1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: word DOCX

Kết quả lọc
  • Phát triển sinh kế nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Nam Định theo hướng bền vững

    2 Resources
    Dựa trên các tài liệu thu thập tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và kết quả phỏng vấn với 200 hộ gia đình tại các xã ven biển thuộc ba huyện kể trên, bài báo tập trung vào việc nghiên cứu các nguồn lực cho nông nghiệp của người dân địa phương. Trên cơ sở đó tác giả phân tích hiện trạng phát triển và đánh giá tính hiệu quả của sinh kế nông nghiệp cả ở cấp độ cộng đồng và cấp hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù được coi là sinh kế cơ bản của người dân vùng ven biển Nam Định, nhưng dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và sự chuyển dịch các điều kiện kinh tế - xã hội, nông nghiệp hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của sản xuất. Do đó, để nền nông nghiệp vùng ven biển Nam Định có thể phát triển bền vững, cộng đồng địa phương và mỗi hộ gia đình cần có các giải pháp vừa tức thời, vừa lâu dài để đảm bảo tính hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).