Dữ liệu

 • Những thách thức quản lý trong thế kỷ XXI - Peter Ferdinand DRUCKER

  1 Resources
  Peter Ferdinand Drucker sinh 19/11/1909 tại Vienna nước Áo. Sau khi nhận bằng tiến sĩ luật quốc tế tại đại học Frankfurt Đức, ông nghiên cứu kinh tế học và làm báo tại Luân Đôn trước khi di cư sang Mỹ vào năm 1937. Ông là chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị và được coi là cha đẻ của ngành Quản trị kinh doanh hiện đại.
 • Nghề Quản lý – Henry Mintberg

  1 Resources
  Nghề quản lý (tên nguyên bản là Managing, xuất bản năm 2009) Đây là một cuốn sách thuần túy, nếu không muốn nói là rất đơn giản về thuật quản trị. Tác giả đặt cho nó một tựa đề rất bao quát - Nghề Quản lý (Managing). Trong cuốn sách này Mintzberg giữ quan điểm nhìn nhận về phong cách và năng lực quản lý qua hành vi của nhà quản lý. Vì vậy quan điểm “năng lực quản lý thể hiện qua hành vi” của Mintzberg là một trong những kim chỉ nam cho các phương pháp nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp.
 • Tiểu luận cuối kỳ môn Khoa học quản lý đại cương

  1 Resources
  Quản lý là hoạt động thực tiễn có vai trò đặc biệt quan trọng của con người. Tuy nhiên, hoạt động quản lý không thể đạt hiệu quả cao khi tuân thủ theo những nguyên tắc quản lý. Nguyên tắc là “Điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm”. Nguyên tắc quản lý là hệ thống những quan điểm quản lý có tính định hướng và những quy định, quy tắc bắt buộc chủ thể quản lý phải tuân thủ trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
 • Tiểu luận Các lý thuyết về lãnh đạo môn Lịch sử tư tưởng quản lý

  1 Resources
  Lãnh đạo là tác động bằng nghệ thuật và khoa học để gây ảnh hưởng tích cực tới con người để phát huy và phối hợp tiềm năng và năng lực của họ nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu của tổ chức.
 • Tiền đề, diễn biến và hệ quả của cách mạng công nghiệp

  1 Resources
  Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới. Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân tay được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn. Tên gọi "Cách mạng công nghiệp" thường dùng để chỉ giai đoạn thứ nhất của nó diễn ra ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Giai đoạn hai hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục ngay sau đó từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.
 • Thuyết Z

  1 Resources
  Thuyết Z đưa ra phương pháp quản lý hiệu quả dẫn đến sự thành công cho nhiều công ty và trở thành thuyết quản trị nhân lực kinh điển mà đến nay vẫn được áp dụng trong nhiều doanh nghiệp.
 • Tiểu luận cuối kỳ môn Lý thuyết quyết định

  1 Resources
  Cuộc đời là một quá trình chia ra nhiều chặng đường. Ở mỗi chặng đường, chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn cái này hay cái khác.Như một chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm từng nói: cuộc đời là một chuỗi quyết định phải đưa ra. Có những quyết định làm cho con người ta trở nên giàu có và thành công hơn. Nhưng cũng có những quyết định làm cho người ta tán gia bại sản, thất bại nghiêm trọng. Thế nhưng, nếu cứ lo sợ không dám đưa ra quyết định, sợ những điều xấu xảy ra với mình mà không dám đưa ra quyết định thì bạn sẽ mãi không bao giờ tiến bộ.
 • Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi vị

  1 Resources
  Theo luật Sở hữu Trí tuệ thì âm thanh và mùi vị chưa được bảo hộ tại Việt Nam vì chúng là các dấu hiệu không thể nhìn thấy được.
 • Tiểu luận giữa kỳ môn Quản lý khoa học và công nghệ

  1 Resources
  Hiện nay, thế giới đang từng bước hoàn thiện Triết lý 4, còn tại Việt Nam, chúng ta đang cố gắng chuyển từ Triết lý 3 sang Triết lý 4, để phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường đa thành phần. Chúng ta sẽ nghiên cứu các điều khoản về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Mục 2 Chương 4 Luật khoa học và công nghệ (2013) để thấy rõ hơn đây là Luật dành cho hệ thống khoa học và công nghệ theo Triết lý 3.
 • Thuyết quan hệ con người trong quản lý

  1 Resources
  Sau khi áp dụng thuyết quản lý “theo khoa học” của F.Taylor và thuyết quản lý “hành chính” của H.Fayol vào thực tiễn quản lý ở phương Tây, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy có những hạn chế từ cách tiếp cận mang tính cơ giới về con người tách rời quan hệ xã hội qua tư tưởng “con người kinh tế” của các thuyết này, đặc biệt là việc áp dụng máy móc thuyết quản lý theo khoa học đã biến con người thành một thứ gần như máy móc, làm việc thụ động. Vào đầu thế kỷ XX, một số nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu trên thực nghiệm, sau đó đúc kết thành những lập luận lý thuyết theo khuynh hướng mới hình thành nên thuyết “quan hệ con người ”.
 • Tiểu luận Quản lý khoa học và công nghệ

  1 Resources
  Phân tích Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Từ đó dẫn một số điều khoản để chứng minh rằng Luật KH&CN đã và đang kéo lùi quá trình cải cách KH&CN Việt Nam từ triết lý 4 về triết lý 3.
 • Bài tập giữa kỳ môn Đại cương về sở hữu trí tuệ

  1 Resources
  Trình bày đại cương về sở hữu trí tuệ, các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đại cương về chuyển giao công nghệ và khai thác thông tin sáng chế.
 • Choosing the Su(3)L x U(1)N Models based on the anomaly cancellation

  1 Resources
  Recently, there are some different SU(3)l X U(1)n models appeared in the litera. These models have triplets and the antitriplets representations including also the ex particles which, in some cases, have strang charge such as 5/3 - 4/3
 • Optimal control problem for diffusion processes with long run average cost per unit times

  1 Resources
  In this paper, we study the control problem for dynamical systems whose state Xt at time t cribed by a stochastic differential equation of the form.
 • Theorem of standard form for self-modifying some closure properties and decision properties

  1 Resources
  The construction of a standard form for self-modifying nets interesting as be used in different cases, eg....
 • Tiểu luận cuối kỳ môn Quản lý khoa học và công nghệ - Lập một bản chuyển giao khoa học và công nghệ

  1 Resources
  Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.
 • Xác định CO và CO2 trong không khí bằng phương pháp sắc ký khí

  1 Resources
  CO là độc tố đối với con người và các loại động vật khác. Nguồn gốc sinh ra CO là khói của các động cơ chạy xăng, dầu, các lò cao và quá trình hút thuốc lá ...
 • Tiểu luận cuối kỳ môn Lịch sử tư tưởng quản lý

  1 Resources
  Trong thời đại ngày nay, Quản lý ngày càng chứng minh được vai trò ý nghĩa của mình. Quản lý có thể giúp cho các thành viên của tổ chức thấy rõ mục tiêu và hướng đi của mình để thực hiện được sứ mệnh của mình, giúp cho tổ chức có thể ứng phó với những thách thức và biến đổi môi trường,...
 • Tổng hợp các tài liệu về các tiêu chí đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp nhà nước

  1 Resources
  THEO THÔNG TƯ 200/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP, GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
 • Tài chính - tiền tệ thế giới năm 2001

  1 Resources
  Tài chính - tiền tệ thế giới năm 2001 được đặc trưng bởi những biến động mạnh, phản ánh những bất ổn và rủi ro dưới tác động của suy giảm nền kinh tế thế giới
 • Fluence of the relation between homogeneous and inhomogeneous broadening on the optical bistability effect

  1 Resources
  The homogeneous and it inhomogeneous broadening take an important role in action of erent lasers.
 • On the existence of the solution and dual variational formulation for the optimization of the domain in elliptic problems

  1 Resources
  Using the trace theorem it can be shown that the bilinear form ...
 • Designing and implementing an object-oriented class to manage relational databases

  1 Resources
  In this paper we propose a way to design and implement an object-oriented REL in order to manage relational databases. On the basis of REL we are build systems programs, data base managements systems of relational model and databases created by other systems.
 • Electron spin echo investigations on trapped epr active centers in oxygen contaminated polyacetylene

  1 Resources
  In this work, investigations of the electron spin-lattice relaxation of he ...
 • Import multiplier in input - output analysis

  1 Resources
  In this research paper, the Keynesian, Leontief’s and Miyazawa’ s multiplier concepts are extended in order to decompose the factors that propagate to total import requirements on such variables as domestic intermediate consumption, domestic final consumption, domestic investment and export. From these extended concept s, we are able to quantify the direct and indirect import requirements and determine the decomposition factors that induce total import requirements. Along with domestic output multipliers, policy makers would be able to look into and consider the import m ultiplier as a key determinant in sectoral economic planning and policy formulation .
 • Họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam

  1 Resources
  Họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở Việt Nam đến nay đã biết 23 chi, 64 loài, là những cây thảo mộc một năm hay nhiều năm, mọc hoang dại hay trồng. Các loại mọc hoang dại phân bố rải rác trong các điều kiện sinh thái rất khác nhau, số lượng cá thể ít…
 • Tiêu chuẩn Volterra đối với nghịch đảo phải của một lớp toán tử trong không gian rời rạc

  1 Resources
  Bài báo đưa ra tiêu chuẩn để nghịch đảo phải của các toán tử dạng tiêu chuẩn Volterra. Từ đó mô tả tường minh lớp nghịch đảo phải Volterra trong không gian rời rạc.
 • Đổi mới xây dựng chương trình Đào tạo và phương pháp giảng dạy theo cách tiếp cận "lấy người học làm trung tâm"

  1 Resources
  Bài viết này muốn chia sẻ một số thông tin liên quan đến quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo quan điểm “lấy người học làm trung tâm”.
 • SỰ PHÁT TRIỂN QUAN NIỆM GIÁO DỤC HÌNH THÀNH CHO NGƯỜI HỌC NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY

  1 Resources
  Hình thành năng lực hoạt động thực tiễn cho người học ngay từ năm đầu tiên đến trường cho đến khi ra trường là một trong những định hướng xây dựng nền giáo dục Việt Nam nói chung, trong chương trình giáo dục nói riêng. Vấn đề này được Đảng và Nhà nước chú ý từ rất sớm, ngay từ khi nền Giáo dục Cách mạng Việt Nam mới được hình thành năm 1945, cho đến nay vẫn còn giá trị. Tuy nhiên, qua mỗi qiai đoạn lịch sử, nội dung của quan điểm này luôn phát triển, biến đổi.
 • Vận dụng quy luật kinh tế thị trường vào Quản lý Giáo dục Đại học Việt Nam: Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý giáo dục của các trường Đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ

  1 Resources
  Chúng tôi đang tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quản lý GDĐH của Hoa Kỳ, cụ thể là kinh nghiệm từ các trường Đại học, ưu tiên nghiên cứu các trường Đại học danh tiếng, từ đó có thể xây dựng được các luậncứ khoa học để làm rõ 4 vấn đề của GDĐHViệt Nam hiện nay: Quan niệm chất lượng giáo dục đại học; Vai trò của quản lý giáo dục đại học; Quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học; Xu thế hội nhập quốc tế và thương mại hóa giáo dục đại học
 • THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC VÀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ Ở NHẬT BẢN

  1 Resources
  Sự lành mạnh về thể chất và tinh thần của học sinh và mục tiêu của giáo dục “Hiến pháp Nhật Bản” Hiến pháp Nhật Bản nêu rõ định nghĩa về một quốc gia lý tưởng. “Xây dựng một quốc gia dân chủ và văn hoá”. Đó phải là một quốc giaĐóng góp cho nhân loại và hòa bình thế giới. Về cơ bản việc thực hiện lý tưởng trên phụ thuộc rất lớn vào khả năng của giáo dục. Nhằm làm rõ mục đích của giáo dục và xác định nhiệm vụ cơ bản của nền giáo dục Nhật Bản mới, “Luật cơ bản về giáo dục” đã được ban hành.
 • Giáo dục trẻ có yêu cầu đặc biệt: Từ giáo dục đặc biệt đến yêu cầu đặc biệt

  1 Resources
  Hệ thống giáo dục đặc biệt ở Nhật Bản bao gồm các trường dành cho học sinh khiếm thị, khiếm thính và các trường bảo trợ trẻ em khuyết tật được chính thức thành lập theo luật giáo dục trong trường học, được ban hành năm 1947. Từ năm 1948, chế độ phổ cập giáo dục tại các trường khiếm thị và khiếm thính bắt đầu được thực thi. Muộn hơn các trường trên, chế độ phổ cập giáo dục tại các trường bảo trợ trẻ em khuyết tật mãi đến năm 1979 mới được bắt đầu.
 • DÂN CHỦ VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC SINH

  1 Resources
  Trường học không có nề nếp kỷ cương, không gọi là trường học. Học sinh tự nhận thức, tự khép mình trong những nội quy, quy chế chặt chẽ nhưng luôn được dân chủ bàn bạc, trao đổi, thỏa sức đóng góp. Tuân theo tập thể và cống hiến cho tập thể; luôn gắn lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, chính là một trong những chuẩn mực, điều kiện để giáo dục học sinh. Có vậy chúng mới đạt được bốn trụ cột của việc học tập ở thế kỷ 21 mà UNESCO đã khuyến cáo “Học để biết - Học để làm - Học để cùng chung sống - Học để làm người”.
 • Đội ngũ giáo viên phổ thông

  1 Resources
  Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, cùng với sự phát triển học 2 buổi/ngày đặt vấn đề nghiên cứu điều chỉnh các định mức giáo viên/lớp, học sinh/giáo viên, học sinh/ lớp, số giờ dạy của giáo viên/ tuần cho thích hợp.
 • Tổng hợp và tính chất Focmazan. VI. tổng hợp một vài dẫn xuất đifomazan có chứa nhân dị vòng furan

  2 Resources
  Các hợp chất focmazan có ý nghĩa quan trọng trong lí thuyết cũng như thực tế đặc biệt là công nghiệp phẩm nhuộm và trong phản tích. Tiếp theo các bài báo trước, chúng tôi đã tổng hợp thêm dãy các hợp chất difoulazan có chứa nhân dị vòng furan và indol.
 • Vấn đề giáo dục tổng quát trong giáo dục đại học

  1 Resources
  Chương trình đào tạo đại học trên thế giới cũng nh ở Việt Nam từ lâu đã được chia thành hai mảng lớn đó là giáo dục đại công được giảng dạy vào khoảng 1/2 thời gian đầu của khóa học và giáo dục chuyên nghiệp vào thời gian còn lại. ở Việt Nam phần giáo dục đại cơng hiện nay chiếm từ 35% đến 50% tổng thời lợng trong toàn khóa học với những kiến thức chung (phần lớn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cứng), kiến thức toán và khoa học tự nhiên, kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản của ngành; phần giáo dục chuyên nghiệp chiếm khoảng 50% đến 65% gồm kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành, thực tập. Trờng đại học với những chơng trình đào tạo riêng cho mỗi ngành là nơi sản xuất và truyền bá tri thức vì những lợi ích thiết thực của con ngời. Tuy nhiên, truyền thống giáo dục nhân văn, giáo dục tổng quát ở các nớc phát triển, xuất phát từ nhiều thế kỷ trước, nhấn mạnh đến sự phát triển toàn diện và trách nhiệm công dân của một con ngời, bên cạnh việc đào tạo nghề nghiệp hẹp...
 • Verifying the compatibility of components’ ports upon specification

  1 Resources
  We propose in this paper an approach for verifying the com- patibility between components’ ports upon specification. In component software development, ports are the points of interaction between components. The connection between ports must satisfy some constraints. We determine these constraints and propose to use the B method and its support tools for verifying the compatibility between ports in a component model.
 • SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM

  1 Resources
  Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin giới thiệu chương trình, nội dung GDĐĐ hiện hành của Nhật Bản được thông qua từ năm 1998 và tiến hành đại trà ở nhà trường phổ thông từ 2002 .
 • Giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông bậc trung học trong thời kì đổi mới

  1 Resources
  Dạy nghề là quá trình truyền thụ những tri thức chuyên môn nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo lao động trong một nghề nhất định. Mục đích cuối cùng của dạy nghề là hình thành tay nghề và những phẩm chất đạo đức phù hợp với nghề. Người học nghề xong phải có lý thuyết chuyên sâu và trình độ tay nghề đạt đến bậc nhất định (bậc 2, bậc 3).
 • Phương pháp giải bài toán tương đương tổng quát dưới dạng hỏi đáp

  1 Resources
  Ký hiệu N - tập hợp các số tự nhiên : P(N) - tập tất cả các tập con của tập N ; X - tập hữu hạn khác rỗng các phân tử nào đó : Y - tập các Documents.
 • Văn hóa đánh giá cán bộ - một khâu quan trọng của quản lý cán bộ trong các trường đại học

  1 Resources
  Vấn đề đánh giá cán bộ, văn hoá đánh giá cán bộ nói chung và trong lĩnh vực các trường đại học nói riêng là một vấn đề khó khăn và phức tạp do tính đặc biệt của đối tượng đánh giá (con người) và phụ thuộc vào nhiều nhân tố, điều kiện khác nhau. Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ về văn hoá đánh giá cán bộ, do đó việc xây dựng nét văn hoá để đánh giá cán bộ cần phải có nghiên cứu chuyên sâu theo từng loại cán bộ (cán bộ khoa học; cán bộ quản lý; cán bộ hành chính, phục vụ). Nếu xây dựng được văn hoá đánh giá cán bộ sẽ góp phần nâng tầm văn hoá chất lượng - yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; văn hoá lãnh đạo và quản lý - yếu tố quyết định để cải cách hành chính tronggiáo dục và đào tạo
 • THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CÁCH KIỀM CHẾ SỰ TỨC GIẬN TRONG NHÀ TRƯỜNG

  1 Resources
  Báo cáo lần này là kết quả của việc thực hiện phương pháp giáo dục kìm chế sự tức giận trong giờ học tổng hợp của trường tiểu học. Mục đích của việc thực hiện phương pháp này là bằng việc học cách kìm chế sự tức giận, các em sẽ có được sự điềm tĩnh, không mâu thuẫn vì những việc nhỏ cũng như không gây tổn thương cho người khác
 • KHẢ NĂNG TỰ ĐỊNH HƯỚNG CHO NGHỀ NGHIỆP VÀ CUỘC SỐNG TƯƠNG LAI CỦA HỌC SINH

  1 Resources
  Mục tiêu đầu tiên của nghiên cứu này là đánh giá khả năng tự định hướng cho nghề nghiệp và cuộc sống tương lai của học sinh THPT. Mục tiêu thứ hai là phân tích mối quan hệ giữa các thành tố của khả năng tự định hướng cho tương lai.
 • Ứng dụng Hệ thống Chuyên Gia cho quản lý tổ chức giáo dục trong nền kinh tế thị trường và các ứng dụng của nó

  1 Resources
  Trong quản lý giáo dục truyền thống, đảm bảo chất lượng và chất lượng đào tạo đóng vai trò quan trọng trong các trường đại học / tổ chức giáo dục dựa vào sự định hướng chiến lược của các nhà lãnh đạo giáo dục. Hệ chuyên gia xem như một công cụ hữu ích hỗ trợ cho đảm bảo chất lượng trong quản lý giáo dục. Để tìm các kỹ thuật trong hệ chuyên gia sẽ rất cần thiết cho xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của trường đại học hay tổ chức giáo dục một cách hiệu quả. Hiện nay, có rất nhiều các nghiên cứu tập trung vào các công cụ trợ giúp quyết định trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và công nghiệp. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu tập trung trong các lĩnh vực quản lý giáo dục. Ứng dụng hệ chuyên gia giúp các nhà quản lý giáo dục có quyết định đúng đắn trong đánh giá đảm bảo chất lượng và chất lượng đào tạo. Nghiên cứu này đã ứng dụng hệ chuyên gia trong Đại học Quốc gia Hà nội. Theo các phản hồi của các chuyên gia của trường, ứng dụng mô hình này được đánh giá tính năng hiệu quả cao.
 • Phát triển thực hành công tác xã hội ở Việt Nam

  1 Resources
  Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong xây dựng ngành đào tạo công tác xã hội và xây dựng chương trình đào tạo cong tác xã hội. Hiện nay các trường không chỉ chú trọng tới việc dạy và học lý thuyết ở trên lớp mà còn rất quan tâm tới việc xây dựng chương trình thực hành.
 • GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH

  1 Resources
  Với giáo dục đạo đức và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh là một vấn đề cần hết sức quan tâm, nhất là trong tình hình hiện nay. Làm sao chúng ta đạt được mục đích khi ra trường, học sinh không những được trang bị về kiến thức mà còn phải được thể hiện con người được phát triển toàn diện về mọi mặt (trí, đức, thể, mỹ). Như vậy, chúng ta mới dần có những thế hệ mai sau có đức, tài trọn vẹn, sẽ là những chủ nhân rất hữu ích cho xã hội, và có được như vậy ta mới tin rằng đất nước ta sẽ phát triển mạnh. Thực chất sánh vai với các cường quốc trên thế giới./.
 • Các phức hệ sinh thái tảo silic (Diatomeae) trong trầm tích đế tứ vùng triều Hải Phòng - Quảng Yên

  1 Resources
  Nghiên cứu các phức hệ sinh thái tảo Silic trong tích đệ tứ kể từ ngang mực triều thấp trở lên. Bài viết này là kết quả phân tích tảo Silic trong mẫu lựa chọn trong số 300 lỗ khoan sâu 1 - 2,5 m. Phương pháp phân tích đã có dịp được trình bày.
 • Hướng nghiệp tại burkina faso : những điểm tương đồng và khác biệt với hệ thống hướng nghiệp tại Pháp

  1 Resources
  Đi từ những thực hành hiện tại về hướng nghiệp tại Burkina Faso (tổ chức, hoạt động, gò bó),chúng ta phân tích sự liên tục và những gián đoạn giữa hệ thống hướng nghiệp này (kế thừa một phần từ sự hình thành, thực hành pháp) và hệ thống hướng nghiệp của Phá ̧p.
 • Ảnh hưởng của các tổ chức doanh nghiệp đến định hướng và chất lượng nghề nghiệp của sinh viên: Tích cực hay tiêu cực?

  1 Resources
  Chuẩn bị ngay từ trong các nhà trường lực lượng lao độn g có trình độ chuyên môn vững, kỹ năng nghề cao, thích ứng với giá trị và sự thay đổi của các tổ chức, và phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình là một trong những vấn đề đã và đang được nhiều nước đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chuẩn bị như thế nào hay làm gì để có được những sản phẩm “vừa hồng vừa chuyên” như vậy là một vấn đề không dễ có mô hình chung cho dù giáo dục hướng nghiệp đã được tồn tại và phát triển trong hệ thống giáo dục của nhiều nước. Bài viết chỉ xin trao đổi một số quan điểm và kinh nghiệm của Mỹ trong “xây dựng giá trị nghề nghiệp” như một đóng góp nhỏ để các nhà quản lý, lãnh đạo giáo dục có thêm vấn đề khi cần cân nhắc và lựa chọn. Sau đây là hai quan điểm được tranh luận nhiều ở Mỹ từ nh ững năm 90
 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp trong quá trình đào tạo sau tốt nghiệp phổ thông

  1 Resources
  Trên nền của một sự phân tích thực trạng vấn đề thích ứng nghề nghiệp còn chưa được quan tâm nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam , các lập luận trong bài viết cố gắng minh chứng: Các yếu tố của quá trình đào tạo nghề nghiệp (sau tốt nghiệp phổ thông) có ảnh hưởng sâu sắc đến định hướng nghề nghiệp. Chính vì vậy, cần nhận thức đầy đủ về giai đoạn đào tạo nghề ban đầu trong các cơ sở đào tạo như là một giai đoạn tiếp nối, tất yếu của tư vấn- định hướng nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, cần chủ động xác định các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo gắn với quan điểm định hướng nghề nghiệp.
 • Định hướng xây dựng nội dung giáo dục phổ thông trong chương trình cải cách giáo dục

  1 Resources
  Tăng cường giáo dục chính trị và tư tưởng, hiện đại hóa một cách vững chắc chương trình học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật; chọn lọc có hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tế Việt Nam có tác dụng trong việc hình thành thế giới khoa học, phát triển năng lực hành động của học sinh.
 • ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TẠI VIỆT NAM

  1 Resources
  H ư ớng nghiệp nói chung và h ư ớng nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng từ lâu và từ rất sớm đã là một trong n hững quan tâm và ư u tiên hàng đ ầu trong hệ thống các chính sách và công cụ quản lý giáo dục mang tính chiến l ư ợc mà Đ ảng và Nhà n ư ớc Việt Nam đã vạch ra. Nhiều v ă n kiện, v ă n bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đ ến giáo dục và đà o tạo của Đ ảng và Nh à n ư ớc, của Bộ Giáo dục và đà o tạo đã đư a h ư ớng nghiệp vào các vị trí trung tâm của các giải pháp mang tính chiến l ư ợc giải quyết không những các vấn đ ề về đ ảm bảo chất l ư ợng giáo dục mà còn về việc hậu thuẫn, thúc đ ẩy các quy hoạch và chiến l ư ợc phát triể n giáo dục, xử lý mối quan hệ cung - cầu trên thị tr ư ờng đà o tạo và sự t ươ ng tác giữa các hệ thống giáo dục, đà o tạo và việc làm.
 • Hướng nghiệp học đường và nghề tại Quebec: những vấn đề, các điểm tương đồng và khác biệt so với hệ thống của Pháp

  1 Resources
  Hình ảnh của nhà tư vấn hướng nghiệp tại Quebec thường xuyên là hình ảnh của một người quản lý các bản kiểm tra và đưa ra thông tin về nghề nghiệp tương lai giúp cho việc đưa ra quyết định chương trình học, hoặc quyết định nghề nghiệp dễ dàng hơn.
 • Fault-Tolerant Group Communication for Cooperative Mobile Robots

  1 Resources
  More and more projected applications involving autonomous mobile systems (e.g., robots, smart vehicles, MEMS, or mobile sensors) rely on the ability for several nodes to cooperate toward a common goal. For instance, search and rescue, intelligent transport, or unmanned space exploitation all require several autonomous nodes to act as a coherent group. We focus on the mechanisms for cooperation among mobile robots and consider a semi-autonomous gardening system as a concrete illustration to the problem.
 • Global Financial crisis and responses from the GMS countries

  1 Resources
  The recent period has witnessed the remarkable achievement s of the Greater Mekong Sub - region (GMS) countries in their economic development and integration which occurred not only at the sub - regional but also at the global level. Nonetheless, the outbreak of the global financial crisis, the fluctuation of oil, foo d, and other commodity prices, and the slowdown of the industrialized economies in 2008 and the early 2009 has brought about one of the most difficult challenges to the GMS economies since the Asian financial crisis of 1997 - 1998. This article will discus s the impacts of the global financial crisis on the GMS economies and their policy responses. Although the economic prospective of the GMS depends heavily on the recovery of the global economy, proper policy measures implemented by the governments in the s ub - region will contribute a large part to stabilize the market and restore growth .
 • Hội thảo hướng nghiệp - Bài phát biểu của Tổng Giám đốc Học viện Nghệ thuật và Nghề nghiệp Quốc gia Pháp – Học viện Nghệ thuật và Nghề nghiệp Quốc gia Pháp - CNAM) và Viện Nghiên cứu Quốc gia về Lao động và hướng nghiệp (INETOP)

  1 Resources
  Từ hơn hai thế kỷ nay, CNAM đã thực hiện cái mà người ta gọi là đào tạo suốt đời với tầm quan trọng ngày càng được chỉ rõ ngày nay. Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và cường độ của sự cạnh tranh trên thế giới khiến việc thu thập những kiến thức mới là không thể thiếu được, sự lựa chọn hướng nghiệp mới là không thể tránh khỏi đối với mỗi người. Chính vì thế mà CNAM giữ vai trò duy nhất trong giáo dục quốc gia do các mục đích của chính mình và do những câu trả lời cho những thách thức hiện tại của xã hội.
 • Ảnh hưởng của một số yếu tố cảnh quan đến độ phì nhiêu của đất ở khu vực Đồng Hỷ (Bắc Thái)

  1 Resources
  Theo tinh thần của MAB và nông sinh hóa với mục đích phát hiện ra quy luật, biến động về độ phì của đất dưới ảnh hưởng của một số nhân tố cảnh quan nhân sinh nhằm làm luận cứ cho việc con người sử dụng và tác động đến tài nguyên đất. Trong hoạt động gây trồng, nghiên cứu chọn các mô hình, khảo sat phân tích và hạn chế ở một số chỉ tiêu đặc trưng.
 • Chất lượng Giáo dục đại học Mĩ và Nhật Bản: thành tựu, vấn đề và giải pháp

  1 Resources
  Mỹ và Nhật Bản là hai cường quốc có nền giáo dục đại học (GDĐH) chất lượng cao với nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Những nghiên cứu gần đây về chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục đại học của hai nước này đã đem lại nhiều bài học thú vị và bổ ích cho bất kì quốc gia nào muốn phát triển nền giáo dục của mình đuổi kịp các nền giáo dục tiên tiến của các nước.
 • Vai trò - vị trí của Cán bộ nữ với hoạt động nghiên cứu khoa học

  1 Resources
  Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xin nêu một số ý kiến về vai trò, vị trí của cán bộ khoa học nữ trong thời kỳ đổi mới vừa qua cũng như một vài giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của họ với hoạt động nghiên cứu khoa học trong giai đoạnhiện nay cũng như trongquátrình đổi mớicủa đấtnước.
 • Hình thành các phương pháp tự học cho sinh viên các trường sư phạm là góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phổ thông trong tình hình hiện nay

  1 Resources
  Việc tự học của người học đóng góp 1 phần không nhỏ trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Việc tự học của học sinh nhất là sinh viên cao đẳng, đại học sư phạm cần được các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo trong và ngoài trường chú trọng.
 • NHỮNG Ý TƯỞNG ĐÓN ĐƯỜNG CHO MỘT TIẾP CẬN NHÂN HỌC HƯỚNG NGHIỆP

  1 Resources
  Khủng hoảng có thể chỉ định một xung đột nội tâm đặc thù của một giai đoạn phát triển của con người. Chính vì vậy mà các nhà tâm lý học trẻ em và vị thành niên phân tích những xung đột cá tính tuỳ theo những giai đoạn xã hội hoá. Đối với phân tâm học, khủng hoảng là một hiện tượng thuộc tâm lý người (psychisme humain) , xuất hiện khi có một thay đổi mang tính quyết định hoặc vào thời điểm mất thăng bằng. Ví dụ R.Kaes coi khủng hoảng là sự tinh thần hoá một sự gián đoạn, đứt gãy (rupture).
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố khuếch tán đến động học của phản ứng Crăckinh N-hexan trên Zeolit Nahy

  1 Resources
  Mối quan hệ giữa yếu tố khuếch tán và yếu tố động học của phản ứng xảy ra trên chất xúc tác xốp Zeolit đã được thiết lập dưới dạng hệ thức
 • On algebraic characterizations of generalized right invertible operators in linear spaces

  1 Resources
  In this paper we introduce a class of generalised right invertible operators. This class all right invertible and some well-known operators in Analysis as projection ...
 • On a class of monogenic functions in clifford algebra

  1 Resources
  Let A be an universal algebra induced by a m-dimensional real linear space with a ...
 • On the comass of forms-products

  1 Resources
  The calibration method was studied systematically by Dao Trong Thi in and R. Harvey, B. Lawson in. Various concrele calibrations were by many authors to find minimal ...
 • Nghiên cứu nguồn lợi cá Hồng (Lutianus erythropter bloch) ở Vịnh Bắc bộ bằng mô hình phân tích quần thể thực tế VPA (Virtual population analysis)

  1 Resources
  Bài báo trình bày những kết quả áp dụng mô hình VPA cho quần thể loài cá này. Đây là mô hình đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước nghề cá phát triển, kể cả các nước vùng nhiệt đới và đã đạt được những thành công đáng kể trong công tác quản lý nghề cá.
 • On the conditions under which Sub (L) determines L up to isomorphism

  1 Resources
  In this paper, by contractible sublattice method and the above mentioned result we will some classes of lattices satisfying Gratser's problem, that is class of Boolean lattices and classes the free lattices.
 • Azometin và các sản phẩm chuyển hóa

  1 Resources
  Nghiên cứu phản ứng của các bazơ azometin dãy 5-amino-2-metyl-indol với axeton và axetophenon theo sơ đồ phản ứng hóa học.
 • Kết quả bước đầu trong công tác đánh giá và phân hạng mức độ thuận lợi các điều kiện sinh thái đối với cây trồng

  1 Resources
  Công tác đánh giá và phân hạng các điều kiện sinh thái là giai đoạn kế tiếp của điều tra cơ bản. Cơ sở lý luận và một số kết quả đánh giá phân hạng đã được đề cập đến trong các công trình của các tác giả nước ngoài.
 • Tính phi mâu thuẫn và tính đầy đủ của hệ thống các tiên đề của lớp cây thông tin tam nguyên n chiều với tập ngôn ngữ vào là tập hữu hạn các bộ gồm n phân tử

  1 Resources
  Bài toán về tính phi mâu thuẫn và tính đầy đủ của lớp cây thông tin tam nguyên một và n chiều với tập ngôn ngữ vào là tập vô hạn các phân tử đã được giải quyết. bài báo giải quyết vấn đề trong trường hợp tổng quát (cây tam nguyên n chiều) với tập ngôn ngữ vào là tập hữu hạn các bộ gồm n phân tử.
 • Nguyên tắc và phương pháp đánh giá tiềm năng nông nghiệp các địa tổng thể để phân bố hợp lý cây lâu năm Chè, Cao Su, Cà Phê

  1 Resources
  Để tiến hành nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nông nghiệp các địa phương một cách tổng thể để phân bố hợp lý cây lâu năm (chè, cao su, cà phê) trên lãnh thổ Tây Nguyên chúng tôi đã xây dựng hệ thống phương pháp đánh giá mà quá trình đánh giá bao gồm các giai đoạn chính: Lập bản thống kê; Lựa chọn các chỉ tiêu
 • The absorption of a weak electromagnetic wave by free electrons in semiconductor superlattices in the presence of a quantizing magnetic field

  1 Resources
  Ordinary semiconduction, the influence of quantising magnetic field on the absorption of a has been investigated indetail by many authors.
 • Filtering from levy annealing noises

  1 Resources
  In this paper we consider a problem of state estimation of a stochastic dynamical system represented by an evolution equation from the non-equilibrium mechanics. The observation this system is driven by an annealing process that is simulated from a phenomenon consider in condensed Matter Physics to find the ground state where the energy of the system ...
 • Tinh sạch chất kìm hãm Tripxin chủ yếu của hạt mướp đắng Momordica charantia L. MC TI-IV, và một vài tính chất của nó

  1 Resources
  Trong các công trình công bố ở Việt Nam gần đây, nhóm nghiên cứu đã giới thiệu tóm tắt vai trò và triển vọng ứng dụng của các chất kìm hãm tripxin, tách từ hạt bầu bí. Kết quả nghiên cứu hàm lượng TI ở hạt các cây thuộc họ bầu bí trồng phổ biến ở nước ta.
 • Kết quả bước đầu về đánh giá hiện trạng xói mòn đất và khả năng bảo về, cải tạo đất của một số loại hình sản xuất trên những kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng Giang, Hà Bắc

  1 Resources
  Do tính không đồng nhất các yếu tố tự nhiên nên trong phạm vi lãnh thổ, các nghiên cứu tồn tại loạt kiểu dạng địa lý gò, đồi thoát nước tốt, loại kiểu dạng địa lý đồng bằng, thung lũng thoát nước trung bình và kém. Dưới góc độ xói mòn chúng tôi chỉ xem xét loại thứ nhất.
 • Đánh giá chất lượng không khí thông qua thành phần hóa học nước mưa tại khu dân cư có hoạt động công nghiệp

  1 Resources
  Việc thu thập nước mưa và xác định hàm lượng các chất trong nước mưa để suy đoán về chất lượng môi trường khí là việc làm mới mẻ, cần phải được nghiên cứu và rút ra kết luận về vấn đề này.
 • Dáng điệu tiệm cận của Hàm Green trong mô hình bốn fecmion

  1 Resources
  Khi giải quyết vấn dề cầm tù của các quark trong sắc động học lượng tử (QCD), người ta thường nghiên cứu các kỳ dị hồng ngoại của hàm truyền gluco hay hàm Green của quark ở gần mặt khối lượng.
 • Nhân giống Lan Đai châu đỏ bằng công nghệ nuôi cấy in vitro

  1 Resources
  : Đai châu đỏ (Rhynchostylisgigantea L.) là loài lan quý, có nguy cơ bị tuyệt chủng do bị mất môi trường sống thích hợp và sự khai thác quá mức của con người. Việc nhân giống in vitro là phương pháp hữu hiệu để tăng cường số lượng, giúp bảo tổn nguồn gen. Hạt lan 09 tháng tuổi là mẫu cấy tối ưu được sử dụng là vật liệu khởi đầu cho nuôi cấy in vitro. Hạt nảy mầm trên môi trường MS cho tỷ lệ nảy mầm tạo protocorm đạt 84,62%. SM5 (MS bổ sung 2.0 mg l/1 BAP và 1.0 mgl IBA) tăng tỷ lệ tạo phôi soma và số lượng phôi soma/cụm protocorm. Chồi được phát triển sau 08 tuần trên môi trường MS có bổ sung 0.5 mg/l BAP và 0,5 mg/l Kinetin. Môi trường này khi bổ sung thêm nước dừa 20%, tỷ lệ tái sinh đạt 41,41%, chiều dài chổi đạt 4,33 cm sau 08 tuần nuôi cấy. Chồi đạt chiều dài khoảng 4 cm được chuyển sang môi trường ra rễ MS có bổ sung 1,5 mg/L NAA, cho tỷ lệ ra rễ đạt 50,67%. Cây có bộ rễ hoàn chỉnh được chuyển sang bầu với giá thể nuôi là dớn và xơ dừa tỷ lệ 1:1 trong điều kiện nhà lưới nhiệt độ 25 ± 2oC, tỷ lệ cây con sống sót là 98,41%. Quy trình này hiệu quả với việc nhân nhanh một lượng cây con lớn nhằm bảo tồn nguồn giống in vitro và ex vitro ở giống lan đai châu đỏ...
 • Chuẩn và R-chuẩn trong data structures dưới dạng cây nhị nguyên với tác động của các hệ tìm kiếm thông tin

  1 Resources
  Bài báo đưa ra mô hình một quá trình tính toán dưới dạng đồ thị cây nhị nguyên có sự điều chỉnh của các Retrieval systems và bước đầu nghiên cứu về chuẩn và R- chuẩn để đưa bài toán về dạng đơn giản và thuận tiện cho việc xét sự tương đương của nó.
 • Về hạng tử Campbell - selick Mn(0)

  1 Resources
  Giới thiệu hạng tử campbell - selich Mn(0). . Các hạng tử này rát dễ dàng làm việc vì chúng có các cơ sở gồm những đơn thức trong một đại số hữu hạn sinh nào đó. Phân tích cấu trúc của một đại số phân bậc có bổ sung.
 • Biểu hiện Protein HA/H7N9 Polymer dung hợp IgMFc trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) bằng phương pháp Agroinfiltration

  1 Resources
  Virus cúm A/H7N9 gây bệnh trên người xuất hiện đầu tiên tại Trung Quốc năm 2013 và tiếp tục lây nhiễm đến nay với tỷ lệ tử vong 40%. Hemagglutinin (HA) là protein chính của vỏ virus cúm, chứa các epitope trung hòa virus, được xem như là mục tiêu hàng đầu dùng để thiết kế loại vắc xin tái tổ hợp chống lại sự xâm nhiễm của virus cúm A. Trong nghiên cứu này, kháng nguyên HA của virus cúm H7N9 dung hợp với đoạn Fc của IgM được biểu hiện tạm thời trên cây thuốc lá nicotiana. sp bằng phương pháp Agro-infiltration. Sự biểu hiện của protein được kiểm tra bằng lai miên dịch. Kết quả cho thấy, chúng tôi đã biểu hiện thành công protein (H7pII-IgMFc)3 trong cây thuốc lá N. benthamiana. Protein tái tổ hợp được tinh sạch bằng phương pháp sắc ký ion cố định kim loại (Immobilized metal ion chromatography- IMAC) và đánh giá hoạt tính sinh học bằng phản ứng ngưng kết hồng cầu. Kết quả kiểm tra hoạt tính cho thấy (H7pII-IgMFc)3 gây ngưng kết hồng cầu với hiệu giá ngưng kết 32 HAU tương ứng với 0,31 µg protein tinh sạch. Kết quả này mở ra một hướng mới cho việc phát triển vắc xin chống virus cúm A/H7N9 trong tương lai.
 • Đặc trưng của Dàn Sub (L)

  1 Resources
  Trình bày những tính chất quan trọng rút ra từ dàn (L), chứng minh các tính chất này là đặc trưng của Sub (L). Đề xuất đặc trưng của Sub (L) như nội dung của định lý.
 • Toán tử Green đối với bài toán giá trị biên với một toán tử khả nghịch phải

  1 Resources
  Bài báo trình bày khái niệm tính chất c(R) suy rộng và xây dựng toán tử green đối với bài toán giá trị biên với một toán tử khả nghịch phải.
 • Biểu diễn Modula của nhóm GL(3, F2)

  1 Resources
  Bài báo nêu định tập đầy đủ các biểu diễn bất khả quy của đại số nhóm GL(3, F2) và các F2[GL3] mô đun không phân tích được chính theo cách thông thường.
 • Về sự biểu diễn các tập phụ thuộc Boole dương tổng quát

  1 Resources
  Trình bày thuật toán tìm quan hệ Armstrong và chứng min h rằng quan hệ Armstrong đã tìm là không rút gọn được và có kích cỡ bằng số phân tử của tập tổng.
 • Nghiên cứu tương tác giữa các dẫn xuất halogen của trioxyazobenzen với H2O2 dưới tác dụng xúc tác của Mn(II) và khả năng ứng dụng vào phân tích

  1 Resources
  Trình bày thành quả nghiên cứu ứng dụng thuốc thử Triosobensen (TOAB) trên cơ sở phản ứng của nó với H2O2 dưới tác dụng xúc tác của ion cho phép xác định động học đo quang lượng hỏ nguyên tố này.
 • Siêu dẫn trong hợp chất BiSr (Ca1-xBax) Cu2Oy

  1 Resources
  Thay thế Ba vào vị trí Ca trong hệ siêu dẫn BiSr(Ca, Ba) Cu2O9 với 0,0 ≤ x ≤ 0,30 làm cho đặc tính siêu dẫn thay đổi. Với x ≥ 0,40 siêu dẫn biến mất, đặc tính giống bán dẫn biểu hiện trong vùng nhiệt độ 120K ≤ T ≤ 300K và cấu trúc tứ giác của các pha siêu dẫn bị phá vỡ. Điện trở của mẫu gần như không thay đổi trong vùng 70K ≤ T ≤ 120K.
 • Những dãy biểu thức chính suy rộng có độ phức tạp otomat cao

  1 Resources
  Biểu thức chính quy suy rộng trong bảng chữ cái A là biểu thửc dược xây đựng t ừ các biểu íxc cơ bản (ự>, A và a6 A)nhờ các phép nhân ghép (.), lặp (*), liọrp (u), giao (n) và lấy phần [»]■ Số các vị trí c ủa Iiỉũnig ký hiệu thuộc bàng chữ cái A xuất hiện trong bieu thức B được gọi độ dài của biểu thức này và ký hiệu bằng \B
 • Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Cu (II) với Thiosemicarbazone isatine bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại và phổ hấp thụ electron

  1 Resources
  Trình bày kết quả nghiên cứu cấu tạo của các phức chất của H2thiaa. Nghiên cứu thông báo những kết quả thu được trên nghiên cứu một số phức chất của H2thiaa với Cu (II).
 • Một vài khía cạnh mở rộng cho lớp các phụ thuộc boole

  1 Resources
  Trình bày về một kiểu lôgic đa trị mà nó là sự mở rộng tự nhiên của khái niệm logic hai trị thông thường và nêu một vài hướng có thể ứng dụng nó vào việc nghiên cứu các ràng buộc dữ liệu trong mô hình dữ liệu quan hệ. Dựa vào lôgic đa trị ta có thể đưa ra một số khái niệm và kết quả liên quan đến lớp các phụ thuộc boole đa trị mà những điều đó là sự mở rộng thực sự của một số khái niệm và kết quả đã có.
 • Ảnh hưởng của Ag lên tính chất điện và cấu trúc vi mô của gốm siêu dẫn Yba2Cu3O7-6

  1 Resources
  Việc đưa mẫu gốm siêu dẫn Yba2Cu3O7-6 vào ứng dụng đòi hỏi phải tạo được các mẫu có dòng tới hạn đủ cao và tính chất cơ học tốt. Sự tồn tại những lỗ trống và các biên hạt cách điện trong mẫu gồm siêu dẫn Yba2Cu3O7-6 là nguyên nhân chính làm mẫu xốp, dễ vỡ và Jc thấp.
 • Góp phần nghiên cứu họ cá Chình (Anguillidae) ở Việt Nam

  1 Resources
  Trên thế giới loài cá chình được chọn làm đối tượng nuôi là cá chình Nhật. Ở Việt Nam loài này rất hiếm. Loài cá chình mun là một loài cá quí vì thịt của nó rất ngon, chúng có kích thước lớn và đặc biệt có khả năng chịu nhốt và nhịn đói, vì vậy cần nghiên cứu ký hơn về đặc điểm sinh học và sinh thái học của loài này để có thể biến nó thành đối tượng cá nuôi.
 • Những điều kiện thủy lý hóa và thủy sinh vật tại các ao nuôi cá Thịnh Liệt

  1 Resources
  Tiến hành khảo sát những điều kiện thủy lý hóa và thủy sinh vật tại các ao nuôi cá Thịnh Liệt nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh chất lượng nước thông qua việc đánh giá chất lượng nước nuôi cá hiện đang sử dụng ở HTX Thịnh Liệt.
 • Nhận định bước đầu về khu hệ thú Hoàng Liên - Lào Cai

  1 Resources
  Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao ở miền Bắc Việt Nam, chạy dài liên tục theo hướng tây bắc - đông nam, suốt từ biên giới Việt Trung đến Văn Yên (Yên Bái), chiều rộng có chỗ đến 30 km, ở đây có nhiều đỉnh núi cao trên 2000 m, cao nhất là đỉnh Fansipan 3143 m, đây cũng là đỉnh cao nhất Việt Nam.
 • Kiến tạo trượt và biến dạng nội mảng trong Mesozoi sớm ở Đông Bắc bộ

  1 Resources
  Biến dạng nội mảng là những quá trình hình thành kiến trúc trong nội bộ mảng thạch quyển, đặc biệt là những mảng vỏ lục địa. Khác với những vận động kiến tạo khác, trong biến dạng nội mảng vỏ lục địa bị chia cắt thành những khối được vận động chuyển trượt và nâng cao với những biên độ và gia tốc không đều.
 • Những sản phẩm chuyển hóa mới của Z- ᵝ - Ocimen, monotecpen chủ yếu của tinh dầu hương nhu trắng

  1 Resources
  Chất thơm không chỉ được dùng trong hương phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm mà còn được đưa vào một số loại sản phẩm tiêu dùng khác nhau như các vật phẩm gia dụng, chất dẻo, cao su, các sản phẩm của ngành giấy, xà phòng và chất giặt rửa, ...
 • Xác định Selen trong các mẫu địa chất và môi trường bằng phương pháp kích hoạt nơtron có xử lý mẫu

  1 Resources
  Xây dựng phương pháp phân tích Selen trong các đối tượng môi trường bằng hoạt kích nowtron có xử lý mẫu nhằm góp phần hoàn thiện các phương pháp xác định Selen.
 • Tách và xác định niobi, tantan trong quặng đất hiếm

  1 Resources
  Phân tích quang phổ cho thấy niobi và tantari trong quặng đất hiếm. Để chuyển hóa hoàn toàn niobi, tantan từ bã quặng đất hiếm vào dung dịch chúng tôi đề nghị sử dụng hỗn hợp axit flohydric và axit sunfuric.
 • Các chất màu dùng trong thực phẩm

  1 Resources
  Chất màu tổng hợp có nhiều ưu thế hơn so với chất màu thiên nhiên. Nhiều chất màu thiên nhiên không bền, rất dễ bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng, của oxy hoặc dưới tác dụng của vi khuẩn.
 • Khảo sát độ ổn định và quán tính nhiệt của cảm biến nhiệt điện màng mỏng hệ Bi-Te

  1 Resources
  Bài báo này là xác định mức độ ổn định của tín hiệu nhiệt điện và nêu phương pháp xác định quán tính nhiệt của cảm biến.
 • Tổng hợp một số phức chất hỗn hợp của ion uranyl, anion salixylat với một số dẫn xuất pyrazolon

  1 Resources
  Nghiên cứu các phức chất hỗn hợp tạo thành trong các hệ anion salixylat - dẫn xuất pyrazolon và khảo sat phổ hồng ngoại của chúng.
 • Tổng hợp và tính chất của hợp chất Fomazan IX - Quang phổ khối của các hợp chất Fomazan

  1 Resources
  Các hợp chất Fomazan được nghiên cứu ngày càng nhiều nhưng việc xác định cấu tạo của chúng bằng các phương pháp phổ còn hạn chế. Cho đến nay người ta sử dụng chính là phương pháp phổ điện tử, còn phương pháp phổ hồng ngoại ít đặc trưng.
 • Về nghiên cứu chế tạo NIKEN RANAY

  1 Resources
  Xúc tác xốp kiểu Ranay được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như trong nghiên cứu. Từ 1957 đến 1980 có tới 3000 bài báo và 2000 patent đã được công bố trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo và sử dụng xúc tác loại này.
 • Công thức nội suy newton-Lagrange đối với toán tử khả nghịch phải

  1 Resources
  Trong bài này, dựa vào các kết quả thực nghiệm đưa ra các tiêu chuẩn để bài toán nội suy hỗn tạp newton-Lagange có nghiệm duy nhất. Ngoài ra nghiên cứu cũng trình bày chi tiết thuật toán để tìm ra nghiệm tường minh của bài toán này.
 • Sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở của CO3 - xMnxO4

  1 Resources
  Hỗn hợp oxit coban và oxit mangan tạo nên dung dịch rắn Co3-xMnzO4. Chúng là những chất bán dẫn có điện trở thay đổi mạnh theo nhiệt độ. Hệ số nhiệt điện trở là độ thau đổi trong tương đối của điện trở.
 • Phản xạ toàn phần của notron phân cực trên mặt tinh thể phân cực khi có nhiễu xạ bề mặt

  1 Resources
  Tính toán tiết điện tán xạ hạt nhân hiệu dụng của các notron trên tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt. Nghiên cứu bài toán tán xạ trong điều kiện phản xạ toàn phần của notron trên bề mặt tinh thể phân cực khi có nhiễu xạ bề mặt.
 • Nguyên tử số hiệu dụng (Đối với Gamma) của các hợp chất

  1 Resources
  Giới thiệu kết quả nghiên cứu nguyên tử số hiệu dụng (Đối với gamma) của các hợp chất phụ thuộc vào năng lượng của gamma tương tác với chúng.
 • Hệ số suy giảm Gamma tự nhiên 1,46 MEV và Lý thuyết tính sơ cấp buồng phông thấp

  1 Resources
  Tóm tắt kết quả đánh giá phẩm chất MHBĐ bằng hệ số suy giảm tốc độ đếm gamma tự nhiên 1,46 Mev và đề xuất một lý thuyết bán thực nghiệm dựa vào MHBĐ để tính toán với BFT.
 • Động lực học của quá trình đa phân tử không ổn định với sự tích tụ sản phẩm ngưng kết trên các chất xúc tác dị thể

  1 Resources
  Thời gian gần đây người ta chú ý nhiều đến các quá trình không ổn định và động học không ổn định, đặc biệt lý thú là các quá trình đa phân tử (ĐPT) không ổn định với sự tích tụ sản phẩm ngưng kết (SPNK) trên các chất xúc tác dị thể.
 • Ảnh hưởng của sự gồ ghề của mặt biên Chân không - Vật chất có các hạt nhân phân cực lên phản xạ gương của các notron phân cực

  1 Resources
  Bài toán xạ gương của các notron trên biên phẳng lý tưởng đã được nghiên cứu kỹ càng. Trong các công trình gần đây các bài toán phản xạ của các notron phân cực trên bia phân cực có mặt biên phẳng cũng đã được nghiên cứu. Bài báo nghiên cứu bài toán phản xạ gương của các notron phân cực trên biên thực (mặt biên có sự gồ ghề).
 • Tổng hợp một vài đipyrazol có chứa nhân naphtalen, điphenylmetan và điphenyloxyt

  1 Resources
  Các pyrazol và dẫn xuất của chúng từ lâu đã được nghiên cứu. Knorr đã tổng hợp lần đầu tiên hợp chất có chứa pyrazol vào năm 1883. Các dẫn xuất của pyrazol có những ứng dụng quan trọng trong hóa học hợp chât màu, ...
 • Ứng dụng định lý Tsêbưsép về sấp xỉ đều tốt nhất để giải các bài toán Min - Max

  1 Resources
  Bài toán trở nên rất phức tạp nếu hệ số của x có chứa tham số hoặc bội trị tuyệt đối không cong là hàm số bậc hai. Để giải quyết bài toán này nghiên cứu định lý Tsêbưsép về sấp xỉ là điều tốt nhất
 • Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với axit lactic bằng phương pháp đo phổ hấp thụ electron và xác định các hằng số bền phức bằng phương pháp Bierrum

  1 Resources
  Nghiên cứu đo phổ hấp thụ electron của các dung dịch neodym, praseodym, holmi và erbi với axit lactic. Neodym và praseodym đại diện cho nhóm đất hiếm nhẹ, homli và erbi đại diện cho nhóm đất hiếm nặng.
 • Xác định tính chất hóa dẻo trong mẫu Polime rắn

  1 Resources
  Công nghệ vật liệu cao phân tử sử dụng hàng năm hàng triệu tấn hóa dẻo nhằm cải thiện điệu kiện gia công và điều chỉnh tính năng sản phẩm cuối cùng như độ mềm dẻo, khả năng chịu uốn gập, độ bền chịu va đạp và tăng tính chịu nhiệt độ thấp.
 • Xác định các nhóm tuổi của quần thể chuột nhà (Rattus flavipectus) bằng trọng lượng thủy tinh thể

  1 Resources
  Trình bày kết quả xác định các nhóm tuổi quần thể chuột nhà (Rattus flavipectus) theo trọng lượng thủy tinh thể bằng phương pháp xác định tuổi gặm nhấm của Lord.
 • Phân tích nhanh tín hiệu điện tim ghi thời gian dài trên cơ sở máy vi tính

  1 Resources
  Tín hiệu điện tâm đồ là tín hiệu được tạo ra bởi một nguồn không dừng (non-stationary) là quả tim, và đo được qua các điện cực đặt ở trong hay ở bề mặt lồng ngực, là một khối dẫn không gian đồng nhất truyền dẫn tín hiệu đó.
 • Tiêu chuẩn volterra của nghịch đảo phải đối với toán tử sai phân có trọng

  1 Resources
  Toán tử khả nghịch phải và toán tử volterra -- Toán tử sai phân suy rộng -- Toán tử sai phân với trọng và đặc trưng volterra.
 • Kết quả bước đầu nghiên cứu sự di chuyển của chuột cống (Rattus norvegicus) và chuột nhà (Rattus Flavipectus) bằng phương pháp đánh dấu

  1 Resources
  Nêu một số dẫn liệu sinh thái học của vật chủ làm cơ sở khoa học cho việc phòng chống bệnh dịch hạch ở miền Bắc, chúng tôi đã áp dụng phương pháp đánh dấu nghiên cứu sự di chuyển của hai loài chuột cống trong thành phố Hà Nội.
 • Về sự biến đổi màu với tuổi của camêlêon lateralis (Chamaeleo lateralis gr) ở Madagascar

  1 Resources
  Nhiều nhà nghiên cứu bò sát đã nhận xét là ở thằn lằn màu có thể biến đổi theo tuổi, cá thể non một màu mà cá thể trưởng thành có màu khác. Có vài thông báo về thằn lằn không chân (cá sấu). Nhưng về camêlêon lateralis, gần như khong có số liệu gì. Nghiên cứu hình thái 35 mẫu vật camêlêon (4 thiếu niên, 31 thanh niên và thành niên), các tác giả có thu thập được một số dẫn liệu vấn đề này.
 • Thực trạng tài nguyên, phát triển kinh tế và những kiến nghị sử dụng hợp lý tài nguyên ở các tỉnh giáp biển miền Trung trong thời kỳ 1991-2000

  1 Resources
  Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, phân tích thực trạng phát triển kinh tế trong mối quan hệ với người sử dụng tài nguyên và nguồn lao động xã hội và đề xuất các phương hướng sử dụng hợp lý các loại tài nguyên đó trên lãnh thổ các tỉnh giáp biển miền Trung.
 • Nghiên cứu điều tra các lectin ở một số loài rong biển

  1 Resources
  Giới thiệu kết quả nghiên cứu điều tra lectin ở một số loài rong biển thuộc 3 ngành: Rong đỏ, rong nâu, rong lục và một loài thuộc ngành thảo silic.
 • Nuôi đơn tinh thể Germanate bismuth (BGO) bằng phương pháp Czochralski và Stepanov

  1 Resources
  Tinh thể Germanate bismyth (BGO) thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới vì tổ hợp các tính chất vật lý hấp dẫn của chúng.
 • Tình hình thể lực trẻ em nông trường Đồng Giao - Hà Nam Ninh

  1 Resources
  Sức khỏe và phát triển thể lực trẻ em là mối quan tâm lớn của toàn xã hội, liên quan chặt chẽ đến điều kiện dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe của người mẹ, môi trường sống, điều kiện kinh tế - xã hội.
 • DC-4096 VC WILLKINSON chuẩn nim cho máy vi tính

  1 Resources
  Thiết bị phân tích biên độ đa kênh MCA (Multichannel Analyser) trên cơ sở máy vi tính cho vật lý hạt nhân thực nghiệm có các ưu việt về: Khả năng chế tạo tại các nước đang phát triển; Khả năng ứng dụng các thuật toán xử lý phổ mới nhất; Khả năng ghép nối với các hệ đo thông qua máy vi tính.
 • Cơ chế Tô pô của sự cầm tù trong mô hình Schwinger

  1 Resources
  Bài báo đưa ra một cơ chế mới của sự cầm tù các hạt mầm thể là cơ chế tô pô của sự cầm tù và coi nó như hệ quả của phương pháp lượng tử hóa cùng với việc giải tường min các phương trình liên kết đồng thời xây dựng các biến vật, biến chuẩn.
 • Nghiên cứu tính chất trao đổi ion của Pr, Nd trên cột trong những hệ đệm citrat hoặc Axetat và ứng dụng để tách tinh khiết

  1 Resources
  Công trình này kiểm tra lại các kết luận của công trình trước đây trong điều kiện thí nghiệm tiến hành trên cột. Do tính điển hình của cặp Pr-Nd trong phân nhóm lantanit nhẹ và khả năng phân tích cho phép tiến hành tách sắc ký trên cột đối với cặp Pr và Nd
 • Tính chất đại số của toán tử tích phân kỳ dị Cauchy suy rộng và ứng dụng của chúng để giải các phương trình tích phân tương ứng

  1 Resources
  Trong bài này, dưới quan điểm hội tụ của tích phân theo giá trị chính Cauchy sẽ mô tả một số đặc trưng mới của toán tử kỳ dị dạng.
 • Cảm biến nhiệt điện màng mỏng Bi-Te ứng dụng làm đầu thu bức xạ hồng ngoại

  1 Resources
  Cảm biến nhiệt điện màng mỏng Bi-Te được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nổ trong chân không có độ nhạy đủ lớn và quán tính nhiệt cỡ 0,5s đã được khảo sát trong khoảng nhiệt độ 40 độ C đến 100 độ C
 • Sử dụng máy vi tính trong việc xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán lao màng não trẻ em

  1 Resources
  Trình bày các kết quả nghiên cứu sử dụng máy vi tính trong việc xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán lao màng não trẻ em: Bài 1 trình bày hệ quản trị dữ liệu; Bài 2 trình bày các mô hình toán và kết quả bảng điểm; Bài 3 trình bày các kết quả kiểm chứng và đánh giá độ tin cậy của bảng điểm qua việc chẩn đoán 50 bệnh nhi có hoặc không bị lao màng não.
 • Phương pháp hàm trội Liapunov và bài toán biên tuần hoàn phi tuyến

  1 Resources
  Nghiên cứu sự hội tụ của phương pháp lặp đơn giải bài toán biên tuần hoàn phi tuyến.
 • Anphrét Nôben

  1 Resources
  Anphrét Nôben là một nhà hóa học công nghiệp có ảnh hưởng đặc biệt lớn thế kỷ 19. Ông sinh năm 1833 tại Thụy Điển. Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học ông đến nước Nga và làm việc ở phòng thí nghiệm của Viện sĩ N.N. Zimin...
 • Thành lập bản đồ địa mạo theo nguyên tắc lịch sử - Nguồn gốc Việt Nam

  1 Resources
  Địa mạo là một khoa học nghiên cứu nguồn gốc phát sinh, lịch sử phát triển của địa hình và thành tạo của chúng. Việc thành lập và đo vẽ bản đồ địa mạo đòi hỏi các nhà địa mạo, địa chất phải tùy thuộc vào tỷ lệ bản đồ để đưa lên lượng thông tin tối đa để phục vụ cho nội dung của tờ bản đồ mà nhiều ngành kinh tế sử dụng được.
 • Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn (Streptomyces) thuộc nhóm khuẩn ty khí sinh mầu hồng ở Việt Nam

  1 Resources
  Giới thiệu sự phân bố, đặc điểm sinh học và khả năng sinh chất kháng sinh của nhóm xạ khuẩn màu hồng phân lập ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu enzim, chất ức chế Tripxin nhằm nâng cao chất lượng bột dinh dưỡng cho trẻ em

  1 Resources
  Nghiên cứu enzim và các chất ức chế enzim không chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết như tìm hiểu sự liên quan giữa cấu trúc chức năng của phân tử, cơ chế điều hòa các quá trình sống, ... mà còn có ý nghĩa lớn trong thực tế, ví dụ nâng cao chất lượng bột dinh dưỡng.
 • Đạo hàm trung bình với các phương trình có hệ số gián đoạn

  1 Resources
  Bài báo đưa ra phương pháp xây dựng phương trình sai phân cho các bài toán vật lý được mô tả bởi phương trình có các hệ số đủ trơn và thu được độ chính xác cao của nghiệm. Tuy nhiên lớp các bài toán có các hệ số trơn chưa đủ rộng, bởi vậy các phương pháp xây dựng phương trình sai phân cho phương trình có hệ số gián đoạn đang được quan tâm.
 • Các trường tập thể được sử dụng để nghiên cứu sự sinh khối lượng động lực trong mô hình bốn Fecmion

  1 Resources
  Mục đích nghiên cứu của thông báo này là sự xây dựng và phát triển một cách hệ thống phương pháp tích phân phiếm hàm với các biến tập thể trong mô hình bốn fecmion để nghiên cứu việc sinh khối lượng động lực của các hạt.
 • Xác định vi lượng amin bậc 1 và bậc 2 bằng thuốc thử metylvinylxeton nhờ phương pháp đo quang vùng tử ngoại

  1 Resources
  Việc xác định amin bằng thuốc thử metylvinylxeton (MVXT) nhờ phương pháp sunfit hoặc bằng phương pháp sắc kí khí đòi hỏi một lượng lớn amin (30-50mg) và cần sử dụng nhiều loại hóa chất, thời gian kéo dài.
 • Mối quan hệ giữa một số yếu tố sinh thái và thuốc trừ sâu với đời sống loài cá diệt bọ gậy, muỗi truyền bệnh - Cá đuôi cờ (Macropodus opercularis L.)

  1 Resources
  Việc sử dụng các chất hóa học để diệt côn trùng truyền bệnh là một trong những thành tựu lớn của nhà khoa học. Nhờ đó mà hàng năm trên thế giới hàng chục vạn người đã thoát khỏi tử vong do các bệnh dịch gây ra như sốt rét, sốt xuất huyết, dịch hạch, ...
 • Đồng phân hóa Pinen thành Limonen và Cis - ocimen

  1 Resources
  Pinen có vai trò quan trọng đối với công nghiệp hương liệu vì khá nhiều sản phẩm của công nghệ hương liệu tổng hợp được xây dựng trên cơ sở dùng hai hidrocacbon này làm nguyên liệu. Đặc biệt có thể đồng phân hóa thành nhiều olefin khác nhau...
 • Cảm biến từ màng mỏng Bismuth và ứng dụng

  1 Resources
  Màng mỏng Bi chế tạo dưới dạng cảm biến Hall. Xác định suất diện động Hall, độ linh động của hạt tải và khả năng ứng dụng để đo từ trường mạnh của cảm biến.
 • Nghiên cứu sử dụng sét Bentonit Di Linh (Lâm Đồng) để pha chế dung dịch khoan dầu khí

  1 Resources
  Bột sét Di Linh, hoạt hóa theo lối ướt có chất lượng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu pha chế ĐK chịu nhiệt và chịu mặn để phục các giếng khoan dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam.
 • Tác dụng của dầu gấc trong việc bảo vệ phóng xạ

  1 Resources
  Dầu gấc có tác dụng tốt đối với điều trị bệnh nhân ung thư gan, xơ gan ở thời kỳ đầu và thậm chí cả ở giai đoạn bệnh bắt đầu bước vào giai đoạn cấp tính. Ngoài ra dầu gấc còn có khả năng sửa chữa được sai, hỏng của DN trong tế bào nấm men Saccharomyces do bị tác dụng của tia tử ngoại gây nên.
 • Xác định Dy, Ho, Er trong quặng đất hiếm bằng phương pháp phổ hấp thụ điện tử

  1 Resources
  Tiến hành khảo sát các nguyên tố ĐH thuộc phân nhóm trong hệ phức hỗn hợp với EDTA và định lượng từ Er, Ho, Dy trong quặng đất hiếm frgusonit.
 • Bài toán giá trị biên tổng quát đối với đa thức của các toán tử khả nghịch phải

  1 Resources
  Tính chất c(R) của các toán tử ban đầu sinh bởi một toán tử khả nghịch phải đã được D.Preworska-Rolewicz đưa ra và áp dụng giải các bài toán giá trị biên trong. Bài báo này đưa ra khái niệm tính chất C(R) suy rộng và áp dụng giải bài toán giá trị biên tổng quát.
 • Đóng góp vào việc nghiên cứu phản ứng Axetyl hóa - Cedren của tinh dầu "giả hoàng đàn" Việt Nam

  1 Resources
  Kết quả khảo sat các mẫu tinh dầu "Giả hoàng đàn" bán trên thị trường cho thấy tinh chất này chứa tới trên 50% - cedren. Nhằm chuyển hóa cedren về thành các hợp chất chứa oxi có thể sử dụng trong phối chế hương liệu.
 • Khả năng phản ứng hai chiều của các hợp chất có thủy ngân

  1 Resources
  Khả năng phản ứng hai chiều của các hợp chất hữu cơ thường gắn với hiện tượng biên, thí dụ etyl axeta tồn tại ở dạng hở biên xeto-enol, do đó có khả năng phản ứng ở dạng xeto hoặc enol
 • Tổng hợp và nghiên cứu tính chất một số dẫn xuất của chất mầu 4-(2-Hdroxiphenylazo) rezocxin có nhóm thể-Cooch3, cố định trong nhân rezocxin và các nhóm thể khác nhau trong nhân phenol

  1 Resources
  Trong một công trình trước đây chúng tôi đã tổng hợp và nghiên cứu tính chất của dẫn xuất thể một lần ở vị trí para đối với nhóm nidroxi của hợp chất diaso của chất màu.
 • Tổng hợp và tính chất của hợp chất Fomazan

  1 Resources
  Phương pháp tổng hợp và tính chất tạo phức của một masan chứa nhân dị vòng Tiophen, furan, pyrol. Tiếp theo, chúng tôi đã tổng hợp một dãy masan chứa hai nhân dị vòng, ngoài các dị vòng Tiophen, furan, pyrol còn có dị vòng pyridin.
 • Consumer response on X2 coloured contact lens (A case study at PT alergan inti Indonesia in Jakarta as the of X2 coloured contact lens distributor)

  1 Resources
  Branding has been around for centuries as a means to distinguish the goods of one producer from those of another. A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competition, then, whenever a marketer creates a new name, logo or symbol for a new product, he or she has created a brand. It should being recognized that many practicing managers, however, refer to a brand as more than that, defining a brand in terms of having actually created a certain amount of awareness, reputation, prominence, and so on in the market place. The key to creating a brand is to be able to choose a name, logo, symbol, package design, or other attribute that identifies a product and distinguishes it from others.
 • Đánh giá độ hoạt động của hai đôi Vinylic hoạt động

  1 Resources
  Các monome vinylic hoạt động được sử dụng rộng rãi trong tổng hợp cao phân tử, trong việc dùng làm thuốc thử để xác định các hợp chất chưa hidro linh động. Song việc đánh giá độ động của chúng vẫn chưa có hệ thống và định lượng.
 • Xác định lượng vết sắt (Fe) trong mẫu sinh học bằng kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA)

  1 Resources
  Xác định vết kim loại trong các mẫu sinh học hiện đang là một công việc rất quan trọng của chúng ta. Trên thế giới người ta đã ứng dụng các phương pháp phân tích quang phổ và điện hóa để xác định các nguyên tố đó.
 • Bước đầu khảo sát đoản ngữ có tính từ làm trung tâm

  1 Resources
  Sau động từ và danh từ, tính từ là một loại từ loại mà được các nhà Anh ngữ học quan tâm nghiên cứu, vì tính từ cùng có vai trò quan trọng trong câu và trong danh ngữ. Trong bài viết này, chúng tôi bước đầu chỉ khảo sát chức năng cú pháp và traath tự từ trong đoản ngữ tiếng Anh có tính từ làm trung tâm.
 • Hoạt tính xúc tác của các phức kim loại chuyển tiếp trên cơ sở nhựa ionit EDE-10P trong quá trình oxi hóa ion sunfua trong oxi phân tử

  1 Resources
  Hoạt tính xúc tác của phức kim loại chuyển tiếp trên cơ sở nhựa ionit EDE-IOP thuộc chủ yếu vào bản chất và nồng độ ion kim loại. Trong quá trình oxi hóa Na2S bằng oxi phân tử, trên bề mặt nhựa ionit tạo thành chất xúc tác.
 • Nghiên cứu thành phần Flavonoit lá Clorodendron frangrans Vent và ảnh hưởng của chúng lên hoạt tính cathepsin ở huyết thanh máu người (in vitro)

  1 Resources
  Flavonoit là một nhóm trong các chất polyphenol tự nhiên, có giá trị thực tiễn vì chúng có nhiều tác dụng sinh học quan trọng và ít độc. Khung cacbon của Flavonoit gồm hai vòng benzen (vòng A và B), một vòng pyran (vòng C) trong đó vòng A kết hợp với vòng C tạo thành khung Chroman.
 • Tổng hợp Trimetylphenyl, ammoniclorua

  1 Resources
  Nghiên cứu điều chế trimetyl phenyl ammoni clorua bằng con đường trao đổi ion.
 • Brand integration practices in mergers and acquisitions

  1 Resources
  This paper aims to capture and systematize practices which have been proven good skills, tactics, methods, and techniques at effectively and efficiently delivering particular outcomes behind the integration of brands in various mergers and acquisitions (M&As). These practices can be shared and learned to improve the success of brand integration in future M&As. The paper adopts the case-study method by interviewing companies which have been involved in M&As. Twenty practices are identified and defined from ten M&A events within six case companies (those are multinational corporations). These practices are further classified into eight major clusters according to the dimensions of brand and brand management these practices are related to in M&As - brand strategic positioning, brand people, brand knowledge transfer, brand integration planning, brand integration implementation, brand disposal expertise, brand disposal negotiation, and brand due diligence. These clusters allow M&A and integration managers to accumulate their own brand integration practices from time to time systematically. These also help facilitate the adoption of learning...
 • Những dẫn xuất mới của 5,8-Dimetoxycumarin

  1 Resources
  Khi nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong cây Thanh cao, một cây thuốc dùng nhiều trong y học dân tộc - chúng tôi đã phân lập được 5,8-Dimetoxycumarin và 5-metoxy-8-dimetylallyloxycumarin và đã chứng minh cấu trúc của chúng.
 • Tính khối lượng phân tử oxit đất hiếm trung bình (LnOy/x) bằng máy vi tính

  1 Resources
  Lập bảng tính để xác định khối lượng phân tử oxit trung bình (LnOy/x) khi đã biết thành phần của từng oxit trong tổng đất hiếm. Cho đến nay đã có một số phương pháp xác đin hj hàm lượng tổng oxit đất hiếm. Dựa vào sự tạo phức bền của đất hiếm với complexon xác định hàm lượng oxit đất hiếm bằng phương pháp thể tích.
 • Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh biến điệu theo biên độ lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu trong siêu hạng

  1 Resources
  Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh không biến điệu lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu trong siêu mạng. Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh biến ddieeuj theo biên độ lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu cũng đã được một trong các tác giả trên nghiên cứu trong công trình đối với bán dẫn có vùng cấm rộng.
 • Nghiên cứu tổng hợp Lantan dititanat

  1 Resources
  Hiện nay, Titannat, Zirconat, Niobat của nguyên tố hóa học đang được nghiên cứu sử dụng rộng rãi trong các ngành kỹ thuật hiện đại.
 • Các hằng số bền và các hàm nhiệt động của các phức của La, Ce, Pr Nd với axit L-aspatic

  1 Resources
  Các kết quả nghiên cứu về tương tác của axit L-aspatic với các nguyên tố đất hiếm còn quá ít và chưa được thống nhất. Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu sự tạo phức của La, Ce, Pr, Nd với axit L-aspatic ở các nhiệt độ khác nhau, tính toán các hằng số bền và vài thông số nhiệt động của chúng.
 • Một số kết quả nghiên cứu đối với sét bentonit Di Linh (Lâm Đồng)

  1 Resources
  Bentonit là khoáng sét có chứa chủ yếu khoáng vật. Trong trường hợp nhôm bị thay thế bởi sắt thì khoáng vật có tên gọi noat. Những ion kim loại hóa trị một và hóa trị hai này có tính chất trao đổi. Thí nghiệm cho thấy chuyển bentonit kiềm thổ thành bentonit kiềm và ngược lại.
 • Xác định nhiệt độ bắt đầu phân hủy (Tph) của hợp chất vô cơ

  1 Resources
  Giới thiệu phàn đầu của đề tài nghiên cứu dộng học đẳng nhiệt và động học bất đẳng nhiệt của quá trình phn chất rắn. Trong phần này chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác định Tph.
 • Hiện tượng lưỡng ổn định quang học trong các LSA với buồng cộng hưởng Farby - Perot

  1 Resources
  Hiện tượng lưỡng ổn định quang học trong các LSA với buồng cộng hưởng Farby - Perot
 • Cơ sở để thiết kế máy đo nhanh thủy phân của nông sản dựa trên nguyên tắc đo điện trở

  1 Resources
  Để có thể sử dụng công thức Rt = p(A,t) x ᴓ x f(P) vào việc thiết kế một máy đo thủy phân dựa trên phép đo điện trở, ta phân tích chi tiết hơn các số hạng trong đó và đưa ra một biểu thức gần đúng thuận tiện cho việc kết cấu mạch đo.
 • Tán xạ không đàn hồi của các notron trên tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt

  1 Resources
  Các bài toán tán xạ của các notron trên tinh thể không phân cực trong điều kiện có khúc xạ và phản xạ gương đã được nghiên cứu. Bài báo nghiên cứu tán xạ không đàn hồi của các notron trên tinh thể phân cực trong điều kiện có nhiễu xạ bề mặt.
 • Gamma tán xạ - Chuẩn trong để hạn chế hiệu ứng chất nền trong phân tích huỳnh quang tia X

  1 Resources
  Sử dụng gamma tán xạ như một chuẩn trong để khắc phục hiệu ứng chất nền trong tia X là một phương pháp đơn giản, có nhiều ưu điểm. Đặc biệt, phương pháp thíc hợp với những nghiên cứu ngoài hiện trường, khi đó chỉ cần máy phân tích 3 kênh.
 • Tính đa hình và đặc điểm nhân trắc ở các nhóm kiểu gen của đa hình nucleotide đơn rs6548238 gen TMEM18 ở trẻ tiểu học Miền Bắc, Việt Nam

  1 Resources
  Ở người, protein TMEM18 (Transmembrane protein 18) có vai trò trong quá trình di cư của tế bào tiền thần kinh qua các nhân tố tiết u thần kinh đệm. Sự biểu hiện mạnh của gen TMEM18 làm tăng quá trình di cư của các tế bào tiền thần kinh. Đa hình đơn nucleotide (SNP) rs6548238 nằm ở vùng điều hòa gần gen TMEM18, SNP này là kết quả của sự thay thế nucleotide T cho C trên mạch ADN. Mối liên quan giữa SNP rs6548238 với các bệnh tật ở người đang được nghiên cứu rộng rãi ở các nước phát triển. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tần số alen và tỷ lệ kiểu gen của SNP rs6548238 ở trẻ có tình trạng dinh dưỡng bình thường, đồng thời xác định một số đặc điểm nhân trắc của trẻ ở các nhóm kiểu gen khác nhau. Nghiên cứu được tiến hành trên 478 trẻ tại một số trường tiểu học Hà Nội, thành phố Thái Nguyên và thành phố Hải Dương. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ được xác định theo tiêu chuẩn của WHO 2007 và IOTF 2000. Kết quả cho thấy: alen C của SNP rs6548238 là alen có tần số cao trong quần thể (tần số = 0,952) và tỷ lệ kiểu gen và alen ở quần thể nghiên cứu tuân theo quy luật cân bằng Hardy - Weinberg (P = 0,059). Khi phân tích các chỉ số nhân trắc ở các nhóm kiểu gen cho thấy: chỉ số BMI...
 • Alpinia rugosa S. J. Chen & Z. Y. Chen (Zingiberaceae) loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam

  1 Resources
  Trong quá trình nghiên cứu chi Riềng (Alpinia Roxb.) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ, chúng tôi đã phát hiện và bổ sung loài Riềng lá nhăn (Alpinia rugosa S. J. Chen & Z. Y. Chen) cho hệ thực vật Việt Nam, nâng tổng số loài của chi Riềng (Alpinia Roxb.) lên 33 loài.
 • Đánh giá hiệu quả quá trình nitrat hóa trên hệ lọc sinh học hiếu khí trong xử lý nước nuôi thủy sản có độ mặn cao

  1 Resources
  Trong nghiên cứu này, quá trình nitrat hóa trên hệ lọc sinh học hiếu khí đối với nước nuôi tôm thương phẩm đã được nghiên cứu. Kết quả phân tích một số mẫu nước nuôi thủy sản cho thấy giá trị CODMn trong khoảng 10 – 15 mg/L, NH4+ khoảng 0,5 - 2 mg/L và độ mặn khoảng 14 - 25 o/oo. Trong quá trình xử lý nước nuôi tôm thương phẩm chỉ ra rằng, thời gian khởi động hệ lọc càng dài thì hiệu quả quá trình nitrat hóa càng cao và ổn định, do vi sinh vật cần có thời gian thích nghi với độ mặn cao của loại nước thải này. Đặc biệt, có sự tích lũy NO2- trong quá trình xử lý, chứng tỏ chủng vi sinh nitronomas khá nhạy cảm với môi trường nước có độ mặn cao. Hiệu quả xử lý NH4+ đạt 80% sau 4 giờ xử lý và chất lượng nước sau xử lý đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng nước biển vùng biển ven bờ về hàm lượng N-NH4+ theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
 • Ảnh hưởng của các thành phần trong hệ xúc tác Wonfram đến phản ứng Epoxy hoá dầu đậu nành

  1 Resources
  Bên cạnh muối wonfram, xúc tác trên cơ sở kim loại còn có các thành phần đồng xúc tác như axit vô cơ, tác nhân chuyển pha. Trong đó, tác nhân chuyển pha tạo điều kiện cho sự di chuyển của xúc tác từ pha này tới pha khác nơi diễn ra phản ứng. Axit thúc đẩy sự hình thành phức giữa kim loại và hydro peroxit. Phụ thuộc vào độ pH của môi trường, phức hình thành có thể là PW-4, PW-3 hoặc PW-2. Ảnh hưởng của hàm lượng muối wonfram cũng như tác nhân chuyển pha đến quá trình epoxy hóa được nghiên cứu bằng việc xác định hàm lượng oxy-oxiran và chỉ số iôt của sản phẩm. Hàm lượng axit cũng được nghiên cứu thông qua ảnh hưởng của pH môi trường phản ứng tới quá trình epoxy hóa. Kết quả chỉ ra rằng, khi tỉ lệ mol giữa liên kết đôi của dầu với muối wonfram, muối amoni và axit phôtphoric là 1/0,15/0,00413/0,045 thì phản ứng có hiệu suất epoxy hóa cao nhất đạt 87,66% với độ chuyển hóa nối đôi đạt 91% và độ chọn lọc xúc tác đạt 0,96 và sản phẩm epoxy hóa khi đó có hàm lượng oxy-oxiran đạt 6,68%.
 • Hiệu ứng bù trừ trong động hóa học

  1 Resources
  Bài báo nêu một số luận cứ về hệ thức đối phức phản ứng xúc tác dị thể.
 • Xây dựng quy trình sản xuất rượu Brandy sử dụng quả bần chua (Sonneratia caseolaris)

  1 Resources
  Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng quy trình sản xuất rượu brandy bần chua ở quy mô lên men 350 l/mẻ, kết quả cho thấy sau 14 ngày lên men chúng tôi đã thu được dịch lên men có hàm lượng rượu đạt 16,5% (v/v). Dịch lên men đã được chưng cất để thu rượu mạnh, rượu thu được có mùi hăng sốc và khó uống do có chứa tạp chất với hàm lượng cao như acid (864 g/l), aldehyde (124,7 g/l), ester (211,2 g/l) và methanol (134,8 g/l). Bằng cách xử lý với NaOH và KMnO4 sau đó chưng cất lại, phần lớn các tạp chất này đã bị loại bớt, acid, aldehyde, ester và methanol trong rượu sau khi xử lý lần lượt còn là 130 g/l, 43 mg/l, 92,4 mg/l và 23,5 mg/l. Brandy bần chua cũng đã được ngâm với gỗ sồi theo các tỷ lệ khác nhau, kết quả cho thấy ngâm 1 l rượu (60%, v/v) với 3 – 3,25 g gỗ sồi sẽ cho màu sắc và mùi vị tốt nhất. Các số liệu phân tích và cảm quan chứng tỏ rằng rượu brandy bần chua hoàn toàn đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rượu mạnh. Đây là nghiên cứu đầu tiên sản xuất brandy từ dịch quả bần chua lên men.
 • Hội chứng chuyển hóa và yếu tố nguy cơ ở người trung niên bị tiền đái tháo đường

  1 Resources
  Hội chứng chuyển hóa (HCCH) là yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh tim mạch và bệnh đái tháo đường týp 2. Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ mắc HCCH ở người bị tiền đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ được tiến hành trên 368 người bị tiền đái tháo đường từ 40-64 tuổi tại tỉnh Hà Nam. Kết quả cho thấy tỉ lệ mắc HCCH trên người bị tiền đái tháo đường là 46,7% (41,5% ở nam và 49, 8% ở nữ). Trong số người mắc HCCH, tỉ lệ mắc với 3 thành tố là cao nhất (74,9%), tiếp đến với 4 thành tố (21,6%) và với 5 thành tố (3,5%). Sau khi hiệu chỉnh theo các biến trong phân tích đa biến thì nguy cơ mắc HCCH tăng ở giới nữ so với nam giới (OR=1,73; P=0,041), vùng thành thị so với vùng nông thôn (OR=2,05; P=0,0048), nhóm tuổi 50-59 so với nhóm tuổi 45-49 (OR=2,18; P=0,003), thừa cân-béo phì so với bình thường (OR=3,14; P<0,0001) và ngủ tối >7giờ so với ngủ tối ≤7 giờ (OR=1,96; P=0,022).
 • Effective Method For Detecting Multi Planes From Depth Maps

  1 Resources
  In the field of visual stereo image processing, plane detection aims to assist in the movement of the mobile vehicle or mobile robot. This paper has carried out the plane detection problem based on depth map by using a new Neighbor Grouping algorithm and a rational Filter (NGaF). The main advantage of this proposed method is the simplicity while it still ensures the reliability of the results. A concise and clear hypothetical concept of the plane is built in the depth map. Then the plane extracting algorithm is applied based on some strong characteristics of the plane. The results of the applied method are considered positive in terms of both visual assessment and evaluation parameter. Then, the NGaF approach is also be evaluated more superior than the RANSAC algorithm, powerful PPDFDM and FPDIDM methods. The proposed method’s computation time is reduced 33 times compared to the improved RANSAC algorithm (HSBSR). Meanwhile, the result in number of found planes is greater than and PPDFDM, FPDIDM method about 8% percentage. Last, the percentage of calculated valid points is larger than compared methods 2%. It certainly has the ability to implement on common hardware...
 • In vitro propagation of (Rhynchostylisgigantea L. ) orchid

  1 Resources
  Đai châu đỏ (Rhynchostylisgigantea L.) là loài lan quý, có nguy cơ bị tuyệt chủng do bị mất môi trường sống thích hợp và sự khai thác quá mức của con người. Việc nhân giống in vitro là phương pháp hữu hiệu để tăng cường số lượng, giúp bảo tổn nguồn gen. Hạt lan 09 tháng tuổi là mẫu cấy tối ưu được sử dụng là vật liệu khởi đầu cho nuôi cấy in vitro. Hạt nảy mầm trên môi trường MS cho tỷ lệ nảy mầm tạo protocorm đạt 84,62%. SM5 (MS bổ sung 2.0 mg l/1 BAP và 1.0 mgl IBA) tăng tỷ lệ tạo phôi soma và số lượng phôi soma/cụm protocorm. Chồi được phát triển sau 08 tuần trên môi trường MS có bổ sung 0.5 mg/l BAP và 0,5 mg/l Kinetin. Môi trường này khi bổ sung thêm nước dừa 20%, tỷ lệ tái sinh đạt 41,41%, chiều dài chổi đạt 4,33 cm sau 08 tuần nuôi cấy. Chồi đạt chiều dài khoảng 4 cm được chuyển sang môi trường ra rễ MS có bổ sung 1,5 mg/L NAA, cho tỷ lệ ra rễ đạt 50,67%. Cây có bộ rễ hoàn chỉnh được chuyển sang bầu với giá thể nuôi là dớn và xơ dừa tỷ lệ 1:1 trong điều kiện nhà lưới nhiệt độ 25 ± 2oC, tỷ lệ cây con sống sót là 98,41%. Quy trình này hiệu quả với việc nhân nhanh một lượng cây con lớn nhằm bảo tồn nguồn giống in vitro và ex vitro ở giống lan đai châu đỏ...
 • Nghiên cứu sự tạo phức bậc ba trong hệ

  1 Resources
  Có nhiều công trình nghiên cứu về phức hỗn hợp của các nguyên tố đất hiếm với các phối tử vô cơ và hữu cơ khác nhau, nhưng riêng phức bậc 3 giữa các nguyên tố đất hiếm với EDDS (axit etylendiamindissuexinie) và axit xitric gần đây mới được nghiên cứu.
 • Studying and Evaluating the Ability to form Carbon Sinks in Biomass of the Pure Sonneratia caseolaris Plantation in the Coastal Area of Tien Lang district, Hai Phong city

  1 Resources
  An evaluation study on the ability of mangrove Sonneratia caseolaris aged 10, 11, and 13 years old in the coastal area of Tien Lang district, Hai Phong city in carbon sequestration in standing biomass following the guidance of IPCC (2006) was conducted to provide a basis for assessing the role of Sonneratia caseolaris plantation in greenhouse gas reduction and climate change response as well as to provide a scientific basis and information for international negotiations under programs of greenhouse gas reduction such as REDD and REDD+ program,; the study is based on the total and component (leaves, stems, branches and roots) biomass of 72 S. caseolaris sample trees collected from 9 sample plot (each plot has an area of 100 m2) of S.caseolaris plantation aged 10, 11 and 13 years old in 2014 - 2015. The results show that carbon stock in forest biomass reached the highest value in the 13 year-old forest (43.37 tonnes/ha), followed by the 11-year-old forest with 34.77 tonnes/ha; the lower value was seen in the 10-year-old forest at 32.69 tons/ha. The 10-year-old forest accumulated 4.81 tonnes/ha/year (corresponding to 17.65 tonnes of CO2/ha/ year), the figures for the 11-year-old...
 • Hội chứng chuyển hóa ở học sinh có rối loạn lipid máu tại một số trường tiểu học miền Bắc

  1 Resources
  Hội chứng chuyển hoá (HCCH) ở trẻ em có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và rối loạn lipid máu ở tuổi trưởng thành, HCCH ở trẻ em đang trở thành mối quan tâm lớn ở các nước đã và đang phát triển. Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh tỉ lệ mắc HCCH và rối loạn các thành phần của HCCH ở học sinh có rối loạn lipid máu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương và tỉnh Thái Nguyên. Tổng cộng có 226 trẻ từ 5 - 11 tuổi được lựa chọn từ một số trường tiểu học. HCCH được xác định bởi tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế (IDF). Tỉ lệ mắc HCCH ở trẻ có rối loạn lipid máu là 11,5%. Tỉ lệ trẻ có nồng độ triglyceride cao và cao huyết áp ở trẻ em Hà Nội cao hơn so với tỉ lệ này ở trẻ em Hải Dương và Thái Nguyên. Trẻ có rối loạn chuyển hoá lipid máu và có tỉ lệ chu vi vòng eo/vòng mông >0,9; có tỉ lệ Cholesterol/HDL-C > 3,0; trẻ thừa cân béo phì có tỉ lệ mắc HCCH cao hơn tương ứng so với trẻ có tỉ lệ chu vi vòng eo/vòng mông ≤ 0,9; có tỉ lệ Cholesterol/HDL-C ≤ 3,0; trẻ có tình trạng dinh dưỡng bình thường và thiếu cân. Rối loạn lipid máu có mối liên quan chặt chẽ với hội chứng chuyển hoá ở trẻ em, do đó trẻ cần có chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực phù hợp...
 • Một phương pháp xác định tổng oxit đất hiếm

  1 Resources
  Có thể xác định hàm lượng tổng oxit, có thể dựa vào sự tạo phức bền của đất hiếm với các tác nhân tạo phức theo tỉ lệ phân tử nhất định để xác định đất hiếm bằng phương pháp thể tích.
 • Điều tra nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ của sinh viên trường Đại học Vinh

  1 Resources
  Trên cơ sở khảo sát điều tra sinh viên của Trường Đại học Vinh, bài báo đã phân tích đặc điểm sinh viên ngoại trú, nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ cũng như khả năng đáp ứng phòng trọ của các khu vực xung quanh trường, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm phòng trọ một cách nhanh chóng và thuận tiện.
 • A NEW RECORD SPECIES FOR FLORA OF VIETNAM – Curcuma singularis Gagnep

  1 Resources
  Curcuma singularis Gagnep., a new record species from the Central Highlands (Gia Lai prov., KBang dist.) is described and illustrated with pictures, and compared to some species in the same group "Ecomata", together with a species with similar morphological characteristics from another group: Curcuma cochinchinensis. The species C. singularis is known by locals as Cay khoe or Sam da, and its rhizomes are used by in habitants to help them improve health.
 • TẾ BÀO NƠRON NHÂN TẠO CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TỐC ĐỘ CAO

  1 Resources
  Bài báo này tập trung trình bày thiết kế tế bào nơron nhân tạo với phương pháp học giám sát có khả năng thích ứng với nhiều thuật toán đòi hỏi độ chính xác và tốc độ cao. Dựa trên thuật toán huấn luyện có giám sát và cấu tạo nơron thực, nhóm nghiên cứu xây dựng một kiến trúc nơron nhân tạo có kiến trúc tương tự đi kèm bộ xử lý số thực. Kiến trúc này dễ dàng tăng tốc độ xử lý bằng cách mở rộng số tầng thực hiện mô phỏng theo cấu trúc đường ống (pipeline). Để đảm bảo tốc độ và độ chính xác cao, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tối ưu một số kiến trúc bộ dịch và bộ xử lý số thực song song. Chính vì vậy khi tăng thêm số tầng cho kiến trúc thì tốc độ tăng lên rất nhanh trong khi tài nguyên tăng lên không đáng kể. Kết quả tổng hợp trên chip FPGA Virtex 6 của hãng Xilinx cho thấy kiến trúc nơron của nhóm nghiên cứu đề xuất có thể hoạt động lên đến 5 tầng thực hiện theo cấu trúc pipeline và tốc độ đạt được tối đa là 108Mhz.
 • Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu từ nhiệt có cấu trúc lập phương loại NaZn13

  1 Resources
  Sự hình thành pha NaZn13 đã được khảo sát trong hệ hợp chất La(Fe1-xSix)13 (với x = 0,12; 0,14; 0,15; 0,18 và 0,21). Ở nhiệt độ phòng, hợp chất La(Fe1-xSix)13 kết tinh ở cấu trúc lập phương trong vùng 0,12  x  0,18 và tứ diện khi x  0,21. Khi nồng độ Si thay đổi cấu trúc tinh thể và tính chất từ trong hợp chất thay đổi một cách đều đặn. Các thông số mạng giảm tuyến tính khi nồng độ Si tăng. Nhiệt độ chuyển pha TC tăng khi nồng độ Si tăng còn mômen từ bão hòa Ms giảm tuyến tính. Nguyên nhân có thể do tính sắt từ của hợp chất giảm làm thay đổi tương tác trao đổi giữa đất hiếm – kim loại chuyển tiếp 3d. Tính chất nhiệt điện đã được khảo sát trên hợp chất dư Lantan La1+(Fe0,85Si0,15)13 ( = 0,06 và 0,09). Điện trở suất có dạng tuyến tính khi nhiệt độ tăng và sự tăng của độ dẫn nhiệt theo nhiệt độ. Công suất nhiệt đạt giá trị nhỏ nhất xung quanh 200 K (gần TC) và tăng ở vùng nhiệt độ phòng. Tính chất từ và từ nhiệt của hợp chất La1-yCeyFe11,44Si1,56 (0,0  y  0,3) khi thay thế một phần Ce cho La đã được khảo sát. Do bán kính của ion Ce3+ nhỏ hơn so với ion La3+ nên sự thay thế của Ce cho La sẽ làm cho hàng số mạng co lại tăng cường hiệu ứng từ thể tích và kéo theo sự giảm của...
 • Nghiên cứu sử dụng Bromelain trong công nghệ ươm tơ kén khô

  1 Resources
  Công nghệ ươm tơ là một quá trình làm tan keo xerinxin bằng nước nóng để xe từ 6 đến 10 sợi tơ đơn thành 1 sợi tơ nõn. Hàng năm có khoảng 30% tổng sản lượng kén khô xấu không đưa ươm máy được, phải đưa ươm thủ công. Nghiên cứu này đã được triển khai ở qui mô phân xưởng nhằm tìm cho được các thông số kinh tế - kỹ thuật trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật này vào công nghệ ươm tơ ở nước ta.
 • Tương tác của nucleon với trường hấp dẫn mạnh

  1 Resources
  Khảo sát phương trình trường hấp dẫn mạnh trong phép gần đúng phí tương đối tính và thu được một số kết quả như sau: Chứng minh trường Yukawa là giới hạn phi tương đối tính của trường hấp dẫn mạnh; Xác định phổ năng lượng của nucleon trong trường hấp dẫn mạnh.
 • Phương pháp siêu âm để xác định chiều sâu vết nứt trong bê tông

  1 Resources
  Xác định ciều sâu các vết nứt trong bê tông, của các công trình xây dựng là một vấn đề quan trọng, giúp cho ta đề ra các phương pháp đúng đắn, tiết kiệm trong việc xử lý.
 • Dùng phổ Pholo DLTS để tìm hiểu sự tạo thành tâm tái hợp hạt tải dư trong silic loại n chiếu xạ notron với liều lượng cao

  1 Resources
  Trong silic chiếu xạ nowtrôn với liều lượng cao thường xuất hiện rất nhiều loại tâm sâu do sai hỏng. Chúng bắt một số lớn các hạt tải tự đo làm co mức Fermi dịch chuyển về phía giữa vùng cấm và làm cho điện trở suất của mẫu tăng lên đáng kể.
 • Xây dựng hệ đo từ độ từ 77K đến 1000K

  1 Resources
  Việc nghiên cứu các vật liệu từ, đặc biệt là các vật liệu từ có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật đòi hỏi phải có một hệ đo từ độ cho phép đạt được nhiệt độ tới 1000K hoặc cao hơn. Hệ đo đó phải có độ nhạy và độ chính xác cao và cho phép không chỉ đo các vật liệu từ ôxit, mà cả các vật liệu từ kim loại và hợp kim dễ bị ôxy hóa ở nhiệt độ cao.
 • Kết quả thử nghiệm áp dụng một phương pháp điện mới vào việc nghiên cứu địa chất ở độ sâu Việt Nam

  1 Resources
  Kết quả thử nghiệm áp dụng phương pháp đo sâu điện mở đã khẳng định những dự đoán lý thuyết về phương pháp này nêu trong các công trình và đã chứng tỏ phương pháp được đề nghị có thể áp dụng rất có hiệu quả vào công tác thăm dò địa chất ở nước ta.
 • Nghiên cứu chuyển hóa ar-turmeron, thành phần chính của tinh dầu nghệ vàng Curcuma longa Linh., zingiberaceae Việt Nam

  1 Resources
  Nghệ vàng là loại nghệ phổ biến và được ứng dụng rộng rãi nhất ở nước ta. Tinh dầu nghệ vàng và một số thành phần của nó có nhiều tác dụng có ý nghĩa.
 • Vì tính bất đối xứng của phổ Laser HE-NE

  1 Resources
  Laser HE-NE là laser đầu tiên hoạt động ở chế độ liên tục và được sử dụng rộng rãi trong nhiều mục đích khác nhau. Nó đã trở thành một công cụ hữu hiệu trong thực nghiệm quang học cũng như trong việc xác định nhiều giả thiết lý thuyết.
 • Xây dựng hệ đo các phổ biên điệu của phổ Quang học

  1 Resources
  Trình bày kết quả của việc xây dựng hệ đo các phổ biến điệu của các phổ quang học mà nhóm nghiên cứu "Tính chất quang của các chế bán dẫn điện" thuộc Khoa Vật lý trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã tiến hành trong n hững năm qua. Những kết quả nghiên cứu trên các vật liệu cụ thể sẽ được trình bày.
 • Current development state of Vietnamese service sector

  1 Resources
  Service sector has proved to be an important source of economic growth and social development of Vietnam over the past two decades. However, it is also subjected to numerous criticisms for a lack of facilities, monopoly, insufficient qualified service workers, poor quality, corruption, non-transparency, favoritism, and discrimination. At present, liberalization is expected to bring about significant changes to the Vietnamese services in terms of number of service providers, service structure, supply mode, governance, and regulations as well as service price and quality. This article will describe the current state of development of the Vietnamese service sector and identify the service gaps that need to be bridged in the coming years as Vietnam will implement the new socio-economic development strategy from now to the year 2020.
 • Cấu trúc và phân bố sinh khối phần trên mặt đất của các quần xã cỏ cao, cỏ cây bụi ở A lưới Bình Trị Thiên

  1 Resources
  Cấu trúc sinh khối phản ánh đặc điểm trao đổi vật chất và năng lượng giữa quần xã thực vật với môi trường. Sinh khối có ý nghĩa lớn trong đời sống của con người và kinh tế tự nhiên.
 • Ảnh hưởng của sự lấp đầy điện tử vào tâm sâu bằng ánh sáng kích thích đến phổ DLTS của Silic CZ và FZ chiếu xạ với liều cao

  1 Resources
  Xét quá trình giải phóng điện tử khỏi 1 tâm, khi ta đưa nó vào vùng điện tích không gian của lớp schottky trong trường hợp mẫu bị chiếu sáng.
 • Phát hiện suất điện động quang ngang phi đẳng hướng trong bán dẫn p-GaAs khi chiếu bức xạ không phân cực

  1 Resources
  Bài báo nêu phát đo được s.đ.đ quang ngang trong bán dẫn p-GaAs khi chiếu bức xạ không phân cực.
 • Ảnh hưởng của nhiệt độ PH và dinh dưỡng nitơ lên khả năng quan hợp và cố định nitơ của hai giống bèo hoa dâu Azolla pinnata xanh và Azol la filiculoides lam

  1 Resources
  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về một vài đặc trưng sinh lý của giống bèo hoa dâu A.pinata Xanh (giống bèo chịu nóng) và giống bèo chịu lạnh trong điều kiện phòng thí nghiệm.
 • Khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng qua ống tiêu hóa của Rô phi vằn

  1 Resources
  Cá rô phi vằn là đối tượng nuôi phổ biến ở nước ta. Các nghiên cứu trước đây về cá rô phi mới chỉ đề cập đến các vấn đề về đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh sản, sinh trưởng, thức ăn tự nhiên và kỹ thuật nuôi. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng qua ống tiêu hóa của cá rô phi vằn.
 • Đặc điểm của hệ vi nấm trong nước thải công nghiệp thực phẩm Hà Nội

  1 Resources
  Giới thiệu kết quả nghiên cứu về sự phân bố của hệ vi nấm trong 6 loại nước thải công nghiệp thực phẩm thuộc vùng Hà Nội, về năng lực phân giải một số chất hữu cơ của chúng và kết quả thăm dò khả năng sử dụng một chủng nấm men dinh dưỡng để nuốt trên nước thải.
 • Vấn đề tối thiểu hóa hệ điều chỉnh thông tin

  1 Resources
  Đưa ra định nghĩa tập các cây thông tin TREE. Với mỗi cây Tϵ TREE, ta lập bộ ba S(T) = [R, Đt, 6t] và gọi là hệ điều chỉnh thông tin. Bài báo nghien cứu vấn đề tối thiểu hóa cấu trúc hệ điều chỉnh thông tin ứng với một cây thông cho trước.
 • Về một lớp phương trình với bộ toán tử giao hoán

  1 Resources
  Bài báo chỉ ra một số giả thuyết về tính giao hoán và khả nghiach đối với bộ toán tử. Trong lớp toán tử sinh bởi T, mô hình đưa ra ở đây đã khái quát hóa được nhiều mô hình toán tử kì dị trừu tượng riêng rẽ.
 • Về hệ số đánh giá khả năng sinh quặng bauxit của các loại đá macma biến chất trong quá trình phong hóa

  1 Resources
  Bauxit là loại quặng nhôm quan trọng nhất, thường được thành tạo chủ yếu do sự phong hóa các đá macma biến chất. Tuy nhiên khả năng sinh quặng bauxit của các loại đá trong quá trình phong hóa là rất khác nhau. Việc nâng cao hiệu quả công tác dự báo, tìm kiếm loại quặng này nhất là trong các vùng phổ biến nhiều loại đá thuộc cùng một nhóm đòi hỏi phải có chỉ số định lượng đánh giá khả năng sinh quặng bauxit của các loại đá macma.
 • Vai trò của Thạch Anh vụn tha sinh đối với đá colecto dầu khí miền võng Hà Nội

  1 Resources
  Đối với trầm tích vụn cơ học thạch anh được coi là một chỉ số "thuần thục" (maturity) của đá. Đặc điểm hình dáng, kích thước hạt và hàm lượng thạch anh là những dấu hiệu quan trọng phản ánh nguồn gốc và điều kiện thành tạo của một loại đá nhất định.
 • Nghiên cứu tương tác của Trioxyazobenzen với V (v) và khả năng ứng dụng phức tạo thành vào phân tích

  1 Resources
  Công trình này nghiên cứu tương tác của TOAB với V(v) và khả năng ứng dụng phức tạo thành vào phân tích.
 • Tình hình thể lực của quần cư dân người Mường xã Mỹ Tân Thanh Hóa

  1 Resources
  Tiến hành khảo sát tình hình thể lực của nông dân ở một xã miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa, tuổi từ 18 đến già nhằm góp phần nghiên cứu hằng số sinh học của người Việt Nam.
 • Tính chất xúc tác của phức MN (2) histidin trong phản ứng oxi-hóa indigocamin

  1 Resources
  Mn là một trong những kim loại chuyển tiếp được chú ý nhiều trong xúc tác đồng thể. Đa số các hợp chất phức của Mn(2) có hoạt tính xúc tác cao đối với phản ứng phân hủy H2O2 và phản ứng oxy - hóa trong dung dịch. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu những kết quả thu được trong việc nghiên cứu vai trò xúc tác của phức Mn(2)-Histidin đối với phản ứng oxy-hóa chất màu bởi H2O2 trong dung dịch.
 • Đặc tính sinh tổng hợp và đặc tính Lý - Hóa của Xenlulaza (Typ CMC-aza) ở Aspergillus niger

  1 Resources
  Sự khan hiếm protein hiện nay khiến cho các nhà sin h học ngày càng quan tâm nghiên cứu sử dụng bã xenlulôza để sản xuất thức ăn cho chăn nuôi. Nhiều loài nấm sợi có khả năng phân giải xenlulôza được dùng vào mục đích này như: Myrothecium, verucaria, ...
 • Nghiên cứu sự tạo phức của các ion đất hiếm (III) với anion axetylsalisilay và diantipyrinmetan

  1 Resources
  Các phức chất hốn hợp tạo thành trong tường nước là những tin h thể mịn, tan tốt trong các dung môi hữu cơ như benzen, cloroform. Bằng phương pháp chiết đã xác định được các điều kiện tối ưu của quá trình tạo phức và chiết.
 • Nhiệt điện trở màng mỏng Gecmani

  1 Resources
  Chế tạo nhiệt điện trở màng mỏng bán dẫn Gecmani đế mica và nghiên cứu các đặc trưng điện vật lý của nó trong vùng nhiệt độ từ O độ C đến trong không khí.
 • Tính hằng số bền của phức hỗn hợp giữa một số các nguyên tố đất hiếm nặng (Y, Tb, Dy, Ho) với etylendiamindisucxinic và axit xitric

  1 Resources
  Nghiên cứu khả năng tạo phức hỗn hợp giữa một số các nguyên tố đất hiếm nặng (Y, Tb, Dy và Ho) với EDDS và H3Cit bằng phương pháp chuẩn độ Ph met và đưa ra phương pháp tính hằng số bền của phức tạo thành.
 • Tổng hợp và chuyển hóa mới 8-oxiquinolin

  1 Resources
  Nghiên cứu, chọn phương pháp và điều kiện tổng hợp 8-oxiquinolin, đồng thời chuyển hóa nó thành một số dẫn xuất mới nhằm góp phần tìm điều kiện thích hợp sản xuất hóa chất trong nước và tìm kiếm các thuốc thử mới, các chất có hoạt tính sinh lý mới.
 • Định loại các loài thú họ Cầy - Bộ ăn thịt (Viverridaecarnivora) thường gọi ở Việt Nam dựa trên hình thài cấu trúc lông

  1 Resources
  Ở Việt nam đã phát hiện 13 loài cầy, một số loài đang còn có số lượng phong phú phân bố rộng ở cả miền Bắc và miền nam: cầy hương, cầy giông, cầy vòi mướp, ... Nghiên cứu đã dùng 38 mẫu da của 10 loài cầy để lập khóa định loại thú họ cầy ở Việt Nam.
 • Tổng hợp và nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc phân tử với khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất axetophenon-aroyl hiđrazon

  1 Resources
  Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại và hợp kim do tác động lí hóa của môi trường. Hậu quả của sự ăn mòn kim loại là làm thay đổi tính chất, suy giảm nhiều chức năng của kim loại và hợp kim dẫn tới giảm tuổi thọ của các thiết bị, công trình.
 • Hệ thống phân loại họ cau (Arecaceae) ở Việt Nam

  1 Resources
  Giới thiệu một sơ đồ phân loại tổng quát về họ này ở Việt Nam trên cơ sở phân loại của Moore (1973) mà đã được Dransfied sửa đổi (1986). Trong khuôn khổ bài viết chỉ giới thiệu tên các loài có những sửa đổi tên gọi.
 • Hoạt tính nitrat reductaza (N1R) của bèo hoa dâu (Azolla)

  1 Resources
  Hoạt tính Nitrat reductasa (N1R) có liên quan đến dinh dưỡng nitrat của thực vật đối với điều kiện môi trường. N1R là ensim cảm ứng, nó được hình thành đáp ứng lại sự xâm nhập dư thừa của nitrat vào tế bào.
 • ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ SINH AFLATOXIN CỦA CHỦNG ASPERGILLUS FLAVUS PHÂN LẬP TỪ LẠC CỦA VIỆT NAM

  1 Resources
  Lạc nhân có độ ẩm 6, 8, 10, 12% nhiễm A.flavus mức 103CFU/g được đóng trong túi PVC kín giữ ở nhiệt độ 25oC trong vòng 4 tháng, các mẫu thí nghiệm được kiểm tra mức độ nhiễm AF sau mỗi hai tuần. Kết quả cho thấy các mẫu lạc có độ ẩm 6-8% không bị nhiễm AF sau 4 tháng nghiên cứu, các mẫu có độ ẩm ≥10% phát hiện nhiễm AF sau 2 tuần nghiên cứu với mức nhiễm AFB1 gấp 13 lần so với ngưỡng cho phép và mức nhiễm AF tổng số cao gấp 7 lần so với ngưỡng cho phép theo QCVN 8-1:2011/BYT.
 • Các kĩ năng lãnh đạo giáo dục thế kỉ 21

  1 Resources
  Lãnh đạo giáo dục thế kỉ 21 cần những kĩ năng gì? Trong thế kỉ 21 các nhà lãnh đạo giáo dục sống trong môi trường công nghệ thông tin truyền thông, trường học của họ sử dụng kĩ thuật số. Vì vậy họ cần là một công dân với các kĩ năng của thế kỉ 21.
 • Bàn về chuẩn của cán bộ lãnh đạo giáo dục Việt Nam

  1 Resources
  Chuẩn của người LĐGD sẽ là cái dùng để đo năng lực và hành động của người đó. Khi một người LĐGD đạt chuẩn có nghĩa là người đó đã có được những phẩm chất và năng lực cần thiết để quản lý và lãnh đạo một tổ chức giáo dục.
 • Giải bài toán biên của phương trình vi tích phân với nhân nửa suy biến

  1 Resources
  Bài báo nghiên cứu việc giải gần đúng bài toán biên của phương trình vi - tích nửa suy biến bằng cách đưa bài toán này về dạng bài toán biên đã được nghiên cứu và áp dụng phương pháp "Seidel-Newton không chính xác".
 • On the comparison problem of the stability for non linear dynamical systems perturbed by small noise

  1 Resources
  This paper deals with the comparison problem of stability of differential perturbed by non-linear small noise.
 • Cấu trúc electron của một số dẫn xuất 2,5 đihyđroxi axetophenon aroyl hiđrazon liên quan đến khả năng gây ức chế ăn mòn kim loại của chúng

  1 Resources
  Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại và hợp kim do tác động lý hóa của môi trường. Sự ăn mòn đã gây ra thiệt hại to lớn cho nền kinh tế thế giới.
 • Ô nhiễm môi trường nước khu vực Rạch Tân Hóa - Lò gốm của TP. HCM

  1 Resources
  Rạch Tân Hóa - Lò Gốm là một hệ thống thoát nước thải của nội thành TP.HCM. Môi trường nước của rạch Tân hóa - Lò gốm đang bị ô nhiễm trầm trọng do nước thải công nghiệp và sinh hoạt thải thẳng ra rạch.
 • Đánh giá tác động của các nhà máy hóa chất đến môi trường kinh tế - xã hội vùng phụ cận

  1 Resources
  Trình bày kết quả nghiên cứu tác động kinh tế- xã hội của một nhà máy sản xuất phân bón có ảnh hưởng nhiều đến môt trường vùng phụ cận, đó là nhà máy phốt phát Lâm Thao.
 • Tổng hợp một số dẫn xuất 2,5 đihyđroxiaxetophenon aroyl hyđrazon

  1 Resources
  Ăn mòn kim loại gây tổn thất to lớn cho nền kinh tế thế giới. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, ăn mòn kim loại làm tổn thất tới 3% tổng sản phẩm quốc gia (GNP). Bởi vậy nghiên cứu về ăn mòn và bảo vệ kim loại đã được các nhà khoa học quan tâm từ lâu. Có nhiều phương pháp chống ăn mòn kim loại nhưng phương pháp sử dụng các chất ức chế ăn mòn được sử dụng sớm và phổ biến hơn cả.
 • Từ giảo của hợp chất Tb (FexNi1-x)2

  1 Resources
  Trình bày các kết quả nghiên cứu từ giảo của hệ giả hai nguyên Tb (FexNi1-x)2 trong đó nguyên tử định xứ Fe được thay thế dần dần bằng các nguyên tử Ni không từ tính.
 • Vacancy equilibrium concentration of anharmonic crystals under pressure

  1 Resources
  Nghiên cứu nồng độ vacancy cân bằng đối với các tinh thể lập phương tâm diện để tìm ra được biểu thức đối với các áp suất khác nhau. Tính được nhiệt dung, hệ số dãn nở tuyến tính và thực hiện so sánh với các số liệu. Các kết quả tính số của chúng tôi cũng được so với các kết quả của Zubov.
 • Các phương trình Einstei - Maxwell trong sự tiếp cận trường chuẩn

  1 Resources
  Trong các lý thuyết nhằm tìm sự thống nhất giữa hấp dẫn và điện từ, người ta yêu cầu trường điện từ, cũng như trường hấp dẫn phải là một biểu hiện của không gian, thời gian chứ không phải chỉ là một hiện tượng khác biệt cộng thêm vào lý thuyết.
 • Quan hệ tương đương tổng quát giữa các mô hình tính toán

  1 Resources
  Bài báo đưa ra một mô hình tính toán (tìm kiếm thông tin), các ánh xạ logic hai giá trị, các bộ phận điều khiển trong mô hình (các công thức logic).
 • Một cách tiếp cận để xử lý tín hiệu trong điều kiện môi trường tín hiệu - nhiễu biến đổi

  1 Resources
  Trong xử lý tín hiệu thường xuất hiện vấn đề xây dựng thuật toán xử lý đảm bảo một chất. Vấn đề trở nên phức tạp khi trong khuôn khổ bài toán đã cho, trạng thái nhiễu tín hiệu biến đổi không ngừng. Trong những trường hợp mà mô hình của hệ thống có thể sử dụng những thuật toán tự thích nghi khác nhau.
 • Nghiên cứu mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ứng chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất axetophenon - aroyl hyđrazon

  1 Resources
  Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại và hợp kim do tác động lí hóa của môi trường. Hậu quả của sự ăn mòn kim loại là làm thay đổi tính chất, suy giảm nhiều chức năng của kim loại và hợp kim, dẫn tới giảm tuổi thọ của các thiết bị, công trình, gây nhiều tổn thất cho hệ sinh thái và nền kinh tế quốc dân của bất kì quốc gia nào.
 • Về sự ổn định của các hệ vật lý

  2 Resources
  Nhờ định lý Parôn ta trực tiếp nhận được tiêu chuẩn ổn định của những trạng thái tính, trong đó A là ma trận hằng số thực, còn F là hàm vectơ thực, liên tục đối với mọi X thuộc lân cận nào đó của gốc tọa độ.
 • Vectơ đặc trưng trên phân thớ vectơ

  1 Resources
  Cho (E, p, B) là một phân thớ vectơ với thớ kiểu R, trong đó B là một không gian meetric đủ. Xét một họ các cấu xạ (X(m), (X(m), m thuộc N của (E,p,B). Nội dung cảu bài báo này gồm định nghĩa vectơ đặc trưng của họ cấu xạ đó và chứng minh một số kết quả mở rộng các định nghĩa trong cho vectơ đặc trưng.
 • Một vài dẫn liệu về hình thái, thể lực và độ béo gầy của lao động nữ tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Bình

  1 Resources
  Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hình thái cơ thể người Việt Nam, song những nghiên cứu về hình thái, thể lực của phụ nữ lao động ngành tiểu thủ công nghiệp còn rất ít. Trong ngành sản xuất này thể lực, hình thể của lao động nữ có ý nghĩa quan trọng giúp nhà nước xây dựng các chế độ chính sách sát với thực tế hơn.
 • Stable splitting of classifying spaces of elementary abelian groups

  1 Resources
  The recent years, one the most significant problems in homoptopy theory has problem of finding a stable spliting of classifying space of a finite abelian.
 • Những dấu hiệu để xác định và phân tích các kiến trúc hình thái ở đới bờ biển

  1 Resources
  Thuật ngữ địa mạo cấu trúc đã được đưa vào khoa học từ rất lâu và đã được nhiều người công nhận. Nghiên cứu địa mạo cấu trúc có một ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn lao, đặc biệt là nghiên cứu địa mạo cấu trúc ở các vùng bị phủ và vùng bờ biển nhằm phát hiện ra các cấu trúc kiến tạo có khả năng chứa dầu và khí.
 • Tiến hóa trũng Trường Sơn trong Paleozoi sớm - giữa

  1 Resources
  Cứ điệu được thu thập trong các mùa thực địa 1981-1982 ở Lệ Kỳ, Long Đại, Mỹ Đức, Đường 10, năm 1982 - 1983 ở đường 9, Nam Đông, Qui Đạt, Tây Quảng Nam - Đà Nẵng. Riêng với diện tích phần bắc Trường Sơn các tác giả sử dụng các cứ liệu thu thập trong những năm 1972 - 1973, ...
 • Một số dẫn liệu về thực vật khuyết ở Vườn Quốc gia Cát Bà Hải Phòng

  2 Resources
  Trình bày một số dẫn liệu bổ sung về thành phần loài thực vật khuyết cùng dạng sống và môi trường sống của chúng nhằm góp phần tìm hiểu giá trị khoa học và thực tiễn của Vườn Quốc gia Cát Bà.
 • Ảnh hưởng của hiệu ứng "tạo hốc" trong hiện tượng lưỡng ổn định quang học

  1 Resources
  Nghiên cứu đặc trưng cường độ mode và điều kiện xuất hiện hiện tượng ổn định quang học (OB) trong các laser vòng có chứa vật liệu hấp thu bão hòa. Những kết quả thu được cho thấy hàm khuếch đại xây dựng nhờ lý thuyết bán cổ điển của Lamb.
 • Nghiên cứu sự tương quan giữa cấu trúc điện tử và khả năng ức chế ăn mòn của dây dẫn xuất pyridin

  1 Resources
  Sự ăn mòn kim loại làm thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc dân. Nghiên cứu, tìm các giải pháp chống ăn mòn, bảo vệ kim loại là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho các nhà khoa học.
 • Mô hình nghiên cứu tổng hợp, và áp dụng trong qui hoạch sử dụng quản lý tài nguyên lãnh thổ

  1 Resources
  Đã có nhiều công trình nghiên cứu các điều kiện tự nhiên riêng biệt (đất, khí hậu, nước, ...) song các công trình nghiên cứu tổng hợp phục vụ cho công tác qui hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên thì còn rất ít. Hơn nữa, việc nghiên cứu và đánh giá tổng hợp các tổng thể tự nhiên đã được đề cập đến.
 • Màng nhiệt điện trở oxyt bán dẫn Co2MnO4

  1 Resources
  Dung dịch rắn thuộc hệ Co3-xMnxO4 thường có hệ số nhiệt điện trở cao. Để khắc phục nhược điểm này, tăng độ nhạy và giảm quán tính nhiệt, nghiên cứu đã chế tạo màng nhiệt điện trở Oxyt bán dẫn Co3-xMnxO4 bằng phương pháp phun dung dịch nóng.
 • Chất lượng giáo dục và đào tạo giáo viên

  1 Resources
  Theo cách tiếp cận hệ thống và tổng thể thì chúng ta thấy giáo dục được tổ chức từ nhiều những yếu tố vật chất và tinh thần có thể quan sát được hoặc cảm nhận được. Đó là các nguồn lực người, vật chất, hoạt động, quan hệ, môi trường hoạt động, kết quả hay sản phẩm được thể hiện trong các lĩnh vực: quản lí giáo dục, đào tạo sư phạm, nghiên cứu và thông tin giáo dục, quá trình và hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục hợp thành từ chất lượng của những lĩnh vực này. Chất lượng của từng lĩnh vực lại gồm chất lượng của đầu vào, quá trình thực hiện và đầu ra
 • Tập thô trong bảng quyết định

  1 Resources
  Bảng quyết định đề xuất trong lý thuyết tập thô trong hệ thông tin đã được Marek W. và Pawlak đề xuất, bài báo phát triển một số nội dung về tập thô trong hệ thông tin với tập đối là không gian đo được.
 • Bước đầu xác định tương quan giữa mưa và xói mòn

  1 Resources
  Xác định tương quan giữa mưa và xói mòn là đề tài nhỏ trong đề tài nghiên cứu xói mòn thuộc chương trình điều tra tổng hợp Tây Nguyên. Đề tài được đặt ra nhằm xác định tương quan định lượng giữa các đặc trưng của xói mòn và đặc trưng của mưa qua số liệu quan trắc tại trạm nghiên cứu xói mòn Tây Nguyên.
 • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

  1 Resources
  Để đánh giá chất lượng đào tạo của trường sư phạm, trước hết phải căn cứ vào mục tiêu đào tạo mà trường đó hướng tới, sau đó đề xuất các biện pháp khả thi để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu. Mọi trường sư phạm đều có mục tiêu của mình, nhưng biện pháp để xác định mức độ đạt mục tiêu hầu như chưa được quan tâm đúng mức. Do đó việc đánh giá chất lượng trở nên rất khó thực hiện bởi các biện pháp đánh giá thường không bám sát với mục tiêu đào tạo. Nếu có biện pháp khả thi để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu đào tạo thì chẳng những đánh giá được chất lượng đào tạo mà còn có tác dụng định hướng và thúc đẩy mạnh mẽ mọi mặt hoạt động đào tạo của nhà trường.
 • Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng kết đến tính chất của màng mỏng InSb chế tạo bằng phương pháp bốc bay nổ

  1 Resources
  Trình bày những kết quả nghiên cứu bước đầu ảnh hưởng của thông số công nghệ ngưng kết đến phẩm chất màng InSb chế tạo bằng phương pháp bốc bay nổ.
 • Về hệ số phân loại vỏ phong hóa các đá không chứa Thạch anh

  1 Resources
  Vỏ phong hóa là sản phẩm phá hủy. thành tạo mới các đá khoán vật tại chỗ trong điều kiện bề mặt trái đất dưới tác dụng của các tác nhân vật lý, hóa học, sinh học. Xác định và phân loại sản phẩm phong hóa có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu.
 • Về một phương pháp mới đánh giá lưu lượng dòng bồi tích

  1 Resources
  Dự báo lưu lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ biển rất cần thiết cho việc xác định khối lượng nạo vét tại các lạch vào cảng, tuổi thọ hiệu dụng của các công trình ven biển như các đê chắn sóng, kè, bảo vệ, tốc độ bồi - lở của bãi biển, ...
 • Về phân loại bản đồ du lịch

  1 Resources
  Trong số các bản đồ chuyên đề, bản đồ du lịch gần đây đã vươn lên một vị trí khá quan trọng. Số lượng các bản đồ du lịch ở Việt Nam trong những năm gần đây đã gia tăng rõ rệt. Chưa có một loại bản đồ chuyên đề nào lại thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia trong và ngoài ngành bản đồ như vậy.
 • Study the corrosion inhibition of mix of caffeine and iodua for CT3 steel in 1M HCl solution by electrochemical methods

  1 Resources
  Corrosion inhibition of mild carbon steel, CT3, in 1.0 M HCl solution by iodide (with different concentrations, from 0.1g/l to 5.0g/l), mix of caffeine and iodide was investigated by electrochemical methods and micro surface observations (SEM). Experiment result showed that: (1) as the concentration of iodide increases, the inhibition efficiency increases; Iodide acts as a mix – type inhibitor but inhibits anodic reaction is predominant. (2) Mix of 1.0 g/l iodide ang caffeine acts as a typical mix – type inhibitor. the current densities of both of anodic and cathode are decline when concentration of caffeine is 1.0 g/l or more. Inhibition efficiency max is approximately 96% at concentration of 5.0 g/l caffeine, the inhibition efficiency maintained relatively stable within 5 days.
 • Biến tính cao su butađien acronnitrin bằng cacđanol - Fomanđehit

  1 Resources
  Đã có nhiều công trình nghiên cứu về sử dụng nhựa phenol fomandehit (PF), nghiên cứu này góp phần vào việc khai thác sử dụng dầu đào lộn hạt (CNSL) nguyên liệu đang rất có sẵn ở Việt Nam.
 • Cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp thực trạng và giải pháp

  1 Resources
  Sự phát triển của nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa đã có tác động đến giáo dục nghề nghiệp ở các nước. Khi nền kinh tế và xã hội càng phát triển và quốc tế hóa, giáo dục nghề nghiệp càng phải đáp ứng các nhu cầu đa dạng hơn về nguồn nhân lực. Trong thời đại ngày nay, một việc làm cần thiết là tất cả các lực lượng xã hội làm việc cùng nhau để phát triển luật pháp và chính sách, thành lập cơ cấu tổ chức và thiết kế lại các chương trình để đảm bảo rằng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thoả đáng các nhu cầu đa dạng của tất cả các thành viên xã hội, giúp họ tham gia hoặctái tham gia vào thế giới nghề nghiệp.
 • Tìm hiểu tác phẩm The Effective Executive của Peter Ferdinand Drucker

  1 Resources
  Drucker là nhà tư vấn quản trị cho rất nhiều tập đoàn lớn hàng đầu như General Electric, Coca - Cola, Citicorp, IBM và Intel. Ông đã tư vấn cho rất nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh lớn như Andy Grove (Intel), Shoichiro Toyoda, chủ tịch danh dự của tập đoàn Toyota Motor và Masatoshi Ito, chủ tịch danh dự của hiệp hội Ito-Yokado, tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai trên thế giới.
 • Quản lý nguồn nhân lực dự án

  1 Resources
  Nguồn nhân lực dự án bao gồm: Ban quản lý dự án; Đối tượng chịu ảnh hưởng từ dự án; Đối tác cung cấp dịch vụ cho dự án; Chủ dự án; Cán bộ các tiểu ban dự án; Đối tượng tài trợ cho dự án; Chuyên gia tư vấn.
 • Tìm một chính sách và sử dụng ma trận phân tích chính sách

  1 Resources
  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhằm cụ thể hóa chủ trương Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp được ban hành với mục tiêu tạo đột phá trong việc thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực nông nghiệp, nông thôn, tăng nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy sản xuất, hàng hóa khu vực này, phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn nông thôn.
 • Về một lọc các mô đun gồm các đa thức thuần nhất

  1 Resources
  Bài báo sử dụng các bất biến Dickson và bất biến Mùi chúng tôi cấu tạo một lọc Z/p[M2] mô đun gồm các đa thức thuần nhất và cho vài tính chất của chúng.
 • Tập thô và đánh giá hệ thông tin nền

  1 Resources
  Bài báo đưa ra thuật toán tìm câu trả lời trong hệ thông tin, tập thô và đánh giá hệ thông tin nền.
 • Bản đồ hướng phơi sườn Côn Đảo

  1 Resources
  Từ lau các nhà nghiên cứu tự nhiên nói chung đã nhận thấy rõ rệt sự khác biệt tự nhiên của các hướng sườn khác nhau. Bởi hướng phơi sườn chính là sự tiếp nhận năng lượng mặt trời, chế độ gió, chế độ mưa.
 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN – PHẢI BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG NỘI DUNG ĐẶCTHÙ CỦA NGÀNH SƯ PHẠM

  1 Resources
  Những năm gần đây, ngành giáo dục đã tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền của để cải cách giáo dục: thay đổi chương trình, thay sách giáo khoa, mua sắm trang thiết bị mới và quan trọng nhất là thay đổi phương pháp giảng dạy của tất cả các cấp, các bậc học. Tuy nhiên , những nỗ lực ấy, nói như viện sĩ Phạm Minh Hạc trên báo Giáo dục và Thời đại số tháng 9/2002 thì đây chỉ là: "điều chỉnh, chấn chỉnh, đổi mới là sữa chữa chỗ sai, bổ sung chỗ thiếu trên cái khung có sẵn." Bởi vậy mà chất lượng giáo dục vẫn là những thành tích ảo. Lúc này, ngành giáo dục lại đang nhức nhối với đòi hỏi "sàng lọc giáo viên ". Như vậy những cải cách, đổi mới trên chắc chắn là không đúng hướng, không triệt để và hiệu quả. Theo chúng tôi, ngoài những biện pháp cải cách đã áp dụng lâu nay, cần hướng trọng tâm đổi mới vào người thầy bởi "chất lượng giáo dục bắt đầu từ người thầy "thật"."
 • Lựa chọn hàm phân bố xắc suất phù hợp nhất của dòng chảy tháng sông Hồng

  1 Resources
  Lựa chọn hàm phân bố xắc xuất phù hợp nhất là một bài toán quan trọng trong nghiên cứu thủy văn vì nó khái quát hóa được sự dao động của dòng chảy trong tổng thể của nó; nó có ý nghĩa quan trọng khi xác định các giá trị cực trị cũng như khả năng lập lại của nó.
 • Nhiệt độ trật tự từ và đặc tính chuyển pha trong các hợp chất (RE-Y) Co2 và RE (Co, Cu)2

  1 Resources
  Trình bày các kết quả nghiên cứu các hợp chất (RE,Y) Co2 và RE (Co, Cu)2 có cấu trúc Laves, trong đó các nguyên tử RE và Co được thay thế bằng các nguyên tử không từ Y Và Cu tương ứng.
 • Về cường độ và phân phối độ dài phủ

  1 Resources
  Trong các bài toán về hệ phục vụ đám đông, người ta thường quan tâm thời gian phục vụ của hệ. Dòng vào là số người trạm (hệ) phục vụ khoảng thời gian To nào đó. Thông thường dòng vào được giả thiết tuân theo Poison. Thời gian khách hàng yêu cầu phục vụ là các biến ngẫu nhiên độc lập.
 • Một số đặc điểm Hóa - sinh học của Flavonoid calendula officinalis L. (Asteraceae)

  1 Resources
  Để phục vụ việc khai thác và ứng dụng các hợp chất Flavonoid từ cây Souci chúng tôi tiến hành nghiên cứu định lượng, xác định hoạt tính sinh học của Flavonoid ở cả hoa, lá và thân Souci
 • Sự cố định nitơ của Klebsiella oxytoca hoặc Enterobacter cloacae đã được cải tiến trong mối liên kết với giống lúa T65

  1 Resources
  Dùng phương pháp đồng vị pha loãng để đo sự cố nitơ của hệ thống lúa - vi khuẩn tích lũy được qua thời gian sinh trưởng cùng với phép thử axeetylen như một chỉ tiêu của hoạt tính cố định nitơ
 • Ảnh hưởng của cấu trúc tới hiệu ứng hall trên màng mỏng Bismuth

  1 Resources
  Bằng phương pháp bốc bay hơi nhiệt trong chân không đã nhận được Bismuth có định hướng của các hạt khác nhau song song với mặt phẳng đế, đồng thời hạt nối với nhau thành chuỗi chạy dọc theo đường cát khai trên đế mica. Khi hướng vecstow lộ dòng hợp với đường cát khai góc cỡ 60 độ thì Sdd Hall của loại màng này có giá trị khá lớn.
 • Một số đặc điểm trắc lượng hình thái địa hình Việt Nam và ý nghĩa của chúng đối với khoa học và thực tiễn

  1 Resources
  Kết quả nghiên cứu độ cao trung bình trên bản đồ địa hình Việt Nam tỉ lệ 1:1.000.000 được thể hiện ở bảng 1 và cho thấy độ cao trung bình lãnh thổ nước ta không lớn, chỉ hơn 1400m, trong đó tuyệt đại bộ phận lãnh thổ có độ cao trung bình dưới 500m.
 • Vấn đề định lượng trực tiếp chì trong sữa bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

  1 Resources
  Nhiều phòng thí nghiệm đã định lượng chì trực tiếp trong sữa bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. Nhìn chung kết quả phân tích trên cùng một số mẫu chênh lệch khá nhiều giữa các phòng thí nghiệm và hàm lượng chì tìm thấy là quá cao so với phương pháp khác.
 • Một vài tính chất và khả năng khai thác Lectin từ hạt đậu rồng

  1 Resources
  Trong bộ đậu, cây đậu rồng có tầm quan trọng về lý luận và tính chất thực tiễn nên đã được quan tâm nghiên cứu nhiều về thành phần nitơ, gluxit và tinh chế lectin, ... Ở nước ta, cây đậu rồng còn ít được nghiên cứu, nhất là về tính chất và khả năng khai thác lectin.
 • Dẫn liệu về khu hệ động vật không xương sống ở nước sông Tô Lịch Hà Nội

  1 Resources
  Sông Tô Lịch với chiều dài 14 km là một trong những con sông chính nhận nguồn nước thải của thành phố Hà Nội và đổ ra sông Nhuệ. Những năm gần đây nhà nước đã đầu tư tiền vốn và nhân lực nạo vét, cải tạo sông Tô Lịch. Nhưng do mật độ dân cư tăng nhanh và các cơ sở công nghiệp phát triển nhiều, vấn đề nhiễm bẩn sông Tô Lịch nói riêng và nước thải thành phố Hà Nội nói chung đang trở thành vấn đề được nhiều cơ quan và lãnh đạo quan tâm.
 • Thể vận chuyển (Transosome) - Bào quan đặc biệt ở noãn bào lớp Chim

  1 Resources
  Kết quả nghiên cứu cho thấy trong noãn của gà Logo trắng 22 ngày tuổi có chứa các noãn bào ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Đa số noãn bào còn ở giai đoạn sinh trưởng bé, một số không lớn noãn bào chuyển sang giai đoạn sinh trưởng lớn...
 • Về cơ chế hình thành những hiện tượng thủy triều phức tạp và độc đáo ở Biển Đông

  1 Resources
  Hiện tượng thủy triều ở Biển Đông được thừa nhận là một đặc thù do tính phức tạp, độc đáo của nó. Phần lớn các công trình nghiên cứu đã chú trọng tới việc tính toán những dạng của thủy triều. Những phân tích trong bài sẽ khái quát những thành tựu đã được giải đáp trên phương diện này đã góp phần giải thíc cơ chế hình thành những đặc điểm phức đặc sắc của chế độ triều Biển Đông nhằm tiến tới xây dựng một quan niệm khoa học đẩy hiện tượng tự nhiên này.
 • Nguyên lý biến phân dùng vi phân lie và các định luật bảo toàn trong điện động lực học các môi trường liên tục

  1 Resources
  Đạo hàm lie và vi phân lie đối với các tenxơ và các đối tượng hình học lần đầu tiên được đề cập đến trong các công trình của Slebodzinski (1930) và sau đó được áp dụng rộng rãi để nghiên cứu sự chuyển động của các không gian suy rộng và để lấy biến phân.
 • Kiềm hiếm - Li, Rb, Cs của Trường Pecmatit thạch khoán

  1 Resources
  Các nguyên tố kiềm hiếm được sử dụng như một dấu hiệu quan trọng để luận giải về nguồn gốc và điều kiện thành tạo pecmatit. Việc xác định kiềm hiếm của pecmatit được tiến hành bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.
 • Đánh giá độ bảo đảm ẩm và các thông lượng nhiệt, ẩm trong một số thảm thực vật ở Trung du Vĩnh Phú

  1 Resources
  Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình phát triển sinh vật là một vấn đề quan trọng trong quy hoạch hóa và tối ưu hóa quá trình sản xuất và phát triển nông lâm nghiệp.
 • Xác định vitamin B1 và B6 bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FiA) dùng Đetecto cực phổ

  1 Resources
  Phương pháp phân tích dàng chảy là một trong các phương pháp phân tích hiện đại, được ra đời và nhanh chóng phát triển tà vài thập kỷ gần đây. Ưu điểm bậc nhất của phương pháp là tự động hóa được quy trình phân tích, cho phép ta sử dụng các phản ứng hóa học không hoàn toàn, các hệ phản ứng có sản phẩm.
 • Tinh sạch và một vài đặc trưng của Lectin từ hạt chay (Artocarpus Tonkinensis)

  1 Resources
  Lectin từ các loài Artocarpus đã được quan tâm nghiên cứu, nhất là Artocarpus chứa lectin phản ứng mạnh mẽ với IgA của người và HCG. Nhiều lectin của các loài đã được tinh sạch và nghiên cứu đặc trưng cấu trúc phân tử và tính đặc hiệu với cacbon.
 • Hệ đo tín hiệu cộng hưởng từ hạt nhân F19

  1 Resources
  Hiện nay phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân đã được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới và ở nước ta để nghiên cứu cấu trúc và tương tác phân tử.
 • Flavonoid hoa cúc bất tử (Helichrisum bracteatum (Vent) ANDR) và ảnh hưởng của chúng lên hoạt động Peroxydaza máu người

  1 Resources
  Cúc bất tử thuộc loại cây cảnh mọc ở khí hậu ôn đới. Ở các nước Tây Âu, hoa cúc bất tử được coi như một vị thuốc dân gian sử dụng trong những bài thuốc chữa bệnh gan, mật và tăng cường tiêu hóa. Bài báo công bố nghiên cứu yếu tố trị bệnh của cúc bằng tác dụng sinh học của chúng thông qua ảnh hưởng lên hoạt động enzym peroxydaza ở 4 nhóm máu người là A, B, AB, O.
 • Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ sống sót và lột xác của bọ cạp nâu Buthusoceitanus amor ở Việt Nam

  1 Resources
  Bọ cạp nâu là một trong hơn 300 loài thuộc họ bọ cạp lớn Buthidae. Chúng là những động vật hoạt động về đêm, ăn thịt côn trùng và các động vật không xương khác như: nhện, châu chấu, bướm, dán, ruồi ... và trong một số trường hợp cả những con nhắt con.
 • Oxy hóa cao su thiên nhiên và pha chế Vec-ni

  1 Resources
  Đã xác định rằng việc oxy hóa cao su thiên nhiên bằng cách thổi oxy qua dung dịch cao su trong xylen tiến hành ở 90-100độ C với xúc tác benzoilperoxyt 5-7% cho được sản phẩm thích hợp. Sản phẩm oxy hóa này tương hợp hoàn toàn với dầu thực vật. Khi hai hợp phần có tỷ lệ gần bằng nhau tạo được màng sơn bền cơ học và bền điện...
 • Sự hoạt động không dừng của Laser có chứa vật liệu hấp thụ bão hòa

  2 Resources
  Bài báo lưu ý đến sự phụ thuộc thời gian đặc trưng cường độ mode. Bài toán không dừng sẽ phức tạp hơn và chủ yếu được giải bằng số nhờ máy tính điện tử.
 • Hàm lượng một số nguyên tố vi lượng trong đất có liên quan đến chất lượng chè ở Bắc Thái và Vĩnh Phú

  1 Resources
  Ở Việt Nam, cây chè được trồng rộng rãi và phát triển tốt trong nhiều vùng khí hậu như Mộc Châu, Hà Giang, Trung du Bắc bộ, Nghệ Tĩnh, Bắc Lộc, ... Vì vậy, chè giữa các vùng có sự sai khác đáng kể về chất lượng cũng như năng suất. Nhiều tài liệu trong và ngoài nước đều khẳng định muốn nâng cao năng suất cũng như chất lượng chè thì vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt là bón phân vi lượng.
 • Hoạt tính xúc tác của Phức Fe(III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hóa Na2S

  1 Resources
  Các phức có độ dẫn điện cao hơn, chúng làm quá trình chuyển dịch điện tử từ O2 dễ dàng hơn so với các phức kim loại một nhãn nằm cách xa nhau. Điều này dẫn tính cao của xúc tác phức dạng...
 • Những nghiên cứu bổ sung về giống Trachypora M.E.H.

  1 Resources
  Nghiên cứu góp phần bổ sung thêm vào những hiểu biết chung về Trachypora - một giống có diện phân bố ở hầu hết khắp các lục địa có khoảng tuổi từ Silua muộn đến Pecmi.
 • Mầm của đa hệ địa phương

  1 Resources
  Những năm gần đây, nhiều nhà toán học trên thế giới đã tập trung nghiên cứu những vấn đề thuộc hệ động lực đa trị. Trong bài báo này, dựa vào định nghĩa đa hệ địa phương của Nagy đưa ra khái niệm mầm của đa hệ địa phương sao cho một số tiền đề đối với đa hệ địa phương, chủ yếu là tiên đề về sự tồn tại được làm yếu đi...
 • Về bài toán biên tuần hoàn chứa tham số bé

  1 Resources
  Nghiên cứu này tìm điều kiện đủ để bài toán biên tuần hoàn phi tuyến chứa tham số bé.
 • Xác định sớm thai nghén bằng Lectin

  1 Resources
  Nghiên cứu ứng dụng lectin để xác định thai nghén ở phụ nữa. Đây là phương pháp hoàn toàn mới mà cho đến nay chưa có tài liệu trong và ngoài nước đề cập tới nguyên tắc của phương pháp này.
 • Về phương trình chuyển động trong không gian Aphin liên kết

  1 Resources
  Trong bài này hệ thức giao hoán và nguyên lý biến phân trong cơ học được tổng quát hóa trong không gian aphin liên kết và nói chung trong hệ tọa độ không hôlônôm. Phương trình chuyển động của một hạt tự do là đường trắc đoản trong không gian tương ứng và không phụ thuộc vào trường xoắn.
 • Biến thể của phương pháp nghiệm đàn hồi trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo

  1 Resources
  Nghiên cứu đưa ra một phương pháp, biến thể của phương pháp nghiệm đàn hồi để giải bài toán biến của lý thuyết dẻo khi đặt tải phức tạp, nêu cơ sở chặt chẽ để thiết lập được phương pháp này cho lý thuyết quá trình biến dạng có độ cong trung bình và thuật toán tương ứng.
 • Cộng hợp Diclocacben vào các Olefin khung eleman dưới các điều kiện chuyển pha

  1 Resources
  Phản ứng cộng diclocacben được coi là một trong những phương pháp thích hợp để đưa nhóm chức vào phân tử các hợp chất không no. Thông qua phản ứng này ta dễ dàng nhận được các hợp chất xiclopropan là những chất có khả năng chuyển hóa rất phong phú...
 • Lưới Petri suy rộng

  1 Resources
  In this paper we give a model of self - n.odifying - net.SM-II and show that the classes of languages accepted by self...
 • Mô hình hóa tính toán chế độ nhiệt muối Biển Đông

  1 Resources
  Cấu trúc thẳng đứng của nước biển liên quan mật thiết tới các dòng trao đổi năng lượng và chất giữa biển và khí quyển. Độ dày nước biển Đông được phân thành hai lớp ổn định trong cả năm: lớp hoạt động và thermocline.
 • Xác định tổng Asen và tỉ lệ As(III)/As(V) trong nước môi trường bằng phương pháp kích hoạt nơtron có xử lý mẫu

  1 Resources
  Asen là một trong số ít nguyên tố rất độc đối với người và động vật. Trong nước Asen tồn tại dưới dạng các hợp chất chứa Asen hóa trị 3 và hóa trị 5. Vì vậy, việc xác định tổng hàm lượng cũng như việc xác định tỉ lệ As(III)/As(V) trong các mẫu nước môi trường là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng.
 • Về một phương pháp dự báo nhiệt độ lúc tạo thành sương mù

  1 Resources
  Trong dự báo sương mù bức xạ thông thường người ta dự báo hai đại lượng nhiệt độ lúc tạo thành sương mù và nhiệt độ thấp. Nếu nhiệt ddooj lúc tạo thành sương mù lớn hơn hoặc bằng nhiệt độ thấp thì sương mù có khả năng xuất hiện. Trong trường hợp ngược lại, sương mù ít có khả năng xuất hiện.
 • Một số nét về điều kiện địa lý Devon ở Bắc Trường Sơn

  1 Resources
  Lãnh thổ Bắc Trường Sơn hiện nay thuộc về khu biển cổ devon Việt - Lào, nằm giữa dải đảo Sông Mã ở phía Bắc và lục địa Indosinia ở phía Nam. Căn cứ vào các tư liệu địa chất về các trầm tích dwvon ở lãnh thổ kế cận của Lào, có thể coi khu biển Devon nói trên kéo dài sang lãnh thổ Trung và Thượng Lào theo hướng tây bắc - đông nam.
 • Hoàn thiện cơ cấu sản xuất - lãnh thổ tổ hợp lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Lắc

  1 Resources
  Nghiên cứu đặc điểm cơ bản của vấn đề phát triển tổ hợp lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Lắc. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu Địa lý tự nhiện và Địa lí kinh tế có thể nhận thấy một số đặc điểm cơ bản để phát triển tổ hợp lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Lắc.
 • Một phương pháp phân loại các kích thước hình thái học sinh phổ thông từ 6 đến 17 tuổi (ở thị xã Hà Đông, Hà Sơn Bình)

  1 Resources
  Cung cấp một phương pháp toán học nhằm phân loại các kích thước hình thái dựa vào các mối liên hệ định lượng gần gũi giữa chúng, giúp cho việc lựa chọn các kích thước hình thái dễ dàng và có cơ sở tin cậy hơn.
 • Tôpô mêtric trong không gian tất cả các tập con compắc không rỗng của không gian Mêtric

  1 Resources
  Tiếp tục những kết quả của Michael, Nagy, ... chúng ta nghiên cứu một vài tình tiết, vài tính chất của tôpô meetric trong không gian tất cả các tập con compac không rỗng của không gian metric.
 • Hình thái các cửa sông ven biển Đồng bằng Bắc Bộ

  1 Resources
  Sau khi tiến hành phân tích và so sánh các tài liệu về lưu lượng nước, lưu lượng dòng rắn của các cửa sông ven biển Bắc Bộ, và các số liệu về Thủy Triều, sóng, dòng chảy vùng ven biển trước các cửa sông này, cũng như phân tích hình thái hiện nay của các cửa sông.
 • Đặc điểm địa mạo Delta sông Mêkông và sông Hồng

  1 Resources
  Do đặc điểm vị trí địa lý, kiến tạo và mối quan hệ tương tác động lực giữa sông và biển của hai vùng cửa sông có những nét tương đồng và dị biệt nên đặc điểm hình thái và cơ chế thành tạo của hai đồng bằng Delta sông Mêkông và sông Hồng cũng có những nét giống và khác nhau.
 • Thuật xây dựng và phân tích sơ đồ cấu trúc kiến tạo phục vụ công tác tìm kiếm khoáng sản có ích

  1 Resources
  Trong công tác tìm kiếm khoáng sản được tiến hành bằng cách áp dụng hàng loạt các phương pháp khác nhau trong đó có phương pháp địa mạo kiến trúc. Công tác này tỏ ra có hiệu quả khi tiến hành tìm kiếm quặng cốc Casiterit vàng, vonfram, ... ở vùng Tam Đảo.
 • Đặc điểm địa mạo miền Đông Nam bộ

  1 Resources
  Phân tích đặc điểm địa hình của khu vực và theo mục đích của nghiên cứu, chúng tôi phân chía địa hình miền Đông Nam bộ thành các mặt nằm ngang - hơi nghiêng và sườn có nguồn gốc và tuổi khác nhau.
 • Sự tiến triển của đường bờ biển Thái Bình trong Holoxen muộn - Hiện đại và vấn đề quai đê lấn biển

  1 Resources
  Dựa vào các tài liệu địa chất - đệ tứ, địa mạo, các tài liệu lịch sử - khảo cổ và kết quả điều tra thực địa tiến hành tại khu vực nghiên cứu trong các năm 1983, 1984, 1985, nhóm nghiên cứu đã xác định được 7 đường bờ biển có tuổi từ Holoxen muộn (Qiv) đến hiện đại (sau năm 1974)...
 • Về sử dụng đất vùng Trung du Bắc bộ trên quan điểm chống xói mòn

  1 Resources
  Ở Trung du Bắc bộ không phát triển kiểu xói mòn do gió, mặc dù đây cũng là một địa bàn thường có giông bão, vì trong bão thường có mưa lớn. Tại những khu vực đá vôi phát triển kiểu xói mòn hóa học, song không gây hậu quả đáng kể đối với lớp thổ nhưỡng.
 • Thêm một số loài thực vật hiếm của Việt Nam phát hiện được ở Lâm Sơn (Lương Sơn, Hà Sơn Bình)

  1 Resources
  Nghiên cứu các mẫu thực vật khó thu được trong năm (1983-1986) ở Lâm Sơn, nhóm nghiên cứu đã phát hiện thêm được 39 loài thực vật hiếm của Việt Nam ngoài 59 loài đã công bố. Đó là những loài mà trước đây mới chỉ ghi nhận được ở một hai điểm của nước ta hay lần đầu tìm thấy ở Bắc bộ.
 • Ảnh hưởng của một số điều kiện dinh dưỡng lên sinh tổng hợp Xenlulaza (typ CMC aza) ở Aspergillus niger

  1 Resources
  Sự tăng nhân dân số thế giới và hậu quả là nạn khan hiếm trầm trọng protein hiện nay - nhất là ở các nước đang phát triển khiến các nhà sinh học ngày càng quan tâm đến vấn đề tăng sản lượng thịt trong chăn nuôi bằng cách tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn cho động vật, đồng thời tận dụng một cách có hiệu quả các phế phụ phẩm nông nghiệp...
 • Tính toán dòng bùn cát và sự lắng đọng vùng cửa sông

  1 Resources
  Tính chế độ dòng bùn cát vùng cửa sông Thuận An. Xét các chỉ số tương tác dòng bùn cát và đánh giá khả năng tạo thành các vùng tích tụ tại vùng nghiên cứu...
 • Hệ số đánh giá tổng hợp ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đối với sự tạo thành vỏ phong hóa

  1 Resources
  Quá trình phong hóa (QTPH) và vỏ phong hóa (VPH) chịu ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên khác nhau. Nhóm yếu tố thứ nhất liên quan tới đối tượng phong hóa như thành phần hóa học, khoáng vật, các tính chất vật lý - thạch học của đá mẹ tạo vỏ. Nhóm thứ hai gồm các tác nhân của môi trường phong hóa nhiệt độ, lượng mưa, lượng bốc hơi, độ sườn dốc...
 • Phức hỗn hợp Sc-Alizarin S-Me (Me-Kim loại kiềm thổ)

  1 Resources
  Nghiên cứu phản ứng của Scandi với Alizarin S trong môi trường axit đã phát hiện ra hiện tượng hệ số tắt phân tử của phức tăng lên một cách đáng kể khi thêm vào hỗn hợp phản ứng một lượng nhất định kim loại kiềm thổ.
 • Đặc điểm dòng chảy vùng cửa Thuận An

  1 Resources
  Khi khảo sát thiết kế các công trình biển, những đặc điểm dòng chảy của một khu vực cụ thể rất cần thiết để đánh giá cơ chế hình thành và vận chuyển bùn cát. Trong bài này, những số liệu quan trắc dòng chảy ở một vùng cửa Thuận An đã được xử lý và đã thu được những đặc trưng quan trọng của các dòng triều và dòng chảy dư.
 • Một nhận xét về đặc điểm đường cong từ hóa của hợp kim Alnico 5

  1 Resources
  Mặc dù đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về hợp kim Alnico5 cả về phương diện lý thuyết cơ bản cũng như về ứng dụng nhưng cho đến nay vẫn tồn tại một số vấn đề về cơ chế lực kháng từ của hợp kim này. Trong bài này nghiên cứu nêu một nhận xét về đặc điểm của đường cong từ hóa với hy vọng góp phần hiểu biết cơ chế đó.
 • Ảnh hưởng của nhiệt độ và cấu trúc bề mặt đế tới sự hình thành màng mỏng Bismuth

  1 Resources
  Các màng mỏng Bi trên đế mica đã được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt khi nhiệt độ để thay đổi từ 50 độC đến 180 độC. Kết quả phân tích cấu trúc bằng kính hiển vi cho thấy khi nhiệt độ để trong khoảng 120 độC đến 150 độC thì màng có cấu trúc hạt lớn. Đồng thời các đường cát trên đế mica là nơi thuận lợi cho sự tạo thành các hạt tinh thể nối liền nhau theo dạng chuỗi. Kết quả này cho phép chủ động chế tạo màng có định hướng.
 • Xác định hệ số hấp thụ của Nhôm đối với Gama 5,9 KeV

  1 Resources
  Dựa vào định luật hàm e mô tả sự suy giảm cường độ bức xạ gamma khi đi qua vật chất có thể xác định hệ số hấp thụ của vật chất đối với gamma đó.
 • Quang trở Pbs chế tạo bằng phương pháp Pick - Kisinski cải tiến

  1 Resources
  Đã có nhiều quy trình khác nhau chế tạo quang trở Pbs bằng phương pháp lắng đọng hóa. Tuy nhiên có một nhận định chung là muốn cho màng nhạy quang cao phải có sự tham gia của oxy.
 • Ảnh hưởng của xử lý nhiệt và từ nhiệt đến các tính chất từ của hệ hợp kim Co80-xB20Six

  1 Resources
  Bài báo đưa ra kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý nhiệt và từ nhiệt đến các chỉ số từ tính như lực kháng từ Hc, độ từ thẩm ban đầu µ0 cũng như các đường cong động trong trường xoay chiều.
 • Tốc độ hội tụ của phương pháp xấp xỉ giải bài toán điều khiển tối ưu ngẫu nhiên có ràng buộc

  1 Resources
  Bài báo này đưa ra một phương pháp xấp xỉ để giải bài toán điều khiển tối ưu các hệ ngẫu nhiên có ràng buộc hỗn hợp giữa biến trạng thái và biến điều khiển với thời gian rời rạc. Ở đây, bằng công cụ của giải tích đa trị, nghiên cứu sẽ chỉ ra tốc độ hội tụ của phương pháp này.
 • Tái hợp phát quang của Exction trong bán dẫn loại n

  1 Resources
  Nghiên cứu quá trình tái hợp phát quang của exeiton trong bán dẫn pha tạp loại n. Ở một nhiệt độ T nhất định các bán dẫn loại n sẽ cùng tồn tại cả các điện tử tự do ở vùng dẫn và các điện tử liên kết tại các tâm donor. Vì vậy, không chỉ các điện tử tự do gây ảnh hưởng lên quá trình huỳnh quang mà các điện tử liên kết cũng cho đóng góp...
 • Mô hình E-Learning giải pháp hiệu quả trong giáo dục đào tạo

  1 Resources
  Mục tiêu quan trọng nhất đối với giáo dục trong kỷ nguyên công nghệ thông tin là tạo ra những con người có khả năng tự định hướng học tập, tự học thường xuyên, biết chọn lọc và xử lý thông tin và có khả năng sáng tạo tri thức đáp ứng nhu cầu tất yếu trong xã hội hiện nay. Đào tạo theo mô hình E-learning không những giải quyết được vấn đề này mà còn giúp giảm chi phí đào tạo. Phương pháp “Dạy và Học điện tử” tác động tích cựcvào quá trìnhđổimới giáodục hiện nay để tiến kịp trình độ khuvựcvàquốctế.
 • Một thuật toán giải hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất dạng 5 đường chéo

  1 Resources
  Bài báo này đề cập tìm lời giải của hệ phương trình dạng 5 đường chéo với đầy đủ thuật toán, chương trình máy tính và một số ví dụ cụ thể.
 • Chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo, đào tạo lại người giáo viên, người quản lý giáo dục trong thời kỳ việt nam đổi mới

  1 Resources
  Thời kỳ Việt Nam đổi mới ( VNĐM ) diễn ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bùng nổ thông tin của nền kinh tế tri thức đang có xu thế toàn cầu hoá. VNĐM đòi hỏi mọi người Việt Nam phải đoàn kết lại, sớm rửa cái nhục nghèo nàn, lạc hậu đã vinh quang rửa được cái nhục làm nô lệ ngoại bang, chiến thắng hai đế quốc lớn. Nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa, ra sức phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
 • Thuật toán nhận biết sự tương đương giữa các retriev al strees

  1 Resources
  Bài báo đưa ra mô hình toán dưới dạng Retricvala mà ngôn ngữ vào là các phần tử của Form sau khi đã được kiểm tra còn ngôn ngữ ra là tập các phần tử đồng thời chỉ ra thuật toán đoán nhận sự tương đương giữa các Retricvala.
 • Đào tạo nhân lực trình độ cao ở nước ngoài để tham gia nền kinh tế tri thức

  1 Resources
  Ngày nay, nền kinh tế tri thức (KTTT) đang tác động tới mọi mặt của cuộc sống của con người trên hành tinh. Nền KTTT là hình thái kinh tế mới phát huy rõ nét vào những thập kỷ 70, khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao nhờ thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ tin học. Khái niệm "nền KTTT "được Liên Hiệp Quốc sử dụng chính thức vào cuối thập kỷ 90 để chỉ "nền kinh tế chủ yếu dựa vào khoa học và tri thức, cốt lõi là công nghệ cao".
 • Nội ma sát của đơn tinh thể Bi smuth

  1 Resources
  Khi biên độ biến dạng của Bi đã biến đổi theo giai đoạn bc. Giai đoạn này bắt đầu khi các đoạn lệch mạng L6 bứt dãn khỏi các điểm ghi chặt là nguyên tử tạp chất và kết thúc khi các đoạn lệch mạng Ln bắt đầu bứt dần khỏi các điểm ghi chặt là các nút của lưới lệch mạng.
 • Giáo dục điện tử, học liệu điện tử và vai trò của thư viện số

  1 Resources
  Thế kỷ 21 được đánh dấu bởi các biến đổi của xã hội dưới tác động của một nền kinh tế mới, được định nghĩa từ nhiều góc độ quan sát: nền kinh tế tri thức, nền kinh tế số hoá, nền kinh tế internet, nền kinh tế học hỏi…. Là một trong các động lực chính của nền kinh tế mới, ngành giáo dục đào tạo cũng đứng trước những biến chuyển mạnh mẽ do sức ép từ nhiều phía: chu kỳ đổi mới kiến thức ngày càng rút ngắn, nhu cầu học tập ngày càng đa dạng,sốlượngngười học ngày càng gia tăng...
 • Một vài phản ứng của các chất tương tự Khancon, có chứa nhân indol

  1 Resources
  Nghiên cứu khả năng phản ứng của các chất tương tự khancon có chứa nhân indol và tổng hợp các chất đa dị vòng theo các chuỗi phản ứng khác nhau.
 • Tiểu luận giữa kỳ - Bài làm áp dụng Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009

  1 Resources
  Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ở nước ngoài đặc biệt là các quốc gia không bảo hộ “chỉ dẫn địa lý” thì việc đầu tiên và vô cùng quan trọng là phải lập tức chuyển từ bảo hộ “chỉ dẫn địa lý” sang “nhãn hiệu chứng nhận”. Điều này sẽ giúp các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam khi đưa ra thị trường quốc tế dễ dàng và có lợi thế cạnh tranh hơn, bảo vệ được giá trị sản phẩm cũng như danh tiếng và uy tín của địa phương, khu vực và quốc gia. Đối với một số quốc gia bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì việc tiếp cận thị trường sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với các quốc gia không bảo hộ chỉ dẫn địa lý, vì vậy việc chuyển đổi từ bảo hộ chỉ dẫn địa lý sang “nhãn hiệu chứng nhận” là bước đi nền móng cho sự phát triển thương mại. Ngoài ra thì còn có thể đăng ký bảo hộ “nhãn hiệu thập thể” để thay thế cho “chỉ dẫn địa lý”.
 • CHÍNH SÁCH VÀ CHUẨN GIÁO DỤC ICT

  1 Resources
  Bài viết giới thiệu một số ví dụ về chính sách phát triển ICT trong giáo dục và các chuẩn ICT dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của UNESCO và một số nước.
 • Về đặc trưng đại số của Bộ toán tử lập thành đại số hữu hạn chiều trên vành

  1 Resources
  Trong các tác giả đã xây dựng được simbol của lớp toán tử trừu tượng lập thành đại số hữu hạn chiều trên vành, khi vành đã cho bất biến đối với các toán tử sinh.
 • Nghiên cứu tương tác của axit humic với một số cation kim loại bằng các phương pháp cực phổ

  1 Resources
  Axit humic và các humat kim loại là những hoạt chất có tác dụng tích cực đối với sự sinh trưởng phát triển của cây trồng và vật nuôi. Việc nghiên cứu hóa học của các hợp chất này nói chung và bản chất tương tác của axit humic với các cation kim loại nói riêng là vấn đề đang được các nhà nghiên cứu quan tâm.
 • Thành phần loài và sự phân bố các loài cá nước ngọt ở các tỉnh ven biển Nam trung bộ

  1 Resources
  Bài báo đề cập đến phần kết quả nghiên cứu về thành phần loài và sự phân bố của chúng theo từng khu vực nước và chung cho cả vùng. Các tài liệu sử dụng để giám định là các tài liệu dùng để phân loại cá nước ngọt ở nước ta.
 • Sự ổn định của vòng mạch âm và khả năng đo tốc độ dòng chảy

  1 Resources
  Trình bày kết quả nghiên cứu một phương pháp đo tận dụng được ưu điểm nói trên và giảm nhẹ những yêu cầu cao về thiết bị điện tử nhằm đi tới một dụng cụ đo tốc độ dòng chảy thuận tiện trong công việc.
 • Đẩy mạnh sự kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoahọc trongtrường đại học nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên

  1 Resources
  Theo quan niệm truyền thống, các trường đại học có ba chức năng cơ bản: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Phục vụ xã hội. Ba chức năng này tuy được phân định cụ thể nhưng chúng có quan hệ mật thiết, chi phối lẫn nhau tạo ra vị thế của nhà trường trong xã hội. Thực hiện tốt các chức năng của mình, trường đại học được nhìn nhận là một trungtâm khoahọc,giáodục,kinhtế,vănhoálớncủamộtquốcgia. Bài viết này của chúng tôi chủ yếu đề cập vấn đề đẩy mạnh sự kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học trong trường đại học nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.
 • Chế tạo màng Y-Ba-Cu-O và nghiên cứu khảo sát chúng bằng kỹ thuật Sem-EDX

  1 Resources
  Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao đã thu hút sự nghiên cứu đặc biệt của nhiều phòng thí nghiệm kể từ khi Bednors và Muller năm 1986 công bố về việc phát hiện ra hệ siêu dẫn của Cu-O có nhiệt độ chuyển pha Tc= 30K. Vì mục đích nghiên cứu ứng dụng, màng mỏng siêu dẫn được đặc biệt quan tâm nghiên cứu chế tạo.
 • Nghiên cứu siêu dẫn nhiệt độ cao

  1 Resources
  Bài báo này công bố các kết quả nghiên cứu hợp chất BiSrCaCnOx ở phòng thí nghiệm vật lý nhiệt độ thấp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thu được từ năm 1988
 • Đo biến thiên nhanh của từ trường yếu dùng màng mỏng từ cao tần dị hướng

  1 Resources
  Phương pháp đo từ trường yếu như từ trường trái đất bằng màng mỏng từ hiện nay được dùng trong nhiều trường hợp rất thuận tiện. Phòng thí nghiệm vật lý vô tuyến trường Đại học Tổng hợp đã thiết kế và lắp ráp một máy đo loại này và đã đạt nhiều kết quả.
 • Về điện động lực học trong hệ qui chiếu điện tử

  1 Resources
  Đưa ra các phương trình thể véctơ và thế Hertz trong hệ qui chiếu điện tử. Các phương trình với nguồn tử có thể thu được từ các phương trình với nguồn điện hằng phép biến đổi ngẫu.
 • Nghiên cứu sự tạo phức của Ceri (III) với phối tứ N, N - Etylenbis - (Salicylimin)

  1 Resources
  Trình bày kết quả nghiên cứu sự tạo phức trong dung dịch của đất hiếm Ceri (III) với phối tử N, N - etylen-bis-(salicylimin). Phức chất của các nguyên tố đất hiếm với phối tử loại này còn nghiên cứu ít.
 • Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục đại học?

  1 Resources
  Với quan điểm coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu và Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang mở ra trước các trường đại học nước ta nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, các trờng đại học đang gặp nhiều khó khăn và đang đứng trước những thách thức lớn.
 • Cấu trúc gần định xứ trong các chất lỏng đơn giản

  1 Resources
  Trình bày một phương pháp mới xác định cấu trúc gần định xứ trong trạng thái lỏng dựa trên việc giải phương trình.
 • Nghiên cứu sự tạo thành phức chất hỗn hợp giữa các ion lantanit anion tioxianat và dẫn suất pyrazolon

  1 Resources
  Các ion đất hiếm có khả năng tạo phức tốt với các phối tử vô cơ và hữu cơ. Các phức chất của chúng được tổng hợp ngày càng nhiều, đặc biệt là với các thuốc thử hữu cơ. Phức chất hỗn hợp của hệ các ion đất hiếm với các dẫn suất pyrazolon (pyraz) và các anion axit.
 • Tập tính và nhu cầu thức ăn của Voi Elephas maximus Tây Nguyên

  1 Resources
  Ở Việt Nam nuôi voi và thuần dưỡng voi đã có từ lâu đời. Ngày nay chỉ riêng trong tỉnh Đắc Lắc đã có tới 600 con voi nhà. Hàng năm số voi nhà tăng dần do nghề thuần dưỡng voi khá phát đạt ở vùng EaSup của tỉnh. Nghiên cứu tập tính dinh dưỡng và nhu cầu thức ăn của voi có ý nghĩa thực tiễn nhất định.
 • Phương pháp xác định cấu trúc góc của mô men từ trong vùng tái định hướng Spin

  1 Resources
  Khi nghiên cứu các vật liệu từ loại RE-TM (RE = kim loại đất hiếm, TM = kim loại tiếp), người ta thường gặp hiện tượng tái định hướng spin. Đó là hiện tượng cấu trúc đổi khi nhiệt độ thay đổi. Cấu trúc góc hay cấu trúc cone của mô men từ trong một tinh thể trục được đặc trưng bởi góc tạo giữa mô men.
 • Hệ đo nhiệt dung trong vùng nhiệt độ 4,2K đến 300 K

  1 Resources
  Bài báo mô tả thiết bị đo nhiệt dung trong vùng nhiệt độ 4,2 - 300K. Các kết quả đo nhiệt dung trên hợp chất TbxY-xCo2 đã được đưa ra.