Dữ liệu

 • Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam

  6 Resources
  "Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam" được xuất bản lần đầu vào năm 2012 và từ đó đến nay đã trở thành báo cáo thường niên cung cấp số liệu và kết quả phát triển tài nguyên Internet hàng năm của Việt Nam.
 • Danh sách các Nhà xuất bản

  1 Resources
  Danh sách, địa chỉ các Nhà xuất bản - cập nhật tháng 9/2018
 • Báo cáo phân tích hiện trạng ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam

  1 Resources
  Từ mức chỉ đạt 3.000 - 4.000 tỷ đồng cách đây 10 năm, đến nay ngành công nghiệp nội dung số có doanh số chục ngàn tỷ. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này còn xa mới tương xứng với tiềm năng phát triển. Nhiều nghiên cứu, đánh giá cũng như thực tế đã chỉ ra rằng ngành công nghiệp nội dung số đã phát triển một cách tự phát, thiếu chiến lược rõ ràng, không có sự gắn kết giữa nghiên cứu, văn hóa, công nghệ và thị trường, chưa có nhiều mô hình kinh doanh tiên tiến phù hợp xu hướng quốc tế.
 • Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2017

  1 Resources
  Sách Trắng 2017 cung cấp thông tin, số liệu thống kê chính thức về một số lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, cụ thể bao gồm: Ứng dụng CNTT, Công nghiệp CNTT, An toàn thông tin, Viễn thông, Internet, Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bưu chính, Nghiên cứu và đào tạo về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) và các lĩnh vực khác có liên quan.