This spatial information helps the Base Station to discover what are the useful radiating directions that tracks on the considered mobile and prevent radiating to interfere to the other unwanted mobiles. The simulation can prove this spatial feedback can make SNR higher compared to the case of use of beam patterns without the proposed transmit directions combatting the interference. Mô hình tương lai cho lớp vật lý di động gồm mộ tram gốc và một vài trạm di động được trang bị anten MIMO. Tuy nhiên, thông tin nào cần phản hồi đến máy phát để có thể hình thành các bức xạ và không ảnh hưởng đến các di động khác. Bài báo tập trung tìm hiểu thông tin không gian của kênh MIMO vì nó hầu như không thay đổi trong môi trường có pha đinh thay đổi nhanh. Thông tin không gian...
 • Phương pháp cải tiến mới đánh giá hiệu năng máy chủ iATA

  1 Resources
  Bài báo này giới thiệu mô hình hàng đợi dựa theo tiến trình giả sinh tử - QBD (Quasi-Birth-and-Death) để phân tích và đánh giá hiệu năng của một máy chủ iATA (Internet Advanced Technology Attachment) trong môi trường mạng IP. Đầu tiên, phương pháp mở rộng phổ - SEM (Spectral Expansion Method) [9, 10] được áp dụng để tính toán chính xác các xác suất trạng thái ổn định và hiệu năng của hệ thống. Tuy nhiên, phương pháp này có vấn đề khi số lượng trạng thái quá lớn. Do vậy, chúng tôi giới thiệu một thuật toán tính toán mới để xấp xỉ việc đánh giá hiệu năng của hệ thống. Các kết quả phân tích số cho thấy thuật toán được đề xuất là nhanh và khá chính xác
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).