1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Định dạng: XLS

Kết quả lọc
  • Thống kê đường cao tốc Việt Nam

    4 Resources
    Bộ dữ liệu tổng hợp các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã số, tên, chiều dài, quy mô hiện tại, điểm đầu điểm cuối, thời gian khai thác sử dụng, cấp quản lý, cấp kiểm tra, địa phận...