2 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: DOCX Từ khóa: Covid-19 nghiên cứu mới

Kết quả lọc
  • Những nghiên cứu nổi bật về Covid-19 được các nhà khoa học thế giới công bố từ 17 đến 23 tháng 4

    1 Resources
    Trong tuần qua, 136 nghiên cứu quan trọng về Covid-19 đã được đăng hoặc chấp nhận đăng trên các CSDL ScienceDirect, Spinger Nature, Pubmed, Sage, Wiley, Ebsco... Để các nhà khoa học, các y, bác sỹ tiện theo dõi, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tập hợp các bài nghiên cứu trên, có liên kết tới toàn văn các bài nghiên cứu. Những nghiên cứu trước thời gian đó được tập hợp ở đường link cuối bài
  • Các công bố mới về COVID-19 từ ngày 11/02 tới ngày 27/02/2020

    1 Resources
    Dưới đây là những nghiên cứu mới nhất về COVID-19 trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống trên thế giới, bao gồm những bài viết đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên các số tạp chí từ tháng 2 tới tháng 7 năm 2020 và đã xuất bản điện tử để phục vụ cộng đồng.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).