1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Từ khóa: DSpace

Kết quả lọc
  • Ứng dụng phần mềm Dspace phiên bản 4.0 trong xây dựng thư viện số

    1 Resources
    DSpace là một bộ phần mềm mã nguồn mở, hỗ trợ giải pháp xây dựng và phân phối các bộ sưu tập số hóa trên internet, cho phép các thư viện, các cơ quan nghiên cứu phát triển và mở rộng. Nó cung cấp một phương thức mới trong việc tổ chức và xuất bản thông tin trên internet.
Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).