10.033 số bộ dữ liệu tìm thấy

Kết quả lọc
 • Bảo tồn và cách tân - Tạo ra một mô hình nhà ở mới cho khu vực phố cổ

  1 Resources
  Thành phố thủ đô của Việt Nam, Hà Nội, có lịch sử nghìn năm kể từ ngày thành lập vào năm 1010. Khu vực phố cổ được biết đến là “khu vực 36 phố phường” vẫn là trung tâm thương mại của thành phố và nắm giữ phần cốt lõi hoạt động đô thị. Kỷ niệm nghìn năm, bảo tồn đô thị để gìn giữ các tài sản văn hóa đã trở thành mối quan tâm lớn nhằm củng cố vai trò hạt nhân truyền thống hay quốc gia của Hà Nội.
 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập

  1 Resources
  Văn hóa bao giờ cũng gắn với dân tộc và mang bản sắc dân tộc. Có dân tộc là có văn hóa. Văn hóa phát triển cùng với sự phát triển dân tộc. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững những tinh hoa của các cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đâu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là: lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”(1).
 • Nghiên cứu bài toán phủ sóng trong điều kiện địa hình phức tạp, từ đó xây dựng phần mềm tính vùng phủ sóng cực ngắn dựa trên bản đồ địa hình số

  1 Resources
  Trong truyền thông vô tuyến dải tần UHF/VHF, điều kiện địa hình có ảnh hưởng rất lớn đến vùng phủ sóng của trạm phát. Các vật cản có kích thước lớn, chẳng hạn như núi non... là nguyên nhân gây ra suy hao công suất truyền. Nếu vật cản không qua cao, sóng vẫn có thể truyền qua nhờ hiệu ứng nhiễu xạ. Tuy nhiên, tới một giới hạn nào đó, vật cản sẽ chắn hẳn đường truyền thẳng, tạo nên một vùng bóng vô tuyến, hay thậm chí chắn hẳn phương truyền sóng đó. Bài bào đưa ra phương pháp tính vùng phủ sóng một cách chính xác dựa vào các điều kiện địa hình thực tế lấy từ bản đồ số, từ đó khoanh vùng được các vùng bóng vô tuyến do vật cản gây ra. Các nghiên cứu này cũng đang được áp dụng để viết thành một phần mềm chuyên dụng, có tên là "Phần mềm tình vùng phủ sóng cực ngắn".
 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  1 Resources
  Trong xu thế toàn cầu đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí truyền thông Việt Nam đang có những bước phát triển đột biến vào những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX (từ Đại hội VI) nhưng sau đó mới thực sự đi vào chiều sâu về cả lượng và chất. Trong những năm qua, thông tin trên báo chí nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu vì mực tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Những thách thức quản lý trong thế kỷ XXI - Peter Ferdinand DRUCKER

  1 Resources
  Peter Ferdinand Drucker sinh 19/11/1909 tại Vienna nước Áo. Sau khi nhận bằng tiến sĩ luật quốc tế tại đại học Frankfurt Đức, ông nghiên cứu kinh tế học và làm báo tại Luân Đôn trước khi di cư sang Mỹ vào năm 1937. Ông là chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị và được coi là cha đẻ của ngành Quản trị kinh doanh hiện đại.
 • Nghề Quản lý – Henry Mintberg

  1 Resources
  Nghề quản lý (tên nguyên bản là Managing, xuất bản năm 2009) Đây là một cuốn sách thuần túy, nếu không muốn nói là rất đơn giản về thuật quản trị. Tác giả đặt cho nó một tựa đề rất bao quát - Nghề Quản lý (Managing). Trong cuốn sách này Mintzberg giữ quan điểm nhìn nhận về phong cách và năng lực quản lý qua hành vi của nhà quản lý. Vì vậy quan điểm “năng lực quản lý thể hiện qua hành vi” của Mintzberg là một trong những kim chỉ nam cho các phương pháp nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp.
 • Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo chuyên quyền, dân chủ và tự do. Theo anh phong cách nào là phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện nay? Tại Sao?

  1 Resources
  Hoạt động quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người đó chính là quản lý,bởi vì trong cuộc sống con người luôn cần có hoạt động quản lý,nó có ở khắp mọi nơi, ở mọi lĩnh vực từ kinh tế,văn hóa, xã hội...với mục đích hướng tới sự phát triển mọi mặt theo hệ thống tổ chức bởi vậy vai trò của nhà quản lý rất quan trọng trong các lĩnh vực.Nếu chúng ta ví tổ chức như là một con thuyền thì nhà lãnh đạo sẽ là thuyền trưởng của con thuyền đó.Con thuyền đó đi đúng hướng hay không sẽ là do người lãnh đạo.Hay có thể nói rằng người lãnh đạo được ví như người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, chức năng của ông ta là tạo ra âm thanh hoà phối và nhịp điệu đúng thông qua sự cố gắng tổng hợp của các nhạc công. Tuỳ thuộc vào năng lực của người nhạc trưởng mà dàn nhạc biểu diễn thành công hay không thành công.Việc khai thác đầy đủ tiềm lực của sức người ở mức độ nào đó phụ thuộc vào nghệ thuật lãnh đạo và tài năng của nhà quản lý.
 • Tiểu luận cuối kỳ môn Khoa học quản lý đại cương

  1 Resources
  Quản lý là hoạt động thực tiễn có vai trò đặc biệt quan trọng của con người. Tuy nhiên, hoạt động quản lý không thể đạt hiệu quả cao khi tuân thủ theo những nguyên tắc quản lý. Nguyên tắc là “Điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm”. Nguyên tắc quản lý là hệ thống những quan điểm quản lý có tính định hướng và những quy định, quy tắc bắt buộc chủ thể quản lý phải tuân thủ trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
 • Linh trưởng và Người

  1 Resources
  Loài người hiện đại có tên khoa học là Homo sapiens thuộc họ Hominidae của bộ Linh trưởng (Primates). Để xuất hiện loài Người hiện đại (Homo sapiens) loài người đã trải qua một chặng đường dài của quá trình tiến hóa từ cuối Miocen đến Đệ Tứ. Quá trình đó bắt đầu từ những Khi dạng người (Anthropoidea) cách nay 37 triệu năm đến các giống của họ Người (Hominiđae) là Ardipithecus, Australopithecus và Homo với loài Homo sapiens. Những phát hiện hoá thạch cho thấy tổ tiên nguyên thủy của họ Người đã xuất hiện sớm nhất ở Châu Phi, sau đó chúng di cư sang Châu Âu và Châu Á. Dạng tiến hóa gần nhất với người hiện đại là người Neanderthales, nhưng có lẽ đó không phải là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại mà là một nhánh tiến hóa riêng và đã tuyệt chủng từ cách nay 32 nghìn năm.
 • Phân tích dòng di cư và tính chọn lọc của di cư vào thành phố lớn của Việt Nam trong thập kỷ 90 ( thế kỷ XX) và thập kỷ đầu thế kỷ XXI

  1 Resources
  Trong mấy năm gần đây, chúng tôi đã có loạt bài nghiên cứu về đô thị hoá ở Việt Nam và về di cư vào đô thị trong những năm cuối của thế kỷ 20. Nghiên cứu này đề cập đến một số đặc trưng về quy mô chuyển cư vào đô thị nói chung, vào đô thị lớn nói riêng từ 1994-1999 đến 2007; tính chọn lọc của luồng di cư vào đô thị lớn, đặc biệt về tuổi và giới tính; về đặc điểm phân bố người di cư vào đô thị lớn gắn liền với việc đô thị hoá và quy hoạch lại đô thị. Dữ liệu phân tích về cơ bản dựa vào số liệu vĩ mô của các cuộc Tổng điều tra dân số 1/4/1999, Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 2006, 2007. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng dựa trên kết hợp phần mềm SPSS 11.5 và MapInfo 9.0.
 • Tin khoa học - công nghệ - Mỏng hơn giấy nhưng rắn hơn thép - Mùa bão mặt trời đã khởi động - "Mũi điện Tử" phát hiện ung thư - Vật liệu tự chữa các vết trầy - Hóa thạch nhện lớn nhất - Lá nhân tạo cho năng lượng giá rẻ - Tầng Ozone ở Bắc cực suy giảm kỷ lục - Chống độc bằng vải nano - Phát hiện thiên hà "già " nhất

  1 Resources
  Các nhà khoa học đã phát triển loại siêu vật liệu với bề dày không bằng một tờ giấy nhưng bền chắc gấp 10 lần thép. Đó là hợp chất với thành phần cơ bản là than chì nhưng có kết cấu graphene nên không chỉ nhẹ hơn mà còn cứng và linh hoạt hơn cả thép.
 • Magma

  1 Resources
  Magma là hỗn hợp silicat phức tạp tồn tại trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Hỗn hợp này bao gồm vật chất dạng nóng chảy, bán nóng chảy, chất rắn (tinh thể khoáng vật) và các hợp phần chất bốc.
 • Vai trò của báo in Việt Nam thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  1 Resources
  Trong xu thế toàn cầu hoá đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí truyền thông Việt Nam đang có những bước phát triển đột biến vào những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX (từ Đại hội VI) nhưng sau đó mới thực sự đi vào chiều sâu về cả lượng và chất.
 • Some problem on the shadow of segments infinite boolean rings

  1 Resources
  In this paper , we consider finite Boolean rings in which were defined two orders: natural order and antilexicographic order. The main result is concemed to the notion of shadow of a segment. We shall prove some necessary and sufficient conditions for the shadow of a segment to be a segment
 • MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG SINH HOẠT VĂN HÓA CỦA LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

  1 Resources
  Ở giai đoạn này, chủ yếu là các chiến sĩ cách mạng sang học tập ở Đại học Phương Đông, trường Quốc tế Lênin, Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa. Với tổng số gần 60 người, trong đó đã có danh sách họ tên cụ thể của 52 người, ngoài ba nơi học đã nêu trên, có thể còn một số theo học ở các trường cao đẳng cộng sản. Trong số trên có hai Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là Trần Phú và Hà Huy Tập. Đồng chí Lê Hồng Phong sau khi học xong khóa cơ bản đã vào học tại khoa Nghiên cứu sinh và viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn đã học ở khoa Nghiên cứu sinh tại Đại học Phương Đông và sau là phó giáo sư giảng dạy khóa học lịch sử phong trào cách mạng và lịch sử Quốc tế cộng sản.
 • Môi trường địa chất - Thạch quyển (TQ) và môi trường địa chất(MTĐC)

  1 Resources
  Thạch quyển (TQ) và môi trường địa chất(MTĐC) là vật chất địa chất cùng với các trường vật lý (TVL) vốn có của nó, có các tính chất cơ bản đặc thù.Giống như vật chất bất kỳ, TQ/MTĐC luôn vận động dẫn tới quá trình (QT) địa chất. Trong QT đó cấu trúc và tính chất của vật thể địa chất bị biến đổi, làm mất đi và phát sinh mới các đối tượng (ĐT) địa chất, biến cải một số ĐT này thành các ĐT khác phức tạp hơn, mới về chất, hình thành các cấp độ tổ chức mới, các cấp mới của các ĐT – các thể địa chất (TĐC), tạo nên tổ chức của TQ/MTĐC. TQ và các TĐC xét theo quan điểm hệ thống (HT), là các HT địa chất – địa hệ/thạch hệ.
 • Tự hào là thành viên của ĐHQGHN

  1 Resources
  ĐHQGHN có nhiều điểm mạnh nổi bật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học nước nhà, trong đó có cách đi độc đáo mà các thế hệ lãnh đạo ĐHQGHN đã triển khai để nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong cộng đồng ĐHQG
 • Tiểu luận Các lý thuyết về lãnh đạo môn Lịch sử tư tưởng quản lý

  1 Resources
  Lãnh đạo là tác động bằng nghệ thuật và khoa học để gây ảnh hưởng tích cực tới con người để phát huy và phối hợp tiềm năng và năng lực của họ nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
 • Thái độ của sinh viên trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đối với lối sống hiện nay

  1 Resources
  Một trong những nhiệm vụ của dạy học đại học là dạy thái độ cho sinh viên. Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo con người phù hợp với sự phát triển, đồng thời vẫn giữ được bản chất của người Việt Nam, ngành giáo dục nói chung và các nhà giáo dục nói riêng cần phải tiến hành nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu thái độ đối với lối sống hiện nay của sinh viên. Dạy thái độ có nhiều mảng: thái độ đối với bản thân, thái độ đối với tự nhiên, thái độ đối với xã hội, thái độ đối với người khác... Có thể nói, thái độ đối với lối sống thể hiện toàn bộ những thái độ đó. Do đó, việc nghiên cứu thái độ đối với lối sống làm bộc lộ phần lớn các mặt nêu trên.
 • NÂNG CAO TÍNH THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ, BẢO ĐẢM SỰ BỀN VỮNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG LÀ GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC, XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI HỌC TẬP, THỰC HIỆN DÂN CHỦ HÓA GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG TỚI NỀN GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI

  1 Resources
  Tính đến nay, cả nước ta đã có hơn 2000 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Đó là kết quả của một phong trào diễn ra khá sôi nổi, đặc biệt là ở các tỉnh nông thôn, miền núi như Thái Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang... Các TTHTCĐ này thuộc loại trung tâm học tập dựa vào cộng đồng, được xây dựng theo mô hình UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có tham khảo và vận dụng kinh nghiệm của một số nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và tính đến những hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam. Cùng với các cơ quan chỉ đạo, tổ chức và quản lý giáo dục thường xuyên (GDTX) được thiết lập từ trung ương đến tỉnh, huyện, TTHTCĐ ở các xã, phường, thị trấn được coi là cơ sở hạ tầng của GDTX ở cấp cơ sở.